Bakkely 1948-52

Niels Nielsen fra Pederstrup bliver gift med Inger Marie fra Fastrup den 8/10 1870, og sammen køber de ejendommen Bakkely i Vammen. Inger Marie er søster til Else Kathrine, som bliver gift med Knud Sørensen,  ejer af et husmandsted i Fastrup, Hobrovej 58.

I 1916  bliver ejendommen overtaget af datteren og svigersønnen Nikoline og Peter Marinus Simonsen.

Alfred Jensen overtog ejendommen i 1939 efter sin svigerfar med et areal på 17 tdr. land. I 1952 er arealet på 25 tdr. land og besætningen udgør 8 køer med opdræt, 2 heste, 2 søer med opdræt samt 100 høns.

Alfred Jensen er født i Klejtrup den 21/11 1908, og han blev gift med Petrea Christine, født Simonsen i Lindum 22/11 1913. I ægteskabet er der 1 barn, Irma som er født 10/6 1940.

I 1974 blev ejendommen solgt til fremmede udenfor familien.