Norup er et ejerlav i Vammen Sogn beliggende i det nordvestlige område af sognet ned mod Rødsø.

Området består af en række ejendomme beliggende på Norupvej. 
Følgende ejendomme er beskrevet:
Norupvej 44: Norupgård