Gården nævnes  første gang tilbage i slutningen af 1600-tallet, hvor den tilhørte Viborg Domkirke. I 1722 blev gården købt af ejeren af Asmildkloster.
I flere år har gården ligget som en ødegård under ejerskab af Asmildkloster, men den 1. juli 1800 købes ejendommen fri af Niels Jensen, som opfører Lejdagergård på den nuværende placering. Niels Jensen var søn af smeden i Overlund, og bliver derfor kaldt Niels Smed.  Lejdagergård har tilhørt samme familie siden den blev opført 1800.

I 1814 omkommer Niels Jensens kone Kirsten Jensdatter ved en drukneulykke. Kirsten får overbalance, da hun vil hente vand, og falder ned i deres 8 alen dybe brønd og dør.

I 1895 opstilles en vindmølle på gårdspladsen, og den flyttes i 1903 op på taget af udbygningerne, som det var skik at gøre på egnen. Møllen var i drift indtil 1922, da elektriciteten kommer til egnen.

Karl Andersen, søn af Jens Andersen og Kirsten Marie som ejede gården fra 1881 til 1926, blev lærer og skrev senere en del om gårdens historie. Han har desuden lavet en mindesten over gårdens ejere, med navne hugget ind og på bagsiden har han ridset runer. Stenen står nu i haven.


Tidslinie


1681-1783:    Gården nævnes i Viborg domkirkes regnskab

1710-22:  Fæster Svenning Pedersøn bor på gården

1717:  Gården brænder.

1717-18:  Gården kaldes “den afbrændte gård”, som Svenning Pedersøn havde i fæste og årene herefter kaldes gården Svenning Pedersøns ødegård.

1722:    Gården forsvinder ud af domkirkrns regnskab og er formentlig købt af ejeren af Asmildkloster – Vicelandsdommer Hans Langes enke. Hun testamenterede Asmildkloster til en datter og svigersøn I 1744.

1758:    I Viborg Landstings skøde- og pantebog står: “Foruden bemeldte tvende gårde har jeg I Vammen et øde sted, som har tilhørt Viborg domkirke”.

1786-92:  I Viborg Landstings skøde- og pantebog står om Svenning Pedersøns ødegård, at jorden og engene er lejet ud til nogle beboere til en årlig afgift, hvorom der er oprettet et dokument 21.marts 1787.

Selveje til Niels Jensen Smed, 1800 – 1815

1800:    1.juli købes gården af Niels Jensen Smed – gården er på dette tidspunkt en ødegård, som han går i gang med at bygge op. Gården købes for 516 Rigsdaler den 1. juli 1800.
Niels Jensen var søn af smeden Jens Nielsen i Overlund. Niels Jensen var smed i Vammen, og blev gift med en datter fra Norupgård i 1783. Hun døde 29. nov. 1786 i barselsseng og i den 29. juni 1787 blev han gift med en søster (Kirsten Jensdatter, 21 år) til hans første hustru.

Fra FT 1787 fremgår:
Niels Jensen, M, Husbond, 29år, gift 2 gang, bysmed I Vammen
Kirsten Jensdatter, K, hans kone, 21år, gift 1 gang
Jørgen Nielsen, M, hans søn, 3år, søn af 1 ægteskab

FT 1801:   
Niels Jensen, Husbond, 46år, gift 2 gang, Gaardmand
Kirsten Jensdatter, hans kone, 35år, gift 1 gang
Jørgen Nielsen, M, 15år, barn af 1.ægteskab
Jens Nielsen, M, 10år, deres søn
Søren Nielsen, M, 6år, deres søn
Marie Kirstine Nielsdatter, K, 3år, deres datter
Margrethe Kirstine Nielsdatter, K, 1år, deres datter

1814:    Kirsten Jensdatter dør den 9. september, da hun falder i den 8 alen dybe brønd. Hun får overbalance, da hun vil hente vand.

1815:    Niels Jensen dør den 3. september 1815 og sønne Jens Nielsen overtager gården.

Jens Nielsen, 1815 – 1839

Jens Nielsen bliver gift med Karen Andersdatter Bundgaard fra Vammen by den 25. juni 1819.

Ft 1834:   
Jens Nielsen, Husbond, 47år, gift 1.gang, Gaardmand
Karen Andersdatter, Kone, 43år, gift 1.gang
Kirsten Jensdatter, 14år, deres datter
Dorthea Jensdatter, 13år, deres datter
Ane Marie Jensdatter, 8år, deres datter
Anders Jensen, 7år, deres søn
Nikoline Jensdatter, 5år, deres datter
Peder Knudsen, 45år, Tjenestekarl, ugift

Karen Andersdatter, 1839 – 1853

1839:    Jens Nielsen dør den 10. dec. og Karen Andersdatter sidder tilbage med 7 børn, 1 søn og 6 piger i alderen 20, 18, 14, 12, 10, 8 og 5år.

Gældsopgørelse se bilag.

FT 1840:    
Karen Andersdatter, 48år, enke
Ane Marie Jensdatter, 14år, datter
Anders Jensen, 13år, søn
Nikoline Jensdatter, 11år, datter
Christine Jensdatter, 9år, datter
Mariane Jensdatter, 6år, datter

FT 1845:   
Karen Andersdatter, 54år, enke
Ane Marie Jensdatter, 19år, datter
Anders Jensen, 18år, søn
Nikoline Jensdatter, 16år, datter
Christine Jensdatter, 13år, datter
Mariane Jensdatter, 11år, datter

Anders Jensen, 1853 – 1874

1853:    Karen Andersdatter dør den 22.januar og hendes søn, Anders Jensen overtager gården. Anders bliver gift den 5. maj 1854 med Ane Mikkeldatter