Møllegården 1948-52

 

Søren Christian Mathiasen overtager Møllegården i 1937 med et areal af 26 tdr. land. Søren Chr. Mathiesens far, husmand Søren Mathiesen fra Fastrup byggede Vammen Mølle, som han drev frem til 1919, hvor han byttede og fik Møllegården.
Besætningen på gården udgjorde i 1952, 8 køer med opdræt og omkring 100 høns.

Søren Christian Mathiasen er født i Fastrup 4/12 1912, og blev gift med Emma, født Madsen i Ølst 11/9 1910. Der er 2 børn i ægteskabet: Gunnar 31/1 1943 og Tove 19/1 1947.