Vidlandsgård 1948-52

Lars Hjortkær Hansen overtog gården efter sin svigerforældre Christen og Hanne Bach, Vammen.
Ved overtagelsen var gården på 30 tdr. land, og i 1952 var besætningen på 10 køer med opdræt, 2 heste, 50 svin og 150 høns. Siden overtagelsen har Lars Hjortkær opført ny kostald, svinestald og hønsehus.

Lars Hjortkær Hansen blev født på Omø 14/9 1909, og han blev gift med Karen, født Bach i Vammen 31/7 1911. I ægteskabet var der 3 børn: Jonna 27/9 1936, Grethe 13/10 1939 og Christian 1/6 1948.