Sønderholm har i mange år hørt under Tjele Gods, og lå i området tæt på kirken før den blev flyttet ud på Tjele Møllevej i forbindelse med  udskiftningen.
Den 19.januar 1875 bliver gården købt fri fra Tjele gods og Søren Nielsen (Søren Nicolai Laursen) bliver den første selvejer. 

Søren Nielsens søn Lars Peter Sørensen (kaldet Peter Nielsen) blev i 1885 viet til Ane Kirstine Dahl fra Vammen, og året efter i 1886 overtager Peter Nielsen Sønderholm. Peter og Ane kommer ud for en stor sorg, da de i 1917 mister 2 voksne børn. Deres yngste datter, Karen døde af turberkulose den 24. juli, 19 år gammel. Sønnen dør senere samme år i december af blodpropper i benene, 27 år gammel.

Peter sætter en vindmølle op på taget af gården. Møllen blev brugt som trækkraft til tærskeværk og kværn, da det jo var tiden før elektriciteten blev almindelig.

Søren Offersen, som er Søren Nielsen (Thorup) søstersøn, får plads på Sønderhiolm den 1. marts 1918. I løbet af sommeren bliver Søren Offersen forlovet med Justine, som er datter af Peter og Ane Kirstine. 20. maj 1919 bliver Søren og Justine viet i Vammen kirke, og dagen efter dør Justines mor, Ane Kirstine af kræft i maven.
Den 5. juni 1919 får Søren Offersen og Justine skøde på Sønderholm, og gården forbliver på Offersen familiens hænder frem til Anders Offersen sælger den i 2007.


Tidslinie


 

Fæstebonde Jens Andersen Durup, – 1734

I første halvdel af 1700 tallet boede der I Vammen en mand, som hed Jens Andersen Durup. Hvem han var og hvor han kom fra, vides endnu ikke. Han havde i fæste en halvgård, som tilhørte Vammen kirke. Formodentlig den gård, som i 1688 hørte under Tjele gods, og havde matr. no. 6. (se beskrivelse i bilag)

1700: Jens Andersen Durup havde i fæste en halvgård, som tilhørte Vammen kirke – formodentlig den gård, som i 1688 hørte under Tjele gods, og havde matr. no. 6.

1716:   Jens Andersen Durup køber af præsten A.F. Buck en gård ved kirken, som han iboer, for 80 slettedaler.

1717:   16.april forærer Jens Andersen Durup gården, matr. no. 6 til Vammen kirke.

Jens Andersen Durup bliver boende som fæster på gården, som ligeledes omfatter et ålegårdssted, matr. no.11. (se vedlagte beskrivelse)

Fæstebonde Søren Laursen 1734 – 1791

1734:   Sønderholm består af matr. no. 6 og 11, som herefter drives sammen. Ved udskiftningen fik den matr. IV og fra 1844 matr. 7.

23.september 1734 overtager Søren Laursen som fæstebonde. Søren Laursen er i slægt med Jens Andersen Durup.

Søren Laursen bliver gift med Anne Christensdatter og de får 9 børn:

I 1736 bliver deres barn jordfæstet 6 mdr. 3 uger gammel

Anne Catrine Sørensdatter, født ?

Dorethe Sørensdatter, født 1740

Karen, født september 1743

Laurs Sørensen Vorm, født og død 1745, 4 mdr. gl.

Karen Sørensdatter, født 12.maj 1747, død 1749, 2½ år gl.

Anne Dorthe, født august 1749, død 8.marts 1750, 7 mdr. gl.

En søn dødfødt 1754. hans moder døde samtidig, 45år gl.

Efter datidens skik blev Søren Vorm gift igen ret hurtigt.

Søren Laursen Vorm og Anne Laursdatters børn:

Ane Dorthe Sørensdatter, født ved advent 1755

Laurs Sørensen Vorm, født 11.oktober 1758

Jens Sørensen Vorm, født 1762, død 25.april 1779, 17 år gl.

1768:    Der findes en vurdering af gårdens bygninger og besætninger, jf bilag

1776:    Optegnelser om markens drift, jf bilag

1780:    Søren Vorms søn, Laurs Sørensen Vorm overtager fæstegården efter sin far den 3.april 1780. Han er da 22år gl. og hans far er 80år.

1787:    Folketælling:
Søren Laursen Vorm, husbond, 86år, enke af 2.ægteskab, bonde og gaardboer
Laurs Sørensen Vorm, søn af 2.ægteskab, 29år, ugift
Maren Sørensdatter, tjenestepige, 25år, ugift, tjenestepige
Anna Laursdatter, tjenestepige, 11år, tjenestepige

1789: Søren Worm dør den 5. august 1789, 88 år gammel. I 46 år havde han gården i fæste og de sidste 8-9 år han levede var han og hans anden kone på aftægt hos deres søn.

