Norupgaard 1948-52

Norupgård har tilbage i tiden hørt under Stamhuset Tjele Gods.
Anders Jensen købte Norupgård af Tjele den 6/2 1882.


Tidslinie


Fæster Jens Andersen, 

FT 1834:
Jens Andersen Norup, 38år, gift, gårdmand
Else Jensdatter, 32år, gift, hans kone
Karen Jensdatter, 10år, ugift, deres datter
Maren Andersdatter, 15år, ugift, deres plejedatter
Karen Willumsdatter, 83år, enke, aftægtskone
Mads Jensen, 28år, gift, tyende
Andreas Heide, 16år, ugift, tyende

FT 1840:
Jens Andersen Norup, 45år, gift, gårdmand
Else Jensdatter, 38år, gift, hans kone
Karen Jensdatter, 16år, ugift, deres datter
Kirsten Pedersen, 5år, plejedatter
Lars Nielsen, 17år, ugift, tjenestedreng

Else Jensdatter dør 39år gammel den 10. februar 1841, og samme år den 8. maj bliver Jens Andersen gift med Anna Kirstine AndersDatter, 27år i Tjele kirke.

FT 1845:
Jens Andersen, 57år, gift, Vammen, gårdmand
Anne Kirstine Andersdatter, 31år, Tjele Sogn, han kone
Else Jensen, 3år, Vammen, datter
Anders Jensen, 2år, Vammen, søn
Karen Pedersen, 20år, ugift, Vammen, tjenestepige
Knud Christensen, 41år, ugift, Gislum, tjenestekarl
Hans Sørensen, 16år, ugift, Hersom, tjenestekarl

FT 1850:
Jens Andersen, 57år, gift, Vammen, gårdmand
Anne Kirstine Andersdatter, 35år, gift, Tjele Sogn, han kone
Else Jensen, 8år, Vammen, datter
Anders Jensen, 7år, Vammen, søn
Karen Jensen, 4år, Vammen, datter
Jens Jensen, 2år, Vammen, søn
Laurs Nielsen, 29år, ugift, Vammen, tjenestekarl
Niels Pedersen, 16år, ugift, Vammen, tjenestekarl

FT 1860:
Jens Andersen, 66år, gift, Vammen, gårdmand, husfader
Anne Kirstine Andersdatter, 45år, gift, Tjele Sogn, han kone
Anders Jensen, 17år, Vammen, søn
Karen Jensen, 14år, Vammen, datter
Christian Jensen, 10år, Vammen, søn
Peder Jensen, 6år, Vammen, søn
Jens Peder Jensen, 2år, Vammen, søn

Gårdfæster Jens Andersen Norup, dør den 21. oktober 1863 69år gammel og bliver begravet på Vammen kirkegård.

Fæster Anne Kirstine Andersen, 1863 – 1882

FT 1870:
Anne Kirstine Andersen, 56år, enke, Tjele Sogn, gårdmoder, gårdfæster
Anders Jensen, 26år, ugift, Vammen, hendes søn og medhjælp
Jens Jensen, 21år, Vammen, hendes søn
Peder Jensen, 15år, Vammen, hendes søn
Jens Peder Jensen, 11år, Vammen, hendes søn

FT 1880:
Anne Kirstine Andersen, 66år, enke, Tjele Sogn, husmoder, gårdfæster
Anders Jensen, 36år, ugift, Vammen, hendes søn og medhjælp
Lovise Christine Laursen, ugift 18år, Vammen, tjenestepige
Karl Christian Låstrup, 14år, Vindum, tjenestekarl
Hans Christian Hansen, 11år, Rødding, tjenestedreng

 

Selveje til Anders Jensen, 1882 – 1888

Skøde til Anders Jensen fra Tjele den 6/2 1882.

Skifte af 26/6 1888 fra Anders Jensen til Jens Jensen (Kvorning) på matr. 2, Norup Vammen.

Gårdejer Jens Kvorning, 1888 – 1917

Jens Kvorning og hans kone Kirsten Simonsen overtager Norupgård i 1888.

FT 1890:
Jens Jensen Kvorning, gift, 30år, Løvel, husfader, gårdejer
Kirsten Simonsen, gift, 29år, Løvel, husmoder
Johan Kristen Jensen Kvorning, 28år, ugift, tjenestetyende, Løvel
Dorthea Jensen Kvorning, 14år, Løvel, tjenestetyende
Dorthea Kristine Wilhelmine Karlsen, 15år, ugift, Sulsted, tjenestetyende
Mads Rasmussen, 12år, ugift, Vammen, tjenestetyende

Norupgård

Jonna Bach har i 2018 skrevet en artikel i Tjele på langs omkring “Pigen fra Løvel” , som er Kirsten Simonsen.
Læs artiklen ved at trykke på dette link: Pigen fra Løvel som endte i Vammen