Fastrupgaard 1948-52


Tidslinie


Fastrupgård ligger på matr. nr. 3, Fastrup by, Vammen sogn. 
Gården var oprindelig fæstegård under Fastruplund indtil Erik Andersen i 1840 købte den til selveje. Han havde på dette tidspunkt haft gården i fæste siden 1805.

Gårdens ejere og fæstere siden midten af 1700-tallet har været følgende:

ca. 1765: Anders Sørensen, tipoldefar til Anton Sørensen og kone, Marianne som blev ejere af Christianslund. Anders Sørensen overtog antagelig fæstebrevet på gården efter sin far, Søren Andersen.
1800: Mette Christensdatter, Anders Sørensens enke.
1805: Erik Andersen.
1846: Erik Andersens søn, Esper Eriksen.
1878: Esper Eriksens søn, Niels EWspersen, født 9/1 1847. I 1900 frasolgte han 10 ha til Fastruplund, Niels espersen døde i 1905.
1905: Ane Kirstine Pedersen, Niels Espersens enke. Der var ingen børn i ægteskabet.
1906: Anders Lund Jensen Giversen. Han har åbenbart været “gårdslagter”. Ihvertfald frasolgte han yderligere 20 ha til en række ejendomme, og der blev kun 15 ha tilbage til Fastrupgård.
1930: Anton Rasmussen
1956: Henry Rasmussen.


FT 1834:
Erich Andersen, 64år, gift, gårdmand
Dorthea jespersdatter, 60år, gift, hans kone
Jesper Erichsen, 23år, ugift, deres søn
Inger Erichsdatter, 20år, deres datter
Maren erichsdatter, 26år, hans datter
Ane Heide, 21år, huslærling

FT 1840:
Erich Andersen, 70år, enkemand, gårdmand
Jesper Erichsen, 29år, ugift, hans søn
Inger Erichsdatter, 27år, hans datter

FT 1850:
Espen Eriksen, 40år, gift, her fra sognet, gårdmand, husfader
Kirsten Nielsdatter, 34år, Laden Sogn, hans kone
Dorthe Espersen, 9år, barn
Erik Espersen, 7år, barn
Maren Espersen, 5år, barn
Niels Espersen, 4år, barn
Erik Andersen, enkemand, 79år, hans fader, aftægtsmand
Inger Eriksen, ugift, 35år, tjenestepige

FT 1860:
Espen Eriksen, 49år, gift, her fra sognet, gårdejer, husfader
Kirsten Nielsen, 44år, Læsten, hans kone
Erik Espersen, 17år, barn
Maren Espersen, 15år, barn
Niels Espersen, 13år, barn
Christen Espersen, 8år, barn
Martine Espersen, 6år, barn
Else Marie Espersen, 3år, barn

FT 1870:
Espen Eriksen, 58år, gift, her fra sognet, gårdejer, husfader
Kirsten Nielsen, 53år, hans kone
Niels Espersen, 23år, deres søn
Christen Espersen, 17år, deres søn
Martine Espersen, 15år, deres datter
Else Marie Espersen, 12år, deres datter
Jensine Martine Nielsen, 3år, plejebarn
Ditlev Sørensen, 16år

Anton M. Rasmussen, 1930 – 1956

Anton Rasmussen købte Fastrupgaard i 1930 med et areal på 22 tdr land. Skøde 26/4 1930 til Anton Marius Rasmussen på 3a.

FT 1930:
Anton Marius Rasmussen, 8/8 1894, Homaa, husfader, gift 14/3 1924
Anna Karmine Rasmussen, 21/10 1903, Lee, husmoder, gift
Kirstine Birgitte Rasmussen, 9/3 1925, Vammen, barn
Carlo Ejvind Rasmussen, 31/1 1929, Vammen, barn
Jensine Marie Kristoffersen, 28/6 1915, husassistent

FT 1940:
Anton Marius Rasmussen, 8/8 1894, Homaa, husfader, gift 14/3 1924, gårdejer
Anna Karmine Rasmussen, 21/10 1903, Lee, husmoder, gift, malkning, tærskning, markarbejde
Kirstine Birgitte Rasmussen, 9/3 1925, Vammen, barn
Carlo Ejvind Rasmussen, 31/1 1929, Vammen, barn
Henry Rasmussen, 20/12 1930, Vammen, barn
Tage Rasmussen, 24/11 1933, Vammen, barn 

Anton Rasmussen er født i Homaa 8/8 1894, og han blev gift med Anna født: Mikkelsen i Lee 21/10 1903. sammen fik de 5 børn: Kristina, Eivind, Henry, Tage og Knud.

Skøde 9/2 1956 til Henry E. Rasmussen på 3a og 4o.