Thoruplund 1948-52

Anders Peder Pedersen købte Thoruplund i 1920 med et areal på 24 tdr. land og tilkøbte i 1924 2 tdr. land. Besætningen var i 1952 på 8 køer med opdræt, 3 heste, 15 fedesvin og 100 høns.

Anders Peder Pedersen er født i Vammen 11/8 1893, og han blev gift med Christiane Marie, født Nielsen i Hørup Mølle 2/3 1897. Der er 1 barn i ægteskabet: Godtfred som blev født 11/3 1921.