Moselund 1946

 

Tage Meldgaard købte Moselund i 1941 med et jordtilligende på 27 tdr. land og en besætning bestående af 10 køer med opdræt, 2 heste, 60 svin og ca. 50 høns.

Tage Melgaard blev født i Varde den 20/8 1912, og blev gift med Elise, født Olsen i Kvals Østrup 2/9 1917. 

 

Moselund 1964

 

 

m