Skovdalgård 1948-50

Skøde til Mads Laursen 22. november 1851.

Skøde til Jens Chr. Christensen fra Mads Laursen den 15. juni 1868.

Skifteattest 25/4 1893 som adkomst for Karen Sørensen.

Vielsesattest 9/8 1898 som adkomst for Peter Christen Hansen.

Mageskifte 23/7 1907 fra Peter Christen Hansen Mørup og hustru til Morten Nielsen Thorsager.

1950:
Gårdejer Martin Mortensen Thorsager er født den 5. august 1909 som søn af gårdejer Morten Nielsen Thorsager og hustru Johanne Kathrine Thorsager, og han er gift med Johanne Thorsager, datter af  Jens Peter Elkjær og hustru, Laurine Elkjær.
Gårdejer Thorsager overtog Skovdalgaard i november 1938 efter sin far med et jordtiliggende på 52 tdr. land og har senere indkøbt yderligere 10 tdr. land.Gårdens besætning er på 4 heste, 15 køer, 26 stk. ungkvæg og 14 svin.
Gårdejer Thorsager er formand for Brugsforeningen.