Thorup i Vammen sogn er med stor sansynlighed en udflytterby fra hovedbyen. Navnet er af gl. dansk mandsnavn “Thort + rup” dannet og  efterhånden fået den nuværende form.
Antagelig har her først kun været et hjem, men i den historiske tid nævnes i 1491 og følgende år “Thorupgårde”, nemlig to gårde, hvis beboere var af samme slægt. I 1688 nævnes at der i Thorup var 2 gårde og 1 hus. Begge gårde var på dette tidspunkt ejet af herremanden på Tjele, Erik Grubbe.
Den ene gård benævnt Gl. Thorupgaard, matr. 1a Thorup, Vammen var i 1688 beboet af fæsterne Jacob Laursen sammen med Michel Nielsen. Den anden gård, Thorupgaard, matr. 2a Thorup, Vammen var beboet af fæsteren Christen Christensen. Huset, som var uden jord, beboedes af Jacob Laursdatter, huskvinde. Det fremgår ikke hvad Jacobs datter hed.
Christen Christensen (fæster på Thorupgaard) blev gift med Anne Laursdatter, som var søster til Jacob Laursen (fæster på Gl. Thorupgaard).

Torup består af en række ejendomme på Sønderupvej og Tinghøjvej.
Følgende ejendomme er beskrevet:
Sønderupvej 2: Torupgård, Sønderupvej 4: Gl. Torupgård
Tinghøjvej 31: Odelsgård, Tinghøjvej 48: Toruplund