Nørregade 57: Foto fra 1962

Denne ejendom var oprindelig et meget gammelt husmandsbrug, som blev bygget på matrikel 27a. 
Senere blev ejendommen udbygget og der blev tilkøbt en del jord, hvilket betød at den i starten af 1900-tallet bestod af 12 matrikler, og et samlet areal på 25 hektar. Det var familen Thorsager som udbyggede ejendommen fra et lille husmandssted til en gård.
Gårdejer Jacob Thorsager som havde ejendommen fra 1894 til sin død i 1911, var sognefoged i Vammen på dødstidspunktet.


Tidslinie


 

Husmand Jens Larsen, – 184x

FT 1834:
Jens Larsen, 68år, gift, gaardmand
Birthe Andersdatter, 59år, gift, hans kone

På kortet fra midten af 1800-tallet ses matriklen 27a, hvor ejendommen var beliggende og placering af bygningerne.

matrikel 27a, Vammen by

FT 1840:
Jens Larsen, 75år, gift, gaardmand
Birthe Andersdatter, 64år, gift, hans kone
Dorthea Margrethe Jensdatter, 29år, gift,
Jens Christian Jacobsen, 6år, hendes søn

Jens Christian Christensen (senere Jacobsen) blev født den 15. april 1834 i Vammen, som søn af husfader Christian Jensen og hustru Dorthea Jensdatter i Hedehuset i Vammen.

Husmand Jacob Christensen, 184x – 1857

FT 1845:
Jacob Christensen, 45år, gift, gårdmand
Dorthea Margrethe Jensdatter, 34år, gift, hans kone
Jens Chritian Jacobsen, 11år, barn
Johanne Birgitte Jacobsen, 5år, barn
Frederikke Nicoline Jacobsen, 2år, barn
Christen Jacobsen, 1år, barn
Jens Larsen, 79år, aftægtsmand

FT 1850:
Jacob Christensen (kaldet Thorsager), 52år, gift, fra Rødding, husfader
Dorthea Margrethe Jensdatter, 39år, gift, Vammen, hans kone
Johanne Birgitte Jacobsen, 10år, barn
Frederikke Nicoline Jacobsen, 7år, barn
Christen Jacobsen, 6år, barn, født 22. sept 1844
Ane Kathrine Jacobsen, 4år, barn
Rasmus Jacobsen, 1år, barn, født den 7. maj 1849
Jens Larsen, 85år, enkemand, indsidder,  aftægtsmand

FT 1855:
Jacob Christensen Thorsager, 57år, gift, Batum, Gårdmand,
Dorthea Margrethe Jensen, 45år, gift, Vammen, hans kone
Ane Cathrine Jacobsen, 10år, Vammen, barn
Rasmus Jacobsen, 7år, Vammen, barn
Laurs Jacobsen, 4år, Vammen, barn

Jacob Christensen Thorsager dør 21. nov 1857.

Adkomst for Dorthea Margrethe Jensen, 1857 – 1867

FT 1860:
Dorthea Margrethe Jensen
, 49år, enke, Vammen, gårdmand, lever at sit jordlod
Jens Christian Jacobsen, 26år, ugift, Vammen, hendes søn, hjælper med marken
Laurids Jacobsen, 9år, hendes søn
Ane Kirstine Andersen, 1år, i pleje af familie for betaling

Dorthea Margrethe Jensen dør 56år gammel den 12. februar 1867, som enke efter gårdmand Jacob Christian Thorsager.

Husmand Jens Christian Jakobsen, 1867 – 1894

FT 1870:
Jens Christian Jacobsen, 35år, gift, Vammen, husfader, gårdejer
Maren Jensen, 38år, gift, Vammen, hans hustru
Jacob Thorsager, 2år, Vammen, barn

FT 1880:
Jens Christian Jacobsen Thorsager, 45år, gift, Vammen, husfader, husejer
Maren Jensen, 48år, gift, Vammen, hans hustru
Jacob Thorsager, 12år, Vammen, barn
Birgitte Thorsager, 9år, Vammen, barn

FT 1890:
Jens Jacobsen Thorsager, 55år, gift, Vammen, husfader, husmand
Maren Jensen, 58år, gift, Vammen, husmoder
Birgitte Thorsager, 19år, Vammen, barn
Jacob Thorsager, 11år, (f. Liseborg), barn

Jens Chr. Thorsager var veteran fra krigen i 1864

Gårdejer Jakob Thorsager, 1894 – 1911

FT 1901:
Jacob Thorsager
, 22/9 1867, gift, Vammen,husfader, husmand (gift i 1895)
Dorthea Thorsager, 24/2 1872, gift, Løvel, husmoder
Dagny Kirstine Thorsager, 24/8 1896, ugift, Vammen, datter
Jens Christian Jacobsen Thorsager, 27/11 1834, gift, Vammen, aftægtsmand, landpost, gift i 1866
Maren Thorsager, 19/12 1831, gift, Vammen
Anton Thorsager, 6/11 1893, ugift, Vammen, plejebarn
Birgitte Thorsager, 3/8 1870, ugift, Vammen, slægtning, sypige, nuværende ophold i Formyre

