Vammen Cementstøberi lå nederst i Nederby, ikke langt fra nummer 57, og eksisterede hér mellem 1911 til engang i 1960erne.

Luftfoto fra slutningen af 1940erne, hvor man kan se cementstøberiet foroven til venstre. Det var en betydelig forretning i Vammen, og leverede mange af de lokale byggematerialer.

A/S Vammen Cementvarefabrik, 1911

Den 11. juni 1911 blev der dannet et aktieselskab, som hed A/S Vammen Cementvarefabrik, og det kom til at ligge nede ved sandgraven, lige efter Nørregade 57. Støberiet fremstillede tagsten og cementsten – mange af de gule huse som blev bygget indtil 1930erne. Selskabet lavede en kontrakt med muremester Jens Mortensen om at udføre arbejdet. Der blev produceret alle former for skocementvarer på dette tidspunkt. Firmaet eksisterede kun til 1918.

Sider fra Cementstøberiets oversigtsbog. Her kunne man holde overblikket over leverancerne, og folk skulle betale ved den kommende opkrævning. Hér er det Aage Abrahamsen som i 1955 for eksempel købte 2-400 mursten med nogle dages mellemrum – måske var han i gang med husbyggeri.

A/S opløst 1918 –  Christensen overtog 

Prisliste over nogle af produkterne fra Vammen Cementstøberi.

 

På dette tidspunkt blev A/S’et opløst, og Just Christensen overtog støberiet. Just Christensen var født i Hærup, og havde giftet sig med Dorthea Thorsager i 1915. Hun var enke efter Jacob Thorsager og havde 4 børn mellem 4-18 år, som han påtog sig faderskabet for. Han var formand for Vammen Brugsforening en årrække, og medlem af menighedsråd og gennem 8 år også Sognerådet. Han sad også i 31 år i repræsentantskabet for Vammen Andelskasse, heraf de 17 år som bogholder. Derudover var han ejendomsskyldsvurderingsmand og involveret i ‘Afholdssagen’.

Just Christensen kørte det frem til 1944, hvorefter sønnen Jens Chr. Thorsager overtog det. Det blev brækket ned engang i 1970erne. 

 

Vammen Cementstøberi fra 1970erne, inden det blev revet ned.