Thorupgaard, 1948-52

Folkehold på Thorupgård

Lidt sydøst for det gamle tingsted “Tinghøj” ved Vammen ligger den gamle slægtsgård “Thorup”, der gennem fem generationer har tilhørt den samme slægt.
Thorupgårdene hørte oprindelig under Tjele Gods som fæste- og hovgårde, hvilket da også ses af, at der endnu findes spor af den gamle hovvej ved gårdene. I 1804 fik fæster Chr. Thorup, der havde haft gården i fæste siden 1787, af herremanden på Tjele tilladelse til, at flytte gården ud på marken til dens nuværende beliggenhed.
Chr. Thorup sad på gården til 1851, hvor hans svigersøn, Lars Nielsen frikøbte Thorup.


Tidslinie


Fæstebonde Christen Thorup, 

 

Fæstebonde Christen Christensen, ( – 1700

Christen Christensen blev født i Thorup, Vammen Sogn omkring 1626.Hans forældre var Christen Thorup og dennes kone, hvis navn ikke kendes.

Fæstebonde Jacob Christensen, 1700 – ca. 1744

 

Fæstebonde Christen Jakobsen, ca. 1744 –  1778

 

 

Fæstebonde Anders Sørensen, 1778 – 1816

Anders Sørensen bliver gift med Kirsten Christensdatter den 11/12 1778.

FT 1787:
Anders Sørensen, husbond, 52år, gift 1.gang, bonde og gaardboer
Kirsten Christensdatter, hans kone, 38år, gift 1.gang
Christen , deres søn, 4år, (får senere fødegården)
Søren, deres søn, 2år, (blev gift i Karmark Mølle)
Anne, deres datter, 7år, (blev gift i Sønderup)
Jens Christensen, tjenestekarl, 20år, ugift
Kirsten Christensdatter, tjenestepige, 18år, ugift
Søren Andersen, tjenestedreng, 15år
Anders Pedersen, tjenestedreng, 10år, vogter gæs

Anders og Kirsten får også et par børn, som døde da de var små, men der var også en søn, Jacob, som var 11år i 1801.

 

Fæstebonde Christen Andersen (kaldet Thorup), 1816 – 1851

Christen Andersen var født 1783 i Thorupgård, som søn af gårdejer Anders Sørensen og Hustru Anne Kirstine Christensdatter, Thorupgård. Han døde den 21. november 1860  i Thorupgård.
Christen Andersen blev gift den 11. januar 1823 i Vammen med Johanne Nielsdatter. Johanne var født den 24. september 1792 i Vammen by som datter af husmand Niels Christensen Gartner og hustru Bodil Andersdatter, Vammen.
Johanne døde af brystsyge den 21. december 1855 i Thorupgård.

FT 1834:
Christen Andersen, 52år, gaardmand
Johanne Nielsen, 41år, kone (født i Vestergaard i Foulum)
Ane Kirstine Christiansdatter, 11år, barn
Bodil Marie Christensdatter, 8år, barn
Ane Christensdatter, 4år, barn (overtager senere gården)
Anders Christensen, 1år, barn

Selveje ved Lars Nielsen, 1851 – 1895

Lars Nielsen

Lars Nielsen var ældste søn fra Aarupgaard i Hammershøj, der var en stor selvejergård. Lars Nielsen fik af en eller anden grund ikke sin fødegård, men for sin arv frikøbte han så sin kone Anne Christensdatters fødegård. Af købekontrakten fremgår, at købesummen var 5.000 rigsdaler, hvoraf de 1.250 skulle betales til førstkommende termin 11. december, mens resten 3.750 rigsdaler skulle afdrages og forrentes med fire procent, ligesom der skulle svares aftægt til Chr, Thorup.
Lars Nielsen og Ane Christensdatter havde Thorup til 1895, og det var dem der ombyggede gården, så stuehuset kom til at ligge i syd.
I deres ægteskab blev der udelukkende født piger, og det blev således igen en datter, der skulle føre slægten videre. Datteren Margrethe giftede sig med Søren Nielsen Sørensen fra Nørre Tulstrup og de overtog Thorup i 1895.

FT 1880:
Lars Nielsen, 49år, gift, Aarup, Gårdejer
Ane Christensen, gift, 49år, Vammen, hans kone
Johanne Nielsen, 15år, barn
Margrethe Nielsen, 13år, barn
Nielsine Christiane Nielsen, 11år, barn
Christina Marie Nielsen, 5år, barn

Søren Nielsen Sørensen, 1895 – 1929

Søren Sørensen og Margrethe Nielsen overtager Thorupgaard den 1/11 1895.

