Vestergård 1948

Vestergaard nævnes flere gange i sidste halvdel af 1600 tallet. I 1688 nævnes at Vestergaard har tilhørt et ryttergods.
Ved udskiftningen i 1791-92 er det Asmildkloster som ejer Vestergaard. Gården bliver købt fra Asmildkloster i 1810 af Jens Hansen på Marsvinlund. Samme år (juni 1810) bliver Vestergaard købt af  Jens Sørensen (kaldet Vestergaard).

Slægten “Vestergaard” boede / ejede gården fra før udskiftningen i 1791/92 frem til 1905. I perioden fra 1850 til sidst i 1860erne var Christian Jensen Vestergaard sognefoged i Vammen.

Avlsbygningen mod vest er fra 1860erne og stuehuset er bygget omkring 1905. De 2 udbygninger, laden mod nord og driftsbygningen mod øst nedbrændte i starten af 1920´erne, hvorefter gården i 1923 blev opkøbt  af Marius Nielsen,. som genopførte de to bygninger samme år.
Siden Marius Nielsen, søn af vammens præstegårdsforpagter Henrik Nielsen, overtog gården i 1923, har Vestergaard været i samme slægts eje. 

Vestergaard har igennem tiden lagt jord til rigtig mange udstykninger, optællingen viser at der er udstykket i alt 19 parceller til landejendomme og huse. I dag drives ejendommen som et hobbylandbrug med et jordtilliggende på 12 ha.


TidslinieFæstebonde Søren Olufsen, – 1782

Fæstebonde Søren Olufsen er nævnt i Asmildklosters hartkorn-specifikation og jordebog som fæstebonde både i 1758, 1761, og 1773.

Fæstebonde Søren Olufsen, kaldet Søren Westergaard, dør 16. feb. 1782 i Vammen.

 

 Fæstebonde Jens Sørensen, 1782 – 1810

 Fæstebonde Jens Sørensen er første gang nævnt i Asmildklosters hartkorn-specifikation og jordebog i 1883.

Fæstebonde Jens Sørensen, kaldet Jens Vestergaard, overtager gården i 1782.
Jens Sørensen var gift 2 gange. Første gang med Karen Nielsdatter (død 24. feb. 1797) og anden gang med Anna Christensdatter.
Jens Sørensen dør den 5. nov. 1829, og begraves den 15. nov. 1829. Ved sin død er Jens Sørensen aftægtsmand, 85 år gammel.

1787:    Folketælling:
Jens Sørensen, husbond, 42år, gift 1.gang, bonde og gaardboer (kaldes Jens Vestergaard)
Karen Nielsdatter, hans kone, 39år, gift 1.gang
Jens, deres søn, 8år
Maren, deres datter, 6år
Dorte, deres datter, 4år
Jens Jensen, tjenestekarl, 24år, ugift
Jacob Andersen, Inderste, 48år, enke efter 1.ægteskab
Carl Jakobsen, hans søn, 5år

1801:    Folketælling:
Jens Sørensen, husbond, 57år, gift 2.gang, bonde og gaardboer
Anna Christensdatter, hans kone, 21år, gift 1.gang
Karen Jensdatter, 3år, datter
Jens Jensen, 2år, søn
Jacob Andersen, Inderste, 63år
Anders Jørgensen, 13år, tjenestekarl
Birthe Christensdatter, 21år, tjenestepige
Anna Jakobsdatter, 13år, tjenestepige

Selveje til Jens Sørensen, 1810 – 1831

juni 1810 skøde fra Anders Hansen på Marsvinlund til Jens Sørensen, kaldet Jens Westergaard.

Jens Jensen, 1831 – 1834

1831 Adkomst for Jens Jensen (Vestergaard)

Jens Jensen, kaldet Vestergaard er født i Vammen 1799, søn af Jens Sørensen (død 1829) og Anna Christiansdatter.
Jens Jensen bliver konfirmeret den 12. juli 1813 i Vammen kirke, 15 aar gammel. Jens får ifm. konfirmationen følgende vidnesbyrd: God kundskab og tilladelig opførsel.

Jens Jensen dør ugift 35år gammel 4. okt. 1834 og begraves 12. okt 1834. Ved sin død var Jens Jensen Gaardmand i Vammen.

1834:    Folketælling:
Jens Jensen Vestergaard, 35år, ugift, gaardmand
Anna Christensdatter, 54år, enke, hans moder
Christian Jensen, 29år, hendes søn
Marie Nielsdatter, 26år, ugift, tjenestepige
Morten Sørensen, 12år, ugift, tjenestekarl

Christian Jensen Vestergaard, 1835 – 1873

Adkomst 20 juni 1835 for Christian Jensen Vestergaard

Christian Jensen er født i 1805, som søn af Anna Christensdatter og Jens Sørensen.
Christian Jensen bliver gift den 14. juni 1834 med Marie Nielsdatter, som var tjenestepige i Vestergaard.

