Løndalen er en af de nye udstykninger i Vammen. Området ligger nord-øst for Vammen.

Følgende ejendomme er beskrevet:
Løndalen 5:Uglegaard