Hobrovej 83, 1948-52

Søren Andersen (oldefar til Anton Sørensen som overtager gården i 1907) som bliver gift med Ane Sørensdatter, fik huslodden Christianslund i fæste, som på daværende tidspunkt hørte under Fastrupslund.
I forbindelse med Fastrupslunds bortsalg af bøndergods i 1940 overtager Søren Andersen ejendommen.

Søren Andersen og Ane Sørensdatter får 3 børn:
1) Mette f: 6/2 1804. Bliver gift den 13/10 1831 med Christian Mortensen i Bigum, og blev således Anton Sørensen mormor.
2) Mette Marie f: 22/7 1805.
3) Anders f: 30/4 1808, d: 1817.

Søren Andersen dør den 6/2 1861 og Ane Sørensdatter dør den 27/12 1839. 

I 1843 sælger Søren ejendommen til en Carl Christensen, som efter alt at dømme ikke var et familiemedlem. Søren blev aftægtsmand hos Carl Christensen, indtil brodersønnen Anders Eriksen overtager ejendommen i 1852, hvor efter Søren blev aftægtsmand hos den nye ejer Anders. 

Skøde 24/1 1852 fra Carl Christensen til Anders Eriksen.

Christian Christensen, 1873 – 1907

Skifteprotokollat 9/9 1873 som adkomst for Christian Christensen.

FT 1880:
Christian Christensen, 40 år, gift, fra København, husfader og husejer
Ane Marie Andersen, 30 år, Vammen, hans hustru
Birgitte Marie Kristensen 8 år, barn
Hans Kristensen, 6 år, barn
William Kristensen, 2 år, barn

Udstykket fra Fastruplund 30/12 1899.

FT 1901:
Christian Christensen, 7/7 1836, gift i 1870, kom fra København, husfader, husejer (3 levende og 5 døde børn)
Ane Marie Kristensen, 5/1 1850, gift, Vammen, husmoder
Viliam Edvort Kristensen, 13/10 1888, Vammen, barn

Christian Christensen dør i marts 1907.

Anton Sørensen, 1907 – 1956

Skøde af 14/5 1907 fra Ane Marie Andersen (enke efter Christian Christensen) til Anton Sørensen. Ejendommen købes for 5.200 kr, heraf 1.500 kr for læsøre.
Allerede i august 1907 optager Anton og Mariane et lån på 5.000 kr . Pengene skulle formentlig bruges til køb af et engstykke (matr. nr 3e) og til opførelse af et nyt stuehus. Den gamle beboelse påp ejendommen var sammenbygget med den nuværende kostald og udgjorde den østlige halvdel af denne længe. Kort efter stuehusbyggeriet blev laden forlænget.
Igen i 1914 blev der optaget et nyt lån. Dengang på 1.200 kr til køb af et engstykke fra Fastruplund (matr. nr. 2o). 
I 1927 byggede de endvidere svinestald på den gamle beboelses plads, og de byggede vognport og vaskehus. Derved opstod den 4-længede gård, som ses på billedet ovenfor.

Da Anton og Mariane flyttede til Christianslund i 1909 flyttede Knud og Else Kathrine med som aftægtsfolk. Knud døde kort efter, nemlig 17/10 1909. Else Kathrines sidste 3 leveår blev ret triste med usfbrudt sengeleje. Ved at plukke et æble til barnebarnet Alma faldt hun over et hønsetrug og tog varig skade i ryggen. Else  Kathrine døde 20/5 1914.

FT 1911:
Anton Sørensen, 28/6 1869, Bigum, gift 22/11 1904, husfader, husmand
Mariane Dorthea Andersine Sørensen, 11/11 1883, gift, Fastrup, husmoder,
Alfred Knud Sørensen, 9/9 1905, barn
Alma Sørensen, 26/4 1906, barn
Hans Kristian Sørensen, 15/4 1908, barn
Daniel Sørensen 2/22 1909, barn
Kristine Sørensen, 2/4 1896, Hjørring, tjenestepige
Else Kathrine Sørensen 9/10 1834, Viborg, til sognet i 1856, mor til Anton
Villiam Christensen, 18/10 1887, Viborg, murer

Den 14. marts 1914 får Mariane og Anton en datter, Else Pauline Sørensen, som dog kun bliver 4 måneder gammel og dør den 16. juli 1914.

