Fynbohus består nu om dage af 22 selvstændige boliger samt 2 aflastningsboliger. Derudover er der tilknyttet fællesarealer med mulighed for socialt samvær med de øvrige beboere. Fynbohus blev bygget af lærer og forlægger Grønvald-Fynbo, som boede lige overfor, i Solvang på Nørregade 2. Han byggede den oprindeligt til pensionerede lærere samt enker efter lærere, og overdrog den Danmarks Lærerforening i 1937.

Fynbohus forholdsvis nyligt opført, med unge beplantninger omkring huset.

 

”Fynbos hus stod færdigbygget Dec. 1936. Grunden havde jeg købt af Laurids Knud 1934 og sommeren 1937 overdraget ved en ceremoni til lærerforeningen medfølgende 20.000 kr. i obligationer til vedligeholdelse.
Et rygte fortalte, at jeg ville skænke Vammen et alderdomshjem, ja selv sognerådet prøvede at overtale mig, men sådan blev det jo ikke. Der var dog den klausul, at Vagn skulle bo i den underste lejlighed indtil jeg gik bort”. 

Fra Grønvald-Fynbos erindringer,  nedskrevet af barnebarnet Aase Fynbo

Forlæggeren fra Vammen sørgede for julehyggen

Lærerforeningens hus overgik til almindelige lejemål

Lærer Diechman Poulsens enke fra Bjerregrav var den sidste beboer i den øverste lejlighed. Herefter blev reglerne lempet, og der var 3 almindelige lejemål. Omkring 1960 boede et nyansat ungt lærerpar Hr. og Fru Andersen her med deres lille søn. Da Vagn og familien flyttede over i Solvang 1962 var lærerforeningen frit stillet og man besluttede at sælge huset i 1965 til den lokale præst Brinkkjær og hans kone, Anne Marie Brinkkjær, som oprettede et privat plejehjem: “Institutionen Fynbohus”. 

Præstegården havde en overgang fungeret som plejehjem – Fynbohus overtog denne rolle

Anne Marie Brinkkjær havde en overgang haft beboerne i pleje i præstegården. Institutionens første beboer Magne Tøttrup flyttede ind hér, faktisk inden starten som officielt var den 22. juni 1965. Menighedsrådet var lidt trætte af at have en institution for udviklingshæmmede på præstegården. Det var derfor velkomment, da præstefruen købte Fynbohus. Hun drev den videre som privat plejehjem frem til 1971, hvor det blev en selvejende institution.

Fra 1986, hvor Fynbohus havde 50års-jubilæum.

I 1995 blev det gennem-renoveret, og det fungerer også som en arbejdsplads med dagtilbud til en del af de 16 beboere.

Udvidet i 2014 med nye bygninger, og den overgik til Viborg Kommune 2019

I 2014 blev det udvidet med boliger til beboerne på den grund som tidligere havde været brugt af Vammen Børnehave. I 2019 opløste Viborg kommune den selvejende institution, hvorefter den blev til en kommunal plejeinstitution.