FT 1906:
Jacob Thorsager
, 22/9 1867, gift, Vammen,husfader, hueejer
Dorthea Thorsager, 24/2 1872, gift, Løvel, husmoder
Dagny Kirstine Thorsager, 24/8 1896, ugift, Vammen, barn
Kirstine Thorsager, 14/2 1902, barn
Jens Kristian Thorsager, 4/1 1905, barn
Jens Christian Thorsager, 27/11 1834, gift, Vammen, aftægtsmand, landpost
Maren Thorsager, 19/12 1832, gift, husmoder
Kirsten Sørensen, 29/3 1887, ugift, tjenestetyende

FT 1911:
Jacob Thorsager
, 22/9 1867, gift, Vammen,husfader, landbrug
Dorthea Thorsager, 24/2 1872, gift, Løvel, husmoder
Dagny Thorsager, 24/8 1896, barn
Kirstine Thorsager, 14/2 1902, barn
Jens Kristian Thorsager, 4/1 1905, barn
Jens Christian Thorsager, 27/11 1834, aftægtsmand
Anders Peter Bundgaard, 29/1 1890, ugift, tjenestetyende

Jabob Thorsager dør den 26. februar 1911, gårdejer og sognefoged i Vammen.
Jacob er søn af husmand Jens Christin Jacobsen Thorsager og hustru Maren Jensen af Vammen.
Jacob var på dødstidpunktet gift med efterlevende hustru Dorthea, født Jensen (Kvorning) af Vammen.

Dorthea Thorsager, 1911 

FT 1916:
Just Christensen, 25/12 1884, gift, Hærup, husfader, kom fra Rødding i 1915
Dorthea Thorsager, 24/2 1872, gift, Løvel, husmoder
Kirstine Thorsager, 14/2 1902, barn
Jens Kristian Thorsager, 4/1 1905, barn
Jakob Thorsager, 1/3 1911, barn
Jens Christian Thorsager, 27/11 1834, enkemand, aftægtsmand, pensioneret post
Ejnar Kristensen, 16/1 1894, ugift, tyende

Vielsesattest og adkomst for Just Christensen, 1917 – 1944

FT 1921:
Just Christensen, 25/12 1884, gift, Hærup, husfader, kom fra Rødding i 1915
Dorthea Thorsager, 24/2 1872, gift, Løvel, husmoder
Kirstine Thorsager, 14/2 1902, barn, husassistent
Jens Kristian Thorsager, 4/1 1905, barn
Jakob Thorsager, 1/3 1911, barn
Jens Christian Thorsager, 27/11 1834, enkemand, aftægtsmand, bedstefar
Alfred Knud Sørensen, 9/9 1905, ugift, Fastrup, tyende, tjenestekarl

FT 1926:
Just Christensen, 25/12 1884, gift, Hærup, husfader, landmand
Dorthea Thorsager, 24/2 1872, gift, Løvel, husmoder
Jens Kristian Thorsager, 4/1 1905, barn
Jakob Thorsager, 1/3 1911, barn
Jens Christian Thorsager, 27/11 1834, enkemand, aftægtsmand
Anton Marinus Pedersen, 30/10 1908, ugift, Rødding, tjenestekarl
Jensine Kirstine Pedersen, 20/5 1903, Vammen, tjenestepige

FT 1930:
Just Christensen, 25/12 1884, gift, Hærup, husfader, landmand
Dorthea Thorsager, 24/2 1872, gift, Løvel, husmoder
Jens Kristian Thorsager, 4/1 1905, søn, Vammen, tjenestekarl
Jakob Thorsager, 1/3 1911, søn, snedkersvend
Jens Christian Thorsager, 27/11 1834, enkemand, aftægtsmand
Kirstine Sørine Thorsager, 30/1 1908, Hvornum, husassistent
Johan Jensen, 16/11 1915, Vammen, tjenestekarl

FT 1940:
Just Christensen, 25/12 1884, Klejtrup, husfader, gårdejer, gift 
Dorthea Christensen, 24/2 1872, Løvel, gift, husmoder
Kristian Dusin Pedersen, 7/4 1911, Rødding, ugift, forkarl
Marie Larsine Christensen, 17/3 1920, Vammen, ugift, husassistent

 Jens Chr. Thorsager, 1944 – 1964

Vammen kirkegård

 

 

Jakob Thorsager, 1964 – 1992

 

 

Nørregade 57: foto fra 1968 da Jacob Thorsager ejede gården

Ejnar Nygaard Christensen, 1992 – 20xx