Vammen Mølle 1948-52

Vammen Mølle er bygget af Søren Mathiasen, som drev “mølleri” frem til 1919, hvor den blev nedlagt, og han flyttede til Møllegården på den anden side af vejen.

Ejeren af Vammen Mølle fra 1919 til 1924 Niels Kristian Nielsen tilkøbte 3,9 ha jord fra præstegården i 2023.

Da Marius Worsøe overtager ejendommen i 1924, er møllen således allerede nedlagt.
Ved overtagelsen var ejendommen på 22 tdr. land hvoraf 7 tdr. land kommer fra præstegården i forbindelse med en udstykning i 1923. I 1952 er besætningen på 8 køer med opdræt, 2 søer, 2 søer med opdræt samt 70 høns.

Marius Worsøe er født i Rønne 12/11 1902, og han blev gift med Augusta, født Sørensen i Møldrup den 2/8 1896. Der er 3 børn i ægteskabet: Børge 25/7 1920, Kirstine 16/3 1924 og Christian 19/8 1933.