Christian Jensen sælger Vestergaard til sin søn Jens Christiansen i 1873, hvorefter han får aftægt på gården frem til sin død 11. dec 1885 hvor han er enkemand. Maren Nielsdatter dør 3.dec. 1878, 71år gammel i Vammen.

1840:    Folketælling:
Christian Jensen, 35år, gift, gaardmand
Marie Nielsdatter, 33år, gift, hans kone
Jens Christensen, 6år, søn
Marie Christensdatter, 3år, datter
Christen Christensen, 1år, søn
Anna Christensdatter, 66år, enke, mandens moder, får aftægt

1845:    Folketælling:
Christian Jensen, 40år, gift, gaardmand
Marie Nielsdatter, 38år, gift, hans kone
Jens Christensen, 11år, søn
Marie Christensdatter, 8år, datter
Christen Christensen, 6år, søn
Jens Christensen, 4år, søn
Niels Christensen, 2år, søn
Christen Christensen, 20år, tjenestekarl, fra Rødding
Hansine Jensen, 21år, tjenestepige, fra Tjele

1849:    Salg af jord. Skøde til Laurs Christensen, 4 august 1849 på 2 Skp. Jord af gaardens tilliggender – matr. 10b

 FT 1850:    
Christian Jensen, 45år, gift, gaardmand og sognefoged
Marie Nielsdatter, 43år, gift, hans kone
Jensine Christensen, 16år,
Marie Christensen, 14år, datter
Jens Christensen, 9år, søn
Niels Christensen, 7år, søn
Jacob Christensen, 3år, søn

 FT 1855:    
Chritian Jensen Vestergaard, 50år, gaardmand og sognefoged
Marie Nielsdatter, 48år, kone
Jens Christensen, 14år, søn
Jens Christian Christensen, 8år, søn
Ane Christensen, 5år, datter

1856:    Salg af jord. Skøde til Erik Jensen Bak, den 3 marts på 2 ¾ Album af gaardens tilliggende jord –  matr. 10c.

 FT 1860:    
Christian Jensen Vestergaard, 55år, gift, gaardmand og sognefoged
Marie Nielsdatter, 53år, gift, hans kone
Maren Christiansen, 29år, deres datter, gift
Jens Christensen, 19år, søn
Jacob Christensen, 13år, søn
Ane Christensen, 10år, datter
Mette Marie Christensen, 46år, enke, tjenestepige
Karen Thomasen, 14år, ugift, tjenestepige

FT 1870:   
Christian Jensen Vestergaard, 64år, gaardmand
Marie Nielsdatter, 62år, kone
Jens Christiansen, 28år, søn
Jens Christian Christiansen, 22år, søn
Ane Christensen, 19år datter

Jens Christian Christiansen, 1873 – 1905

Skøde 18 marts 1873 til Jens Christian Christiansen (kaldet Vestergaard)

FT 1880:   
Jens Christian Vestergaard, 38år, gift, husfader, gaardejer
Mette Marie Madsen, 33år, gift, husmoder (Klejtrup), hans kone
Maren Christensen, 13år, datter
Nikoline Marie Jensen Vestergaard, 8år, datter
Christiane Jensen Vestergaard, 6år, datter
Morten Nielsen Thorsager, 16år, tjenesterkarl
Christian Jensen, 74år, enkemand, nyder ophold på garden, mandens fader              

FT 1890:   
Jens Christian Vestergaard, 48år, gift
Mette Marie Madsen, 43år, gift
Nikoline Jensen, 18år, datter, ugift
Jakob Christiansen, 42år, ugift     

FT 1901:    
Jens Christian Vestergaard, født 2/1-1842, gift (1871), husfader, jordejer agerbrug
Mette Marie Madsen, født 17/4-1846, gift (1871), husmoder
Kristjane Jensen Vestergaard, født 31/10-1874,datter, ugift
Niels Madsen, født 17/4-1846, ugift, slægtning
Jens Chr. Jensen, født 19/8-1892, ugift, slægtning       

1905:    Aftægtskontrakt til Jens Christian Christiansen og hustru Marie Madsen fra Søren Gammelby, som så tager over.

Søren Jensen (Gammelby), 1905 – 1915

Skøde af 1/7 lyst 4/7 1905, nr. 366 fra Jens Christiansen til Søren Jensen (Gammelby) angående 10a.