Fæstebonde Laurs Sørensen Worm, 1791 – 1833

1793:    Den 29.november 1793 blev Laurs Sørensen Vorm viet i Pederstrup kirke til pigen Kirstena Nielsdatter, som var fra Vrå i Pederstrup sogn. Laurs var 35år og Kirsten 19år.

 1801:    Folketælling:
Laurs Sørensen Vorm, husbond, 43år, 1.ægteskab, gaardboer
Kirsten Nielsdatter, hans kone, 26år, 1.ægteskab
Ane Kirstine Laursdatter, datter, 6år
Ane Dorte Laursdatter, datter, 2år
Kirsten Laursdatter, datter, 4år
Jens Nielsen, 20år, tjenestekarl
Jørgen Jørgensen, 16år, tjenestekarl
Katrine Nielsdatter, 23år, tjenestepige

Anne Laursdatter dør i 1801, 80år gammel.

1802:    3.september 1802 står der I protokollen, at alle gårdens huse er forsikret for 750 rd. Gården ligger på byens mark kaldet “Holmsgård” , jf. bilag

1833:    Den 11.juni 1833 dør Laurs Sørensen Vorm, 75år gammel.

Fæstebonde Kirsten Nielsdatter, 1833 – 1847

 1834:    Folketælling:
Kirsten Nielsdatter, husbond, 60år, enke, gaardboer
Ane Laursdatter, hendes datter, 28år, ugift
Marie Laursdatter, hendes datter, 21år, ugift
Søren Nikolaj Laursen, hendes søn, 20år, ugift
Kirsten Marie Laursdatter, hendes datter, 16år,
Ane Nielsdatter, 12år, tjenestepige
Christoffer Nielsen, 36år, tjenestekarl, ugift
Christen Mathiassen, 39år, tjenestekarl, ugift
Bente Katrine Poulsdatter, 13år, tjenestepige

1840:    Folketælling:
Kirsten Nielsdatter, husbond, 66år, enke, gaardboer
Søren Nikolaj Laursen, hendes søn, 25år, ugift
Kirsten Marie Lauritsdatter, hendes datter, 22år, ugift
Lars Nielsen, 10år, tjenestedreng
Jens Jørgensen, 26år, tjenestekarl, ugift
Peter Sørensen, 16år, tjenestekarl

1845:    Folketælling:
Kirsten Nielsdatter, husbond, 70år, enke, gaardboer fra Pederstrup
Søren Nikolaj Laursen, hendes søn, 30år, ugift her fra sognet
Jens Jørgensen, 30år, tjenestekarl, ugift
Christen Nielsen, 17år, tjenestekarl fra Pederstrup
Lars Nielsen, 15år, tjenestekarl fra Pederstrup
Laurits Christoffersen, 7år, tjenestedreng her fra sognet
Ane Nielsdatter, 21år, tjenestepige fra Pederstrup

Fæstebonde Søren Nicolaj Laursen, 1847 – 1875

1847:    Søren Nicolaj Laursen får fæstebrev den 21.december 1847.

1855:    Den 26.oktober 1855 blev Søren Laursen viet i Vammen kirke til pigen Karen Pedersen (Bundgaard) som var født i Vammen den 13.december 1825.

1856:    Lars Peter Sørensen bliver født den 15-6-1856. Han blev iøvrigt kaldt Peter Nielsen, men tog senere navn efter gården – Lars Peter Sønderholm. Han blev næste mand på gården.

1858:    I 1858 fødtes Kirsten Marie, som blev gift med Jens Andersen – de boede på Lægtagergaard.

Senere kommer Søren Laursens 3. barn – Ane, som blev viet I Vammen kirke den 25-11-1892.

 1859:    Kirsten Nielsdatter dør den 7.december 1859, 85år gammel.

1870:    Søren Laursen får endnu en pige i 1870, Jensine, som 15.juni 1888 bliver gift med sin fætter Peder Bundgaard, og de boede i Bundgaarden inde i Vammen.

Selveje til Søren Nicolai Laursen (Søren Nielsen), 1875 – 1886

1875:    Den 19.januar 1875 bliver gården købt fri fra Tjele gods og Søren Nielsen (Søren Nicolai Laursen) bliver den første selvejer. 

1880:    Folketælling:

 

1885:    Den 2.oktober 1885 blev Lars Peter Sørensen (Peter Nielsen) viet i Vammen kirke til Ane Kirstine Dahl, som var født i Vammen 23.september 1858.

 Lars Peter Sørensen, 1886 – 1919

1886:    Den 26.januar 1886 får sønnen Lars Peter Sørensen, kaldet Peter Nielsen skøde på gården, da Søren Nielsen er blevet en ældre mand. Søren Nielsen dør den 1.feb. 1889,74år gammel. hans kone Karen levede indtil 12.dec. 1902). 

