Vammen havde et rigt liv af butikker og virksomheder indtil tiden efter anden verdenskrig. Fra omkring 1950erne begyndte der så småt at ske en afvandring fra landbruget. Landbrugene blev generelt større, maskinerne erstattede heste og mennesker i meget af det daglige arbejde. Med andre ord blev bondesamfundet afviklet, og Vammen blev til en landsby, hvor mange mennesker boede, mens de arbejdede andre steder.

Set fra Tinghøjvej mod Købmanden og Elforretningen.

Landbruget ændrede sig og gårde forsvandt

I 1960 var befolkningstallet i Vammen sogn 820 borgere, og Vammen havde et rigt butiksliv og masser af mindre virksomheder. Der begyndte så småt at ske en afvandring fra landbruget fra 1950erne, og op gennem 1960erne skete der rigtig meget. Landbrugene blev generelt større, der kom flere maskiner til. Op gennem 1950erne forsvandt der omkring en halv million heste fra dansk landbrug. De blev erstattet af traktorer, bl.a. gennem den såkaldte Marshallhjælp fra USA. Det betød, at færre mennesker blev involveret i landbruget. Mange af de ansatte på gårdene – karlene og pigerne – forsvandt. Mange gårde blev ikke blot større, men også mere specialiserede, hvilket også betød at mange funktioner forsvandt. Der kom store tankbiler og hentede mælk, og de små mejerier forsvandt. I Vammen holdt mejeriet op med at fungere fra oktober 1962. Bondesamfundet var under afvikling i hele landet, og således også i Vammen.

Flere biler og nye boliger i Vammen i 1960erne

Flere og flere fik egen bil og dermed nemmere adgang til transport. Butikslivet blev mere og mere koncentreret i byerne, og arbejdspladser udenfor Vammen trak folk væk i dagtimerne, samtidig med at der blev nedlagt flere og flere arbejdspladser i Vammen.

Ikke desto mindre blev der bygget mange beboelser fra slutningen af 1960’erne. Bilerne gjorde det netop muligt at bo udenfor byerne og transportere sig til og fra arbejdspladser længere væk. Kvinderne kom i stigende grad ud på arbejdsmarkedet. Det betød at folk generelt fik flere penge mellem hænderne til at købe hus, have, biler og andre forbrugsgoder. I 1969 tog man fat med udstykning af byggegrunde på Toften, og der blev bygget en hel ny bydel dér op gennem 1970erne.

Et blomstrende foreningsliv

Foreningslivet var fortsat blomstrende i Vammen, og de mange aktiviteter blev fortsat udført af ildsjæle. Det livlige forenings- og fritidsliv understøttede sammenholdet i Vammen. Vammen blev ved med at være en attraktiv landsby at bo i: der var aktivitet og tryghed for både børn og voksne.

Kommunesammenlægning og nye tilflyttere

I 1970 blev der også gennemført en stor kommunesammenlægning. Det betød blandt andet at nogle af byens gader skulle omdøbes. Nogle af byens borgere var fx begyndt at kalde en af de nyere veje for ’Catrinestræde’, og denne vej blev til Catrinevej.

I midten af 1980erne blev ’Statens Husdyrbrugsforsøg’ etableret i Foulum. Det betød, at der kom en del nye tilflyttere til egnen. Nogle af dem slog sig ned i Vammen, og medbragte ny energi og lyst til også at bo et sted med et socialt liv, og ikke mindst med børn.

I 2023 var der registreret 800 indbyggere i Vammen Sogn.