Holmgård 1948-52

Holmgård ligger på matr. 4i, Fastrup. 

Carl Marinus Christensen kom til Vammen/Fastrup i 1911, hvor han overtog ejendommen. Carl Marinus blev gift med Kirsten Margrethe i 1911, og som det fremgår af folketællingerne havde de 1 barn da de kom til området.

FT 1921:
Carl Marinus Christensen, 11/4 1886, gift, fra Kirkebæk, husfader, landbrug
Kirstine Margrethe Christensen, 22/10 1884, gift, fra Ingstrup, husmoder
Karl Juel Egelund Pedersen, 17/7 1903, ugift, fra Fastrup, tyende 
Kristine Frederikke Christensen, 21/4 1911, ugift, fra Ingstrup, barn
Niels Christian Christensen, 29/12 1912, ugift, født i Fastrup, barn
Peter Henrik Christensen, 22/3 1915, barn
Anne Katrine Christensen, 1/3 1917, barn
Marie Larsine Christensen, 17/3 1920, barn

FT 1925:
Carl Marinus Christensen, 11/4 1886, gift, fra Kirkebæk, husfader, landbrug
Kirstine Margrethe Christensen, 22/10 1884, gift, fra Ingstrup, husmoder
Kristine Frederikke Christensen, 21/4 1911, ugift, fra Ingstrup, barn
Niels Christian Christensen, 29/12 1912, ugift, født i Fastrup, barn
Peter Henrik Christensen, 22/3 1915, barn
Anne Katrine Christensen, 1/3 1917, barn
Marie Larsine Christensen, 17/3 1920, barn
Karen Christensen, 30/4 1922, barn
Carl Christensen, 15/8 1924, barn 
Viggo Egelund Petersen, 16/4 1908, ugift, fra Vammen, medhjælper

FT 1930:
Carl Marinus Christensen, 11/4 1886, gift, fra Kirkebæk, husfader, landbrug
Kirstine Margrethe Christensen, 22/10 1884, gift, fra Ingstrup, husmoder
Kristine Frederikke Christensen, 21/4 1911, ugift, fra Ingstrup, husassistent
Niels Christian Christensen, 29/12 1912, ugift, født i Fastrup, tjenestekarl
Peter Henrik Christensen, 22/3 1915, barn
Anne Katrine Christensen, 1/3 1917, barn
Marie Larsine Christensen, 17/3 1920, barn
Karen Christensen, 30/4 1922, barn
Carl Christensen, 15/8 1924, barn 

10/6 1946 får Jens Christian Vistisen Holmgård skøde på ejendommen.

Christian Holmgård er født i Smollerup den 25/4 1920, og han blev gift med Karen Christensen, som blev født på Holmgård i 1922.
Christen Holmgård overtog gården fra sin svigerfar med et areal på 45 tdr. land, og en besætning på 14 køer med opdræt, 3 heste, 3 søer med opdræt, samt ca. 50 svin.