Thorup var nu kommet i en god drift og i Søren Nielsen Sørensens tid havde man for det meste en besætning på omkring 15 køer og ligeså mange ungkreaturer samt fire spand heste.
Folkeholdet bestod som regel af 3 karle, en konfirmeret dreng samt en hjortedreng, der om sommeren vogtede gårdens kreaturer. Der var altid 3 piger, som jo skulle malke gårdens køer tre gange dagligt og deltage i forefaldende markarbejde. I 1911 var det dog sidste gang, at pigerne var pligtige til at sprede møg. Pigerne var efterhånden blevet så  “fine” på det, at det var under deres værdighed at fungere som “spredemøgkarle”.

Søren Sørensen tog ivrigt del i sognets offentlige liv. Han var i nogle år medlem af sognerådet, ligesom han var en af initiativtagerne til oprettelse af Vammen mejeri, i hvis bestyrelse han sad i mange år.

FT 1901:
Søren Nielsen Sørensen, 29/11 1867, Lee Sogn, husfader
Margrethe Nielsen, 25/8 1866, Vammen, husmoder
Anne Thorup Sørensen, 17/11 1896, deres datter
Lars Nielsen, 15/10 1830, Kvorning, slægtning, aftægtsmand
Kirstine Marie Nielsen, 14/2 1874, slægtning, Lars Nielsens datter
Niels Kristiansen, 22/7 1837, Tjele, slægtning

Igen blev der kun født piger på Thorup, så for tredje gang var det spindesiden, der måtte sørge for at den gamle gård blev i slæltens eje. 
I 1926 giftede datteren, Anne Thorup Sørensen sig med Georg Jensen fra Vesterbølle i Nr. Snede. Georg var på dette tidspunkt ansat i Vammen brugsforening som møller og lagermand. I 1929 overtog de Thorup og Søren Nielsen Sørensen flyttede til Viborg.

Georg Jensen, 1929 – 1969

Georg Jensen kommer til Vammen i 1921, hvor han var lagerarbejder i brugsforeningen.
Han lærte Anna Thorup at kende mens han var i Vammen, og den 26/10 1926 blev de gift i Vammen kirke. Samme år blev de bestyrere på Thorupgaard.
Johan Magnus Georg Jensen blev født 9/11 1891 i Vester Mølle, Vester Sogn, Vejle Amt.
Anna Thorup Sørensen blev født 17/11 1896 i Vammen.

Georg og Anna overtager Thorupgaard den 18/10 1929.

FT 1930:
Johan Magnus Georg Jensen, 9/11 1891, Vejle, husfader
Anna Thorup Jensen, 17/11 1896, Vammen, husmoder
Søren Thorup Jensen, 10/6 1929, barn, Vammen
Sørine Kristine Pedersen, 3/10 1910, Vammen, husassistent
Petrea Simonsen, 23/11 1913, Lindum, husassistent
Magnus Østergaard, 29/2 1904, Løvel, fodermester
Niels Peter Andersen, 30/7 1912, Rødding, forkarl
Jens Marcus Nielsen, 27/1 1914, Rødding. andenkarl
Svend Aage Justesen, 15/11 1913, Rødding, tredjekarl

Georg Jensen var en dygtig landmand, der med flid og energi gik op i driften af Thorup. I modsætning af sin svigerfar havde han ingen interesse i at gøre sig gældende i offentlige hverv. Han passede sin gård og dyrkede sammen med jagthunden Laila jagtens glæder.
Han og fru Anne satte stor pris på at føre de gamle traditioner fra Søren Nielsen Sørensens tid videre og en af kæphestene var, at gårdspladsen altid skulle være ren og velfejet.
I de 40 år Georg og Anne havde Thorup, blev besætningen sat betydelig op, så den en overgang var på ca. 50 køer, godt 100 ungkreaturer og fire til fem spand heste. Folkeholdet var som regel på 3 karle, en fodermester, en dreng og to piger.

Søren Thorup, 1969 – 

I 1969 overtog femte generation Thorup og denne gang var der en søn til at føre slægten videre. Søren Thorup drev gården videre i slægtens ånd med traditionelt landbrug med såvel malkekvæg som ungkreaturer og fedesvin, men hestene blev udskiftet med tre store traktorer. Gårdens bygninger blev igennem 1970erne moderniseret og stråtaget blev udskiftet med fast tag.

 


Matrikler


 


Ejere