I 1905-1906 oprettede Amtet en jordemoderstilling i Vammen, og Haugårdsvej 11 (Matr.nu. 5an) blev opført til at huse byens jordemoder, og det gik under navnet ’Jordemoderhuset’. Selvom det angives at denne stilling blev nedlagt i 1930, så boede der stadig jordemødre i området i nogle årtier herefter.

Huset på Haugaardsvej 11 (matrikel nr. 5 an), som blev opført 1905-1906 som jordemoderhus i Vammen.

Vammen sogn har været dækket af en jordemoder langt tilbage i tid. Den tidligst beskrevne jordemoder har virket i hvert fald fra 1820. Magne Juhl har gennemført en stor undersøgelse af jordemødre-virket og de forskellige jordemødre i og omkring Vammen. Dette er beskrevet i ’Tjele på Langs 2017’. En del af den følgende tekst samt baggrundshistorierne er baseret på hans undersøgelser.

Første jordemoder i Vammen sandsynligvis fra 1820

I folketællingen nævnes jordemoderen som regel med sin stilling, og manden er ofte nævnt som jordemodermand, og derudover sit eget erhverv., 

I folketællingerne fra 1787 og 1801 er ikke oplysninger om jordemødre i Vammen. I 1834 dukker den første nævnte jordemoder op: Maren Andersdatter, som angiveligt var jordemoder fra 1820, hvor hun nævnes i en kirkebog i forbindelse med en dødfødsel.  Vammen lå i det 14. jordemoderdistrikt under Viborg lægedistrikt og omfattede Pederstrup, Vammen, Bigum, Rødding og Løvel sogne i Viborg lægedistrikt og Lindum i Hobro lægedistrikt. Jordemoderboligen var beliggende i Løvel, med et jordlod på 3 tønder land. 

Distriktslægen førte opsyn

Distriktslægen havde opsyn med jordemødrene, som havde pligt til at føre såkaldte jordemoderprotokoller. Den første jordemoder i Løvel distrikt, som nævnes i distriktslægeprotokollen af den såkaldte ’Stiftsfysikus’ (distriktslægernes overordnede) Peter Wilken, er Kirstine Marie Christensen, født Mortensen, som var jordemoder 1872-1907.

Mange fortællinger om jordemødres liv og skæbner

Når man stykker de forskellige kilder sammen, er der mange fortællinger om livet i Vammen, og hvordan en skæbne kunne forme sig i datidens Danmark. Et par af historierne om de jordemødre, som virkede i Vammen i 1800-og 1900 tallet, er opsummeret hvis man klikker: hér er link til jordemødrehistorier . De er baseret på oplysninger samlet og nedskrevet af Magne Juhl. Det fortæller om jordemødrene, men så sandelig også en hel del om livsvilkårene i forrige århundrede.

i 1905-1906 fik Vammen en jordemoder, som var bosat og drev sit virke fra sin bolig på Haugaardsvej 11. Selvom stillingen officielt blev nedlagt i 1930, var der fungerende jordemødre i Fra læge Niels Jebjergs beretning om at være læge i Vammenområdet, se fx. læge Jebjergs beretning.