Sønderupgård 1948-52

Matr. 1a, Sønderup

Gården nævnes første gang 6. april 1392, den skødes da sammen med Tjele af Jens Gundersen til præsterne ved Viborg Domkirke.
1529 blev Tjele og Sønderup købt tilbage af Mogens Løvenholt og hørte derefter til Tjele til 1857.
Fra 1529 til 1857 er der fæstere på Sønderupgård. Den 2. juni 1857 køber Hans Jensen Bjerregaard Bay gården af Hans Helmut Lüttichau, Stamhuset Tjele.


Tidslinie


FT 1787:
Laurits Jensen, husbond, 39år, gift 1. gang, bonde og gårdboer
Else Sørensdatter, kone, 32år, gift 1. gang
Jens Laursen, barn, 6år
Marie Laursdatter, barn, 9år
Bodil Laursdatter, barn, 5år
Kirsten Laursdatter, barn, 1år
Jens Christensen, tjenestekarl, 26år
Søren Sørensen, tjenestekarl, 14år
Karen Mikkelsdatter, tjenestepige, 36år
Maren Sørensdatter, tjenestepige, 15år
Bodil Andersdatter, 10år, vogter gæs

FT 1801:
Laurits Jensen, husbond, 52år, gift, bonde og gårdboer
Else Sørensdatter, kone, 45år, gift
Jens Laursen, ugift, barn, 21år
Maren Laursdatter, ugift, barn, 23år
Bodil Laursdatter, ugift, barn, 19år
Kirsten Laursdatter, ugift, barn, 15år
Søren Laursen, 11år, barn
Anna Laursdatter, barn, 10år
Else Laursdatter, barn, 6år
Kristen Jakobsen, tjenestekarl, 36år
Niels Jensen, tjenestekarl, 47år
Anna Kristensen, tjenestepige, 20år

FT 1834:
Jens Laursen, 55år, gift, bonde og gårdboer
Ane Andersdatter, 54år, gift, kone
Laurs Jensen, 21år, barn
Else Jensdatter, 18år, barn
Maren Jensdatter, 13år, barn
Hans Chr. Nielsen, 14år, tjenestekarl
Jens Nielsen, 25år, tjenestekarl

FT 1845:
Jens Laursen, 66år, gift, bonde og gårdboer
Ane Andersdatter, 65år, gift, kone
Maren Jensdatter, 24år, barn
Elin Jakobsdatter, 14år, fosterdatter fra Nørbæk
Maren Thomasdatter, 30år, tjenestepige
Christen Nielsen, 24år, tjenestekarl
Peder Jakobsen, 24år, tjenestekarl
Søren Jensen, 15år, tjenestekarl

Den 2/6 1857 tilskødede Kammerherre og Hofjægermester Hans Helmut Lüttechau Stamhuset Tjele, Sønderupgaard til Hans Jensen Bjerregaard Bay. Ejendommen som var på Hartkorn: 6Tdr. 3 Skp. 2 Fdk. blev købt for 11.500,- Rigsdaler rede sølv.
Hans Jensen Bjerregaard Bay var søn af Godsejer Rasmus Bay, Sødal senere Viskum.
Hans kone Catrine Ingeborg Kall var datter af Godsejer Ludvig Kall, Sødal.

FT 1860:
Hans Jensen Bjerregaard Bay, 27år, gift, Proprietær
Catrine Ingeborg Kall, 24år, kone
Peder Rasmus Bay, 16år, landbrugselev
Niels Sørensen, 60år, tjenestekarl
Niels Chr. Hansen, 46år, tjenestekarl
Mikkel Pedersen, 33år, tjenestekarl
Søren Jensen, 34år, tjenestekarl
Johanne Christensdatter, 343år, tjenestepige

FT 1870:
Hans Jensen Bjerregaard Bay, 37år, gift, Proprietær
Catrine Ingeborg Kall, 33år, kone
Anne Marie Bay, 8år, barn
Holger Bay, 4år, barn
Peder Eriksen, 41år, gift, tjenestekarl
Christoffer Christensen, 17år, ugift, tjenestekarl
Dorte Marie Jensen, 19år, tjenestepige
Ane Marie Nielsen, 17år, tjenestepige

Den 2/8 1870: Skøde fra Hans Jensen Bjerregaard Bay til Anders Jensen.

Skifteudlæg 1/7 1879 på adkomst for enke Else Marie Nielsen.
1/7 1879 adkomst for Christen Andersen.

Skifteudskrift 21/12 1909 som adkomst for enken Else Marie Andersen født: Nielsen på 1a og 1c Sønderup.

Skøde af 21/12 1909 fra Else Marie Andersen til Niels Larsen Andersen på 1a Sønderup.

Skøde fra Niels Andersen 16/2 1927 til Carl Mortensen.

Marius Gad, 1931 – 

Skøde af 17/1 1931 fra Carl Mortensen til Marius Gad, præstesøn fra  Faarup.

Marius Gad er født i Dalsgaard Præstegård 23/4 1900. Marius Gad bliver gift med Margrethe, født Petersen i Ore på Fyn den 25/2 1899.
I ægteskabet var 3 børn: Jørgen 26/11 1926, Laurits 25/10 1929 og Martha 28/7 1932.
Gårdejer Marius Gad har været medlem af sogneråd og skolekommission.

Ved overtagelsen var ejendommen på 115 tdr. land, og besætningen bestod i 1952 af: 25 køer med opdræt, 2 heste, 80 svin og 200 høns. Gad bygger nye avlsbygninger.
Efter hans død i 1952 overtager enken Margrethe Gad gården, som hun i 1955 sælger til sin søn Laurits Gad.

I 1961 sælger Laurits Gad ejendommen til Agnete og Anker Christensen,

I 1992 sælges gården til Lene og Peter Bojlesen.