Vi beskriver de seneste cirka tusind år i Vammen i fire afsnit. Man kan se dem som fire historiske epoker. Herunder giver vi blot en kort introduktion til disse fire epoker. 

Den første epoke kalder vi ‘Fællesskabets tid (hér). Jorden var ejet af godserne, og landbruget blev dyrket i fællesskab. Bøndergårdene samlede sig i landsbyen, rundt omkring kirken, som i Vammen kan dateres tilbage til 1200 tallet. Skolen kom til cirka et halvt årtusind senere, og var knyttet til kirken, i og med at børn skulle lære at læse bibelen efter reformationen. 

I slutningen af 1700-tallet gennemførtes Danmarks største jordreform nogensinde: Jorden blev omfordelt fuldstændig. Fællesskabets tid blev afsluttet, og jorden kom til at ligge omkring gårdene, som flyttede ud af landsbyen op gennem 1800-tallet og helt op i 1900-tallet. Denne periode har vi kaldt “Gårdene og sognestyret afløser Fællesskabets tid” og den er kort beskrevet hér. 

Andelsbevægelsen greb om sig i Danmark fra slutningen af 1800-tallet, delvist inspireret af den engelske brugsforenings-bevægelse. Vammen Forbrugsforening blev stiftet i 1888, Andelsmejeriet fulgte i 1912, og Andelskassen i 1919. Denne andelsbevægelsen satte et stærkt præg på hvordan landsbyen organiserede sig, og forandrede sig henimod en driftig landsby med et livligt forretningsliv og håndværkere, samt flere og flere udviklinger, som gjorde livet nemmere og mere bekvemt for den voksende befolkning – såsom vand, telefoner, vejnet og andre infrastrukturer. Den tredie epoke er derfor centreret omkring andelstiden i Vammen – klik [hér] for en kort introduktion. 

Omkring 1960erne begyndte bondesamfundet at blive afviklet, og folk trak i stigende omfang ind mod byerne. Der kom flere maskiner, og industrierne trak flere og flere folk ind til byerne. I og med at flere fik råd til bil blev forretningslivet til en vis grad også koncentreret omkring de større byer. Vammen blev i højere grad et sted, hvor mange boede, men de havde deres arbejde  et andet sted.

Det har samtidig vist sig at være et sted, hvor befolkningen stadig sætter pris på socialt liv, foreninger, og dét at vi har en skole, børnehave og vuggestue, samt muligheder for at handle og have lokale håndværkere. Denne fjerde epoke strækker sig op til nutiden – og hvem ved: måske er vi igang med at  bevæge os ind i en femte epoke? Klik [hér] for en kort beskrivelse af Vammen i nyere tid, gennem de sidste 60-65 år.