Sønderuphøjgård 1948-52

I 1906 overtager Anders Andersen halvdelen af Sønderupgaard og han bygger en gård, Sønderuphøjgaard på matr. 1c Sønderup.


Tidslinie


FT 1921:
Anders Andersen, 43år, gårdmand
Laursine Andersen, 37år, kone
Christian Andersen, 12år, barn
Anker Andersen, 8år, barn
Elsie, Andersen, 3år, barn
Marie Christensen, 19år, tjenestepige
Anders Peter Jensen, 21år, tjenestekarl
Viggo Pedersen, 18år, tjenestekarl
Anders Andersen, 22år, tjenestekarl

I 1946 dør Anders Andersen og hans kone af 2. ægteskab Jensine Andersen overtager gården.

Jensine Andersen, 1946 – 1960

Jensine Andersen overtager gården i 1946 efter sin afdøde mand Anders Andersen.
Jensine blev født i Nørre Onsild den 2/11 1884.

Da Jensine overtager gården er den på 100 tdr. land og besætningen består af 18 køer med opdræt, 7 heste, 4 søer med opdræt og 100 høns.

Gården sælges i 1960 til Hougaard Kirk, som allerede i 1962 sælger gården videre til Inga og Christian Winter.

I 1996 sælges gården til datteren Karin Winter og Niels Kastbjerg.