Smedeboligen 1948-52

I det gamle bondesamfund I fællesskabets tid var der 2 personer, som var ansat af bønderne nemlig smeden og byhyrden.
Efter udflytningen blev byhyrden overflødig, men smeden var der stadig brug for. I fællesskabets tid boede smeden i smedehuset, som lå i byen.
Fra 1801 boede smeden i Lægdagergaard, fra 1834 på Vestre Kærvej, og senere igen i Vammen by. Smeden var altid udefra (udenfor Vammen) bortset fra, når der var tale om et generationsskifte.


Tidslinie


1787:    Folketælling: (Smedehuset)
Niels Jensen, husbond, 29år, gift 2. gang, smed fra Overlund
Kirstine Jensdatter, kone, 21år, gift 1. gang, fra Norup
Jørgen Nielsen, 3år, søn af 1. ægteskab

I 1900 kom en ung smedesvend til Vammen fra Foulum, og han startede et smedeværksted i Vammen by. Smeden var Anders Møller Christensen.

FT 1901: (Smedehuset)
Anders Møller Kristensen, 27/5 1878, gift, Tjele Sogn, kom til sognet i 1900, husfader, grovsmed
Ane Marie Kærgård Kristensen, 11/8 1882, gift, Tjele Sogn, husmoder
Anders Arnold Andersen, 4/2 1883, ugift, Tjele Sogn, smedelærling

1916:    Folketælling:
Anders Møller Christensen, født 1878, smed
Anna Christensen, født 1882, kone
Karen Christensen, født 1903, barn
Dagmar Christensen, født 1905, barn
Kristian Christensen, født 1906, barn
Jakob Kjærgaard, født 1908, barn
Peder Pedersen, 1894, smedesvend
Niels Bay Østergaard, 1896, smedesvend

LEJDAGERGAARD

 FT 1801:    Folketælling: (Lægdagergaard)
Niels Jensen, husbond, 46år, gift 2. gang, gårdmand og smed
Kirstine Jensdatter, kone, 35år, gift 1. gang
Jørgen Nielsen, 16år, barn af 1. ægteskab
Jens Nielsen, 10år, barn
Søren Nielsen, 6år, barn
Marie Kirstine Nielsdatter, 3år, barn
Margretha Nielsdatter, 1år, barn

1834:    Folketælling:
Søren Nielsen Smed, 71år, gift, husmand og smed
Inger Johanne Pedersdatter, 40år, gift, kone
Mette Hansdatter, 83år, Inderste og aftægtskone

VESTRE KÆRVEJ

1834:    Folketælling:
Laurs Laursen Hvam, 50år, gift, husmand, bødker mm.
Ane Kirstine Germandsdatter, 40år, kone
Laurs Laursen, 16år, barn
Mads Laursen, 10år, barn
Kirsten Marie Laursdatter, 7år, barn
Karen Laursdatter, 5år, barn
Peder Laursdatter, 3år, barn

1840:    Folketælling:
Laurs Laursen Hvam, 56år, gift, husmand og hjulmager
Ane Kirstine Germandsdatter, 46år, kone
German Laursen, 23år, ugift, barn, smed
Laurs Laursen, 22år, barn
Kirsten Marie Laursdatter, 13år, barn
Karen Laursdatter, 11år, barn
Peder Laursdatter, 9år, barn

1845:    Folketælling:
German Laursen, 28år, gift, smed og husmand, fra Tjele sogn
Kirsten Marie Lauersdatter, 27år, gift, kone, fra sognet
Laurits Christian Germansen, 2år, barn, (død 1845)
Mads Lauritsen, 21år, smedesvend fra sognet (Hvam familien / Tingdalsgaard / Wenzel)

1860:    Folketælling:
German Laursen, 43år, gift, smed og husmand, fra Tjele sogne
Kirsten Marie Lauersdatter, 42år, gift, kone, fra sognet
Ane Kirstine Germansen, 13år, barn
Laurits Chr. Germansen, 8år, barn
Karen Germansen, 5år, barn
Peder Lauersen, 28år, smedesvend
Niels Kristoffersen, 25år, smedelærling

1880:    Folketælling:
Laurits Chr. Germansen, 27år, smed og husmand, fra sognet
Dorthea Andersen, 23år, kone, fra Fastrup
German Laursen, 62år, aftægtsmand, fra Tjele Mølle
Kirsten Marie Lauersdatter, 61år, kone

1906:    Folketælling:
Laurits Chr. Germansen, 53år, smed og husmand, fra sognet
Dorthea Andersen, 49år, kone, fra Fastrup
Karl Anton Germansen, 20år, barn, smedelærling
Otto Marius Germansen, 13år, barn
Elna Katrine Germansen, 11år, barn
Ida Helene Germansen, 8år, barn
German Laursen, 88år, aftægtsmand, fra Tjele Mølle
Kirsten Marie Lauersdatter, 87år, kone

1916:    Folketælling:
Laurits Chr. Germansen, 61år, smed og husmand, fra sognet
Dorthea Germansen, 59år, kone, fra Fastrup
Elna Katrine Germansen, 21år, barn

 

Laurits Germansen var berømt for sine

Karl Germansen blev udlært smed og rejste til Amerika. Han vendte aldrig tilbage.

Otto Germansen blev også udlært smed og rejste til Amerika, men han vendte hjem 6 år senere og blev gift med Marie Bondgaard. De købte Kjærsminde og her endte smedeværktøjet fra Vestre Kærvej. Otto smedede lidt til privat brug.

 


Ejere


Ejere gennem tiden:
1900- 1956: Anders Møller Christensen
1956-1969: Niels Overgaard
1969-197x: Niels Jensen
197x-2xxx: Knud Qvist
2xxx- i dag: Erik Døssing Jensen