Hjortdalsgård 1946

Niels Vilhelm Christensen overtager Hjortdalsgård efter sin far gårdejer Kristen Christensen i 1942.
Ejendommen er ved overtagelsen på 47½ tdr. land. Stuehus er opført i 1860 og kostalden i 1942. Besætningen var i 1952 på 12 med opdræt, 3 heste, og 40 svin samt 50 høns.

Niels Vilhelm Christensen blev født den 24/9 1914, og blev gift med Sigrid Christensen, født Olsen i Kvols 14/9 1914.