Hobrovej 58, foto fra 1948-52

Ejendommen udstykkes fra matr. 7, Fastrup By i 1883.
Med skøde af 21/6 1883 købte Knud Sørensen og hans kone Else Kathrine et hedelod på ca. 12 tdr. land for 2.000 kr af Ole Christian Nielsen. Hedeloddet fik matr. nr. 7b, Fastrup og har siden været en selvstændig ejendom.

Knud lånte umiddelbart efter købet af hedelodden 600 kr i Tjele sparekasse mod sikkerhed i jordstykket. Det formodes, at de gamle bygninger på jordstykket, således som de ses på fotoet ovenfor, er opført af Knud og Else Kathrine, og at lånet skulle anvendes til byggeriet.

Husmand Knud Sørensen, 1883 – 1898

FT 1890:
Knud Sørensen, 61 år, gift, Bigum, husfader, husmand
Else Kathrine Sørensen, 55 år, gift, Bigum, husmoder
Nielsine Andrea Skov, 24 år, gift, Hjørring amt, enke
Kristen Sørensen, 1 år, Dronninglund, hendes barn

Husmand Anton Sørensen, 1898 – 1909

Skøde af 23/12 1898 fra Knud Sørensen til sønnen Anton Sørensen. Anton overtog gården ved at indestå for en gæld på 600 kr samt en aftægtskontrakt, som værdisattes til 1.650 kr. 

Den 22/11 1904 blev Anton Sørensen gift med Mariane.
I starten har det været små kår. For at skaffe sig ekstraindtægter fiskede de i de første år en del helt og ål i Tjele Langsø, som blev solgt til fiskehandlere i Viborg. Anton havde endvidere en del skovarbejde.

FT 1906:
Anton Sørensen, 28/6 1869, Bigum, gift 22/11 1904, husfader, husmand
Mariane Dorthea Andersine Sørensen, 11/11 1883, gift, Fastrup, husmoder,
Alfred Knud Sørensen, 9/9 1905, barn
Knud Sørensen, 26/7 1828, aftægtsmand
Else Kathrine Sørensen, 3/10 1834, aftægtskone

Jens Jensen, 1909 – 1911

Skøde 30/1 1909 fra Anton Sørensen til Jens Jensen.

Fogedudlægsskøde 30/5 1911 til Christian Jensen.

Skøde af 1/11 1915 fra Christian Jensen til Niels Nielsen.

FT 1921:
Niels Nielsen, 23/7 1891, gift, Fastrup, husfader, landbrug
Agnes Petrea Nielsen, 13/2 1892, gift, Bigum, husmoder
Marie Nielsen, 9/9 1916, Fastrup, barn
Olaf Møller Nielsen, 23/2 1918, barn
Torvald Møller Nielsen, Fastrup, barn

Fogedudlægsskøde 14/2 1923 til Jens Chr. Gammelby på 7b.

Skøde af 28/5 1951 til Kristian Albrektsen på 7b.

Skøde 7/6 1968 til Peder Kristian Leier.

Skøde af 20/9 1973 til Preben F. Henriksen.

Hobrovej 58, foto fra 1975

Skøde af 4/3 1992 til Inge Fruelund på 7b, 1h, 5g, 4e, 4f, 6g og 10d.