Haugårdsvej 48, foto fra 1948-52

Dette jordlod er udstykket fra landejendommen beliggende på Haugårdsvej 46, tæt på den sydvestlige ende af Rødsø.
Det var Alfred Jensen som ejede landejendommen da matriklen på  975 m2 blev udstykket i 1947, og det var Marie Meldgaard som fik skøde på matriklen 8ag, Vammen.
Som det fremgår af billedet ovenover, så blev der opført et lille hus på matriklen.


Tidslinie


15. dec. 1947: Skøde til Marie Meldgaard

24. nov. 1970: Skøde til Knud Abrahamsen

19. marts 1973: Skøde til Normann Nielsen og John Bjarne Gregersen i lige sameje

16. dec. 1973: Skøde tilk Normann Nielsen på John Bjarne Gregersens anpart af 8ag.

12. juni 1975: Skøde til Thyra Henriette Iversen.

6. april 1981: Skøde til Hans Langballe.