Gårdene vist på ovenstående kort lå før udskiftningen i slutningen af 1700 tallet inde i Vammen by.  Gårdene er benævnt ved deres gamle matrikel nummer (1688 matriklen).
For gårde markeret med grøn har vi kunnet fastlægge beliggenheden med stor sikkerhed. Gårde markeret med gul er vi stadig lidt usikre på, men på baggrund af gamle folketællinger, er den skitserede beliggenhed rimelig sandsynlig.

Her kan du finde flere oplysninger om gårdene: Troulsgaard, Damgaard, Pøtgaard, Sønderholm, Uglegaard, Kjærsminde, Vestergaard, Nedergaard, Lejdagergaard, Sørensens gaard, Braadens gaard, Vejgaard, Haugaard, Præstegaard, Bundgaard