Husmand Søren Sørensen etablerede et savværk mellem Vammen og Fastrup omkring 1915. Hans søn, Jens Christian og hans familie, flyttede det senere til Vammen. Det eksisterede i Vammen indtil 1982 på Hobrovej 9, hvor Annalise, som var enke efter hans sønnesøn Søren Sørensen, solgte det til Viborg kommune. 

Vammen Savværk i 1920-erne

Søren Sørensen køber skov og starter savværk 

Savværket i Fastrup, hvor det var indtil 1931.

Husmand Søren Sørensen etablerede Vammen Savværk på Hobrovej 63 mellem Vammen og Fastrup, formodentlig i eller omkring  1915:. Dét var i hvert fald året, hvor han købte Fastruplund Skov på 57 ha. Søren Sørensen og hans kone, Nielsine Nielsen, var begge født i 1858 i hhv. Bigum og Holbæk ved Randers. De slog sig ned i Formyre og fik i årene fra 1888 til 1901 5 døtre og 1 søn. Den ældste datter Ane Kathrine blev senere gift med bagermester Carl Hesselberg.

Sønnen Jens Christian Sørensen overtog 1922

Fastruplund Skov var opdelt i adskillige skøder, som tilsammen var på 67,2969 ha, heraf 4004 m2 vej, og prisen var i alt 24.000 kr. I 1918 solgte han to mindre parceller til husmand Karl Marius Christensen.
Nielsine døde i 1919, og Søren Sørensen døde 1922, 64 år gammel, som ejer af skov og savværk. Sønnen Jens Christian Sørensen overtog begge dele og søstrene arvede fra 300 kr til 5000 kr (der er ingen umiddelbar forklaring på hvorfor der var den store forskel).

Savværket flyttes til Vammen

Jens Christian giftede sig med Laura Jensine Kristine Andersen i 1922 og fik 3 døtre (hvoraf den ene døde som spæd) og en søn i årene fra 1923-1930. I 1930 besluttede de sig også for at flytte savværket til Vammen. Det skete i 1931, hvor de købte en pæn stor grund på 4020 m2 (heraf 800 m2 vej), hvor savværket og et godt stort beboelseshus lige akkurat kunne ligge.

Der blev opført et nyt savværk på Hobrovej 9 (Matr.4c) af Jens Christian ristian Sørensen i 1931, hvor det blev flyttet fra Hobrovej 63.

Vrå Savværk oprettes og samarbejder med Vammen Savværk

Omkring dette tidspunkt opstod der samarbejde mellem Vammen Savværk og den 22-årige Alfred Knud Sørensen. Han havde planer om enten at udvandre til USA, eller give sig til noget, som han syntes var mere spændende landbruget. Han fik kig på en 3½ ha grund på Vråvej 7, hvor der var en savbane og et lokomobil til at trække saven. Han havde allerede arbejdet et par år på Vammen savværk og kunne godt lide dette arbejde, og han kunne etablere samarbejde fra starten med Vammen Savværk. Leo Yding Sørensen – som har skrevet om de to savværker – husker at have set brevpapir med hovedet ’Vammen Savværk – Vrå Savværk’.

Vammen og Vrå savværker i fortsat samarbejde 

Vammen Savværk på luftfoto mellem 1948-1952.

Selvom samarbejdet ophørte efterhånden som Alfred kunne ’stå på egne ben’ blev der dog ved med at være et nært forhold mellem de to savværker. Træet blev især i de første år indkøbt fra Vammen Savværks skov, og det lille savværk opbyggede et speciale i kyllinge- og hønsehuse samt noget afsætning til A/S Ambrosius Tømmerhandel i Skals. Vrå Savværk stoppede i løbet af 1945 som følge af det stærkt faldende byggeri under 2. verdenskrig, samt sygdom i familien.

Sønnesønnen Søren Sørensen 1958-1982

Savværket, som det så ud i 1970erne.

Jens Christian Sørensen – som også gik under navnet Jens Christian Hedemann – døde i april 1946, hvorefter hans enke drev både savværk og skov videre indtil sønnen Søren Sørensen kunne overtage i 1958, sammen med sin kone Annalise. De fik med tiden 3 sønner og 1 datter. Søren Sørensen døde i 1982 og Annalise solgte savværket til Tjele Kommune, men blev boende i huset. Sønnerne fik forkøbsret, men brugte den ikke. Tjele Kommune brugte savværket en tid som aktiveringsprojekt af unge arbejdsløse.

I 2005 blev grunden solgt til Brd. Nielsen, Pederstrup, som opførte 9 lejligheder til udlejning.

(Baseret på Leo Yding Sørensens fortælling om de to savværker, 2.august 2020).

Vammen savværk engang i 1970erne, set fra luften.