Odelsgaard, 1948-52

Odelsgaard er udstykket fra Gl. Thorupgaard i 1927 af Søren Villumsen Pedersen på et areal af 45 tdr land.

Gaardejerske Anna Kathrine Pedersen overtog Odelsgaard efter sin mand Søren Villumsen Pedersen død den 6. oktober 1943.
Anna og Søren fik 7 børn: Elly, Niels, Anders, Gerda, Erna, Vagn og Tove.