1890:    Folketælling:
Lars Peter Sørensen, 33år, gårdmand, fra sognet
Ane Kirstine Dahl, 31år, kone, fra sognet
Søren Nikolaj Sønderholm Sørensen, 1år, barn
Birgitte Christensen, 18år, tjenestepige, fra Fastrup
Agathe Pedersen, 14år, tjenestepige, fra Tjele
Carl Chr. Nielsen, 18år, tjenestekarl, fra Rødding
Berthel Halskov, 22år, tjenestekarl, fra Bigum
Anders Sørensen, 12år, tjenestekarl, fra Vammen

Peter sætter en vindmølle op på taget af gården. Møllen blev brugt som trækkraft til tærskeværk og kværn, da det jo var tiden før elektriciteten blev almindelig.

Peter og Ane kommer ud for en stor sorg, da de i 1917 mister 2 voksne børn. Deres yngste datter, Karen døde af turberkulose den 24. juli, 19 år gammel. Sønne dør senere samme år i december af blodpropper i benene, 27 år gammel.

 1908:    Vurdering, se bilag

1917:    Anne Kirstine og Peter Nielsen mister 2 voksne børn. Deres yngste datter, Karen døde af turberkulose den 24.juli 1917, 19 år gammel. Sønnen Jakob døde i december af blodpropper I benene, 27år gammel.

1918:   Søren Offersen, som er Søren Nielsens søstersøn, får plads på Sønderholm 1.marts 1918. I løbet af sommeren bliver Søren Offersen forlovet med Justine, som er Anne Kirstine og Peter Nielsens datter.

Søren Offersen, 1919 – 1965

1919:   20.maj bliver Søren Offersen viet til Justine. 21. maj dør Justines mor, Anne Kirstine af kræft i maven. 5.juni får Søren Offersen og Justine skøde på Sønderholm. Peter Nielsen blev på gården på aftægt til sin død den 13.april 1928.

Søren Offersen

1920:    Justine føder en pige, som døbes Anne Kirstine efter sin mormor.
I 1920 ændres indkørslen til gården, så den føres lige op og der plantes en allé af elmetræer. På gårdspladsen plantes et lindetræ. Prisen for alle træerne er den 21. april 1920 ialt 145 kr.

I 1919 – 1920 var der på gården ialt 44 kreaturer, 32 får og lam, 15 grise og 10 heste.

1922:    Justine føder en dreng, som blev kaldt Jens efter sin farfar.

1924:    Justine føder en dreng, Peter opkaldt efter sin morfar.

1930:    Justine dør den 18.juni 1930 efter at have født sit fjerde barn, en pige som også døde ved fødslen.


1931:   
Sønderholm har nu 85 kreaturer, heraf 39 køer, 109 svin, 10 får, 100 høns og ialt 14 heste.

1932:    Søren Offersen bliver den 24.juni 1932 gift med Anne Bak I Ravnkilde.

1948:    Søren Offersen køber sin første traktor, en ny grøn John Deehr.

1955:    Den 4/6 1955 får Søren Offersen skøde paa matr 1g

Sønderholm set fra havesiden

Peter Offersen, 1965 – 1995

1965:    Skøde læst 2/9 til Peter Offersen på 7a og 1g

1966:    7/1 læst pba, at skødet tillige omfatter 7d

Peter sætter en vindmølle op på taget af gården. Møllen blev brugt som trækkraft til tærskeværk og kværn, da det jo var tiden før elektriciteten blev almindelig.

Peter og Ane kommer ud for en stor sorg, da de i 1917 mister 2 voksne børn. Deres yngste datter, Karen døde af turberkulose den 24. juli, 19 år gammel. Sønne dør senere samme år i december af blodpropper i benene, 27 år gammel.

Anders Offersen, 1995 – 2007

1995:    1.juli overtager Anders Offersen gården “Sønderholm”

2007:    Sønderholm sælges til ?


Matrikler


Gammel matrikel:  IV
Ny matrikel:  7

Størrelse:
1734 – 6 Tdr. 2 Skp. 3 Fdk. 0 Album
1791 – 6 Tdr. 0 Skp. 1 Fdk. 25/8 Album
1831 – 6 Tdr. 0 Skp. 1 Fdk. 25/8 Album
1845 – 5 Tdr. 6 Skp. 3 Fdk. 2½ Album

Udstykning:
3/3 1915 – Udstykket matr 7b og 7c


Ejere


Fæstere:
1734 – Søren Laursen
1791 – Lars Vorm
1831 – Lars Sørensen Vorm

Ejere:
1875 – Søren Nielsen (Laursen)