Vammen kirke er 800 år gammel, og har en spændende og broget historie, som både præsterne og menigheden har bidraget til op gennem århundrederne.

Kirkebygningen

Vammen kirke blev bygget i romansk stil 1200-tallet af kvadersten på skråkantsokkel. Den var lavet af tilhuggede granitsten, som blev samlet på jordene og i skovene omkring Vammen. Den første kirke i Vammen bestod blot af kor, skib og apsis (rundingen bag koret). Der var ikke noget tårn og våbenhus i de første par hundred år. Tårnet og våbenhus bygget til i sen-gotisk stil 2-300 år senere, af genbrugte kvadersten og munkesten ind imellem hinanden. Denne del af bygningen dateres til slutningen af 1400-tallet. På nordsiden er der dog en veludført bindingsværksgavl, som blev udført ved en senere ombygning. Kirken er bredere end de fleste landsbykirker, og den er meget enkel i sin udformning. Siden er den blevet renoveret flere gange, og stenene er blevet sat om nogle steder. Der er således ingen af de originale vinduer tilbage. I 1920 blev kirken elektricificeret. Det blev muligt, fordi ét af menighedens medliemmer donerede et beløb til kirken. Kirken gennemgik senest en hovedistandsættelse i 1952 ved arkitekt S. Vig-Nielsen. Den nuværende altertavle – freskomaleriet ’Kristus som Verdens Frelser’ – blev udført af Stefan Viggo Pedersen 1947-1952.

I Wikipedia omtales Kirken således: Vammen Kirke.

Kirkeklokken i tårnet

I tårnet hænger en klokke, som revnede under ringningen for Frederik den Femtes død i 1766. Luttichau til Tjele betalte restaureringen i Viborg. Indskriften lyder: ’VED 5 FRIEDERICHS DÓD FICK JEG ET BANESTÓD GEN.MAJ. LUTTICHAU TIL  TIELE LOD MIG OMSTÓBE OG HEELE I WIBORG I 177 C. KÓNIG MEFECIT

 

Kirken i slem forfatning i 1700-tallet

Ifølge bogen ’Dengang i Viborg II’, udførte biskop Lintrup et kirkesyn i Vammen i 1727. Han fandt stort set alt i en miserabel forfatning: ungdommen var meget slet funderet i kristendommen, og selve kirken var i en sørgelig stand: dele af tårnets øst- og sydmure var ved at skride sammen. Det blev anslået, at der var brug for ca. 200 nye tagsten, der manglede 38 ruder. Der var ingen stige så man kunne ikke se nærmere på det. En del af stolene inde i kirken var næsten ubrugelige, og selv alterdugen var gammel og beskidt. Det var præsten i Vinge og Tjele, Th. Høyer, som i sin egenskab af at være ’tiendeejer’ også havde ansvaret for vedligeholdelsen af Vammen kirke. Han havde muligvis haft mest travlt med sit eget kald.

Den fordrukne præst A.P. Buch

Præsten fra 1708-1737, A.P. Buch, var en stærkt fordrukken præst. Der indgår en lille fortælling om ham i Christian Wammens kapitel i ”Tjele på Langs 2020”, hvoraf det fremgår, at han skreg sine prædikerne udover menigheden sammen med spiritusånde. Folk i Vammen havde ondt af hans kone Helene Cecilie, som ofte trådte til og bar børnene til dåb. Pastor A.P. Buch afgik på tragisk vis ved døden pga. en ulykke til hest mellem kro og hjem. Efter ét af sine talrige besøg på Vammen Kro den 2. januar 1737, kom han ud i kulden fra den varme krostue og satte sig op på sin hest for at ride hjem. Af én eller anden grund – måske simpelthen fordi han var fuld – faldt han af hesten, som trak ham et stykke i stigbøjlen. Hvorom alting er, så kom hesten hjem uden rytter, og tyendet på Præstegården drog ud for at se efter ham. De fandt ham død, med brækket hals, i en snedrive.

Præsterne prægede på forskellig vis Vammen’s kristelige liv

Pastor A.P. Buch’s efterfølger Michael Feld, kom til som 29-årig, og han var den fuldstændige modsætning til Pastor Buch, De efterfølgende præster prægede Vammen og den religiøse dyrkelse, samt live i præstegården, på vidt forskellige vis, se en lidt mere detaljeret fortælling hér.

Kirken under Tjele Gods indtil 1914

Vammen kirke havde forskellige ejere siden reformationen, men Tjele Gods var ejere fra 1750 og indtil 25. november 1914. Den 14. december 1914 sendte menighedsrådet et takkebrev til kammerherre Lüttichau, og herefter overgik kirken til sognet og menighedsrådet. Vammen Menighedsråd samledes til afslutningssyn, inden de overtog ansvaret for kirken.

Vammen kirke 1907, da den stadig hørte ind under Tjele Gods.Fotoet er taget fra sydøst-siden, cirka fra hvor det nu-værende forsamlingshus befinder sig. Bygningen foran kirken var sprøjtehuset, som var der indtil branddammen blev fjernet, hvorefter der blev opsat brandhaner rundt omkring i Vammen.  

Foto af Vammen kirke taget af Royal Airforce 1946.

 

Læs her for at læse om de kirkestager der står i Vammen kirke

 

Fornyelser i 2000-årene

I 2012 modtog kirken en stor donation, som gjorde det muligt at få lavet nye malerier fra det gamle testamente, samt få opsat tårnuret og få lys på tårnet. Præstetavlen med oversigt over alle kendte præster ved kirken, blev også opsat, og der kom automatisk ringning og åbning/lukning af dørene. Derudover fik kirken en supplerende donation, som gjorde det muligt at anskaffe skulpturen ’Livstræet’, som omtales på næste side.

Torsdag den 22.nov. 2012 hang de nye malerier, 3 x 1 kvadratmeter, på plads overfor den gamle altertavle i Vammen kirke. De tre malerier hedder ”Moses på bjerget med lovens tavler”, ”Udfrielsen fra Ægypten efter de 10 plager” og ”Den brændende tornebusk”, og er lavet af kunstnerne Lene Holm Pedersen og Elly Fisker Eriksen.

 

Ved Luther-fejringen i Vammen kirke den 29.maj 2017 blev der plantet to æbletræer på plænen foran kapellet. Langsø Friskole modtog samme år et antal eksemplarer af Sigurd Barrets bog om Martin Luther og ved en lille ceremoni fik skolen også plantet æbletræer i haven mod kirken.

Året efter fik kirken et stort kirkeskib, som var fremstillet i billedkunst på skolen som tak for æbletræerne. Skibet blev overrakt ved en børnegudstjeneste, hvor Kim Larsen’s “Jutlandia” blev sunget og spillet.

Vammen kirke åben og i stadig udvikling

Kirke (og toilet) kan altid besøges i dagtimerne (8-16 om vinteren og 8-18 om sommeren; dørene låser og åbner elektronisk). I 2020 arbejdede menighedsrådet på at gøre kirken til en ’vej-kirke’, således at den kunne byde vejfarende velkommen med adgang til drikkevand, lån af toilet og plads til et lille hvil. Dét giver gode muligheder for folk, som kommer gennem Vammen for eksempel når de cykler eller går på Hærvejen