Hobrovej 4, foto fra 1948-52

Snedker Richard Jensen havde til huse hér i bindingsværkshuset, hvor Hobrovej 4 ligger i dag. Han havde også en lejer boende i en lille lejlighed i den ene ende af huset. Han havde sit snedkerværksted hér i årene 19… (?). Senere blev det mekanikerens værksted. 

Familien boede i bindingsværkshuset, og butikken ligger lige til højre for bindingsværkhuset ved telefonmasten, og tømrerværk-stedet til venstre, i den røde bygning, der også husede den første købmandsbutik i Vammen.
’Bette Henrik’ fra Tinghøjvej 24 overtog dem, og de blev revet ned da han døde.