FT 1906: 
Søren Gammelby, født 31/1-1868, gift, husfader, gårdejer
Nikoline Marie Gammelby, født 11/8-1871, gift, husmoder, (datter af tidligere ejer Jens Christian Vestergaard)
Jens Kristjan Gammelby, født 19/8-1893, søn
Kristiane Gammelby, født 23/5-1895, datter
Jensine Gammelby, født 10/9-1897, datter
Marie Jensine Gammelby, født 6/9-1901, datter
Karen Gammelby, født 23/4-1903, datter
Petrine Henriksen, født 6/10-1889, ugift, tjenestepige
Jens Vestergaard, født 2/1-1842, husfader, aftægt
Mette Marie Vestergaard Madsen, født 17/4-1846, husmoder, aftægt

1908:    Vurdering, se bilag

FT 1911:    
Søren Gammelby, født 31/1-1868, Vinge, husfader, landbrug
Nikoline Gammelby, født 11/8-1871 (datter af tidligere ejer Jens Christian Vestergaard)
Jens Christian Gammelby, født 19/8-1892, søn
Marie Gammelby, født 3/9-1900
Karen Gammelby, født 21/4-1902
Anne Gammelby, født 3/12-1906
Klara Gammelby, født 19/2-1909
Jens Vestergaard, født 2/1-1842, Vammen, aftægt
Marie Vestergaard, født 17/4-1846, Klejtrup, aftægt

Jens Christian Christiansen (Vestergaard) dør 9. marts 1912, og begraves 16. marts på Vammen kirkegård.

Søren Mikkelsen, 1915 – 1917

Skøde 30. sept 1915 til Søren Mikkelsen

 Skøde af 30/9 lyst 5/10 1915 nr. 783, fra Søren Gammelby til Søren Mikkelsen ang. 10a og andel i Fællesjorden matr. Nr. 51a – f.

FT 1916:    
Søren Gammelby, født 31/1-1868, gift, husfader, jordbruger
Nikoline Gammelby, født 18/8-1871, gift, husmoder
Marie Gammelby, født 6/9-1900
Karen Gammelby, født 21/4-1903
Ane Gammelby, født 3/12-1906
Klara Gammelby, født 19/2-1909
Marie Vestergaard, født 17/4-1846, enke fra tidligere ejer

Marie Nielsdatter (kaldet Vestergaard) dør 27. januar 1927, og begraves 2. februar på Vammen kirkegård.

Niels Kristensen, 1917 – 2023

Skøde 20 sept. 1917 til Niels Kristensen

Skøde af 20/9 lyst 25/9 1917 fra Søren Mikkelsen til Niels Kristensen ang. 10a og 10o med andel i 51a-f.

FT 1921:   
Niels Christensen, født 6/11-1887, gift, Middelhede (1917), husfader, landmand
Hanne Christensen, født 13/11-1887, gift, husmoder, Sdr.Rind (1917)
Helga Kristine Christensen, født 20/11-1913, Middelhede (1917), deres barn
Harry Christensen, født 22/9-1919, Vammen, deres barn
Bodil Christensen, født 24/9-1857, enke, Finderup (1917), bedstemor
Søren Axelsen, født 31/10-1901, ugift, Vammen, tyende
Alfred Höst Hansen, født 10/10-1907, ugift, Truestrup (1911), tyende

Carl Marius Nielsen, 1923 – 1960

Skøde 29/8 1923 til Marius Nielsen på 10a, 10o, 6h med andel i 51a-f.

Carl Marius Nielsen er født den 19. oktober 1889, som søn af forpagter Henrik Nielsen og hustru, Inge Marie Nielsen. Marius Nielsen blev gift med Kristine Nielsen født i Vammen 15/6 1896, datter af Niels Knud Kristensen og hustru Kristiane.

Marius Nielsen købte Vestergård i 1923 med et areal på 50 Tdr. land. Ved overtagelsen var to længer (laden og kostalden) nedbrændt, og disse har Marius Nielsen genopført. De øvrige bygninger blev reddet og er de samme i dag.
Besætningen er her i 1940erne på 18 køer og opdræt, 3 heste, ca. 50 svin og ca.100 høns. Der var næsten intet i maskiner ved overtagelsen, men Marius Nielsen har anskaffet alt i nutidens maskiner til ejendommens drift.

I 1925 købte gårdejer Marius Nielsen som den første på egnen en traktor. Selvom traktoren kørte på jernhjul, var det en stor hjælp i marken og en aflastning for hestene.

Høst med heste og selvbinder – Vestergaard i 1920-erne

1957:   1.oktober 1957 bortforpagtes Vestergaard til Preben Johannesen (se forpagtningskontrakt)

Preben Dalsgaard Johannesen, 1960 – 1994

1.april 1960 sælges ejendommen til Preben Dalsgård Johannesen (se skøde). Ejendommen er nu på 2 Tdr. 2 Skp. 2 Fdk. 13/4 Alb.

