Mosegaard 1948-52

Kresten Bay overtager ejendommen i 1928 efter sin far, Christian Bay. Ved overtagelsen er ejendommen på 60 td. land.
I 1941 brænder gården, men stuehuset bliver reddet. Bay byggede gården op igen, kostalden i 1941 og laden i 1942.
Besætningen består her i starten af 1950′ erne af 12 køer, med opdræt, 3 heste, 3 søer og omkring 20 svin samt 75 høns.

Kresten Bay er født i sognet den 2/3 1902, og han blev gift med Pouline Kristine, født Munk i Fastrup den 4/4 1904.
I ægteskabet er der 10 børn: Christian 21/8 1929, Gunnar 23/3 1931, Oluf 20/3 1933, Egon 4/8 1934, Christa 20/12 1935, Verner 24/5 1937, Erna 31/10 1938, Jørgen 28/9 1940, Henning 4/6 1943 og Grethe 26/5 1945.