Under Landboreformerne i slutningen af 1700-tallet skete en nyfordeling af landbrugsjorden.
I Vammen skete en “stjerneudskiftning”, hvor gårdene lå i midten af stjernen og jorden lå placeret som lagkagestykker ud fra gårdene.
På nedenstående kort ses, hvordan jordene blev fordelt i Vammen i forbindelse med udskiftningen. Som det fremgår, blev nogle af gårdene ligeledes flyttet ud af byen.

Vammen i 1791