Lydia Kristensen, som desværre ikke er her længere, skrev i 1994 til “Møldrup Kommunes Lokalhistoriske Arkivs Årsskrift” nedenstående artikel om Grønvald Fynbos dramatiske rejse til Hanherred først i 1900-tallet.

Lydia Kristensen var energisk arkivleder i Møldrup og skrev mange artikler og satte meget i gang. Hvorfor hun har skrevet om Grønvald Fynbo står hen i det uvisse. Hun angiver “artikler i Viborg Stifts Folkeblad” som kilder til artiklen; måske inspirationen ligger her.

Artiklen bringes med tilladelse fra Møldrup Lokalhistoriske Arkiv.

Klik her for at læse Den Vammen degns ekspedition til Hanherred