FT 1916:
Anton Sørensen, 28/6 1869, Bigum, gift 22/11 1904, husfader, husmand
Mariane Dorthea Andersine Sørensen, 11/11 1883, gift, Fastrup, husmoder,
Alfred Knud Sørensen, 9/9 1905, barn
Alma Sørensen, 26/4 1906, barn
Hans Kristian Sørensen, 15/4 1908, barn
Daniel Sørensen 2/22 1909, barn
Poul Sørensen, 7/3 1911, barn
Ejnar Severin Sørensen, 2/5 1915, barn
Anne Marie Kristensen, 5/1 1850, enke, aftægtskone

FT 1921:
Anton Sørensen, 28/6 1869, Bigum, gift 22/11 1904, husfader, husmand
Mariane Dorthea Andersine Sørensen, 11/11 1883, gift, Fastrup, husmoder,
Alma Sørensen, 26/4 1906, barn
Daniel Sørensen 2/22 1909, barn
Poul Sørensen, 7/3 1911, barn
Ejnar Severin Sørensen, 2/5 1915, barn
Pouline Kristine Sørensen, 3/6 1917, barn
Peter Valdemar Sørensen, 21/9 1919, barn
Anne Marie Kristensen, 5/1 1850, enke, aftægtskone

FT 1926:
Anton Sørensen, 28/6 1869, Bigum, gift 22/11 1904, husfader, husmand
Mariane Dorthea Andersine Sørensen, 11/11 1883, gift, Fastrup, husmoder,
Poul Sørensen, 7/3 1911, barn
Ejnar Severin Sørensen, 2/5 1915, barn
Pouline Kristine Sørensen, 3/6 1917, barn
Peter Valdemar Sørensen, 21/9 1919, barn
Emma Sørensen, 31/10 1921, barn
Josephf Emanuel Sørensen, 18/6 1923
Karen Dusine Sørensen, 24/10 1924
Anne Marie Kristensen, 5/1 1850, enke, aftægtskone

FT 1930:
Anton Sørensen, 28/6 1869, Bigum, gift 22/11 1904, husfader, landbrug (12 levende og 1 dødt barn)
Mariane Dorthea Andersine Sørensen, 11/11 1883, gift, Fastrup, husmoder,
Daniel Sørensen 2/22 1909, (barn) tjenestekarl
Pouline Kristine Sørensen, 3/6 1917, barn
Peter Valdemar Sørensen, 21/9 1919, barn
Emma Sørensen, 31/10 1921, barn
Josephf Emanuel Sørensen, 18/6 1923, barn
Karen Dusine Sørensen, 24/10 1924, barn
Manfred Benjamin Sørensen, 7/8 1926, barn
Anne Marie Kristensen, 5/1 1850, enke, aftægtskone

FT 1940:
Anton Sørensen, 28/6 1869, Bigum, gift 22/11 1904, husfader, landbrug (12 levende og 1 dødt barn)
Mariane Dorthea Andersine Sørensen, 11/11 1883, gift, Fastrup, husmoder,
Emma Sørensen, 31/10 1921, datter
Josephf Emanuel Sørensen, 18/6 1923, søn
Manfred Benjamin Sørensen, 7/8 1926, barn

Mariane Dorthea Andersine Sørensen, 1942 – 1956

Skifteudskrift 19/2 1942 som adkomst for Mariane Dorthea Andersine Sørensen på matr 10a, Fastrup By.

Anton og Mariane drev Christianslund indtil Antons død i 1942. Derefter drev Mariane ejendommen ved bestyrere.
Sønnerne Daniel og Josef har været bestyrere, og det samme har genboens søn, Søren Chr. Gammelby.
I 1949 overtog datteren og svigersønnen Karen og Hans Krogh Hansen ejendommen i forpagtning, og endelig i forårety 1956 blev den overtaget af søn og svigerdatter Ejner og Molly Sørensen.

Landmand Ejnar Sørensen, 1956 – 1989

Skøde den 9/6 1956 til Ejnar Severin Sørensen.

Den 12/12 1942 blev Ejner Sørensen gift med Molly Ingeborg Elise Hansen, der er født 17/10 1917 og opvokset hos Herman og Katrine Hansen, København.

Ejner og Molly fik børnene:
– Jytte Merethe Sørensen, født 17/3 1945 
– Villy Finn Sørensen, født 11/4 1948
– Palle Arne Sørensen, født 17/9 1957

Skøde den 14/3 1989 til Jens Chr. Haslund.

Skøde den 7/12 1992 til Kirsten Kristensen og Ole Thuesen.