Samtidig frasælges 2 parceller:
Parcel nr. 2: matr. nr. 10t på  2 Album = ??m² til dyrlæge Børge Bjørn
Parcel nr. 3: matr. nr. 10u på 11/4 Album = 698 m² til Marius Nielsen

1967:   1.maj 1967 udstykning af 2 parceller:
matr. nr. 10v , 1056 m³ til lærer Jens A. Salhøj Nielsen, Vammen
matr. nr. 10x , 778 m³ til dyrlæge Børge Bjørn, Vammen

Helt op til 1974 har der boet 3 generationer på gården; forældre, børn og bedsteforældre på aftægt, som der ofte gjorde før i tiden.
En typisk husstand med medhjælp udgjorde 8 til 10 personer, og da der skulle arbejdes hårdt og man spiste 6 gange om dagen (morgenmad, formiddagskaffe, middag, eftermiddagskaffe, aftensmad og aftenkaffe), så kan man levende forestille sig at der var travlt i køkkenet fra morgen til sen aften. Al maden blev produceret på gården, hvilket jo ikke gjorde arbejdet mindre krævende.

Jan Dalsgaard Johannesen & Grethe Grønnerup Pedersen 1994 – 

15.december 1994 købes ejendommen af Jan D. Johannesen og Grethe Grønnerup Pedersen. Ejendommen er nu på 80.611 m².
Stuehuset udlejes til Preben og Ellen Johannesen.

1999:   Ejendommen restaureres og den 1.juli 1999 flytter Grethe Grønnerup Pedersen og Jan D. Johannesen ind på ejendommen.

2005:   Der tilkøbes engareal på ca. 4 hektar.

 


Matrikler


Gammel matrikel:  VII
Ny matrikel:  10

Størrelse:
1758 – 6 Tdr. 3 Skp. 0 Fdk. 0 Album
1791 – 5 Tdr. 0 Skp. 0 Fdk. 0 Album
1804 – 5 Tdr. 0 Skp. 0 Fdk. 0 Album (fra arkiv)
1831 – 3 Tdr. 5 Skp. 2 Fdk. 1 Album
1914 – matr. 10a: 2 Tdr. 1 Skp. 2 Fdk. ½ Album, ejer tillige matr. 6h og hertil andel i matr. nr. 51
1960 – 2 Tdr. 2 Skp. 2 Fdk. 13/4 Album

Matrikler (hovedmatrikel og udstykninger):
10a – Vestergaard, Norupvej 8, Vammen
10b – 2 Skp. Jord sælges til Laurs Christensen, 4. aug. 1849
10c – Hobrovej 49, skøde til Erik Jensen Bak 3. marts 1856
10d – Norupvej 38, Skøde af 23/6 1876 til Isak Johansen
10e – Tinghøjvej 20 – skøde 26/5 1900 til Jørgen Christian Marius Jensen fra Jens Jørgensen.
10f – Vester Kærvej 4 – skøde 7/3 1876 Anders Christian Andersen.
10g – Norupvej 34,
10h –
10i – Hobrovej 53,
10k – Hobrovej 41,
10l – Haugaardsvej 19, solgt til – udstykket 28/9 1914
10y – Hobrovej 51,
10q – Norupvej 44,
10n – Tinghøjvej 46, – udstykket 10/5 1917
10r – Haugaardsvej 10, solgt til – udstykket 15/9 1932
10s – Tinghøjvej 20, – skøde læst 23/9 1942 til Søren Jensen Nymand
10t – Haugaardsvej 12, solgt til dyrlæge Bjørn – udstykket 1. april 1960
10u – Haugaardsvej 14, solgt som aftægtsbolig for Marius og Kristine Nielsen – udstykket 1. april 1960
10v – Haugaardsvej 16, solgt til Lærerparret Jens Anton og Anna Salhøj – udstykket 1. maj 1967
10x – Haugaardsvej 12, sælges som have til dyrlæge Bjørns hus – udstykket 1. maj 1967


Ejere


1758 – Vestergaard tilhører Asmildkloster.
1810 – Vestergaard købes af Anders Hansen på Marsvinlund

Fæstere:
1758 – Søren Olufsen (kaldet Westergaard)
1782 – Jens Sørensen (kaldet Vestergaard)

Ejere:
1810 – Skøde til Jens Sørensen (kaldet Westergaard) fra Anders Hansen på Marsvinlund
1831 – Jens Jensen (Vestergaard)
1835 – Christian Jensen (Vestergaard)
1873 – Jens Christiansen (Vestergaard)
1905 – Søren Gammelby
1915 – Søren Mikkelsen
1917 – Niels Kristensen
1923 – Marius Nielsen
1960 – Preben D. Johannesen
1994 – Jan D. Johannesen