Genvej starter ved skolen og går ned til kirkediget.

Følgende ejendomme er beskrevet:
Genvej 3: Skolen