Hjorthøjgård 1948-52

 

Hjorthøjgaard er opført af Niels Kromann i 1921. Gården er udstykket fra Damgaarden, som var ejet af Niels Kromanns far Jens Peter Christensen Kromann.
Ved udstykningen var ejendommen på 51 tdr. land og havde en besætning på 5 heste, 13 køer, 22 stk. ungkvæg og 15 svin.
Niels Kromann var meget aktiv i lokalsamfundet, og han har været formand for skolekommissionen, sognerådsmedlem samt sognefoged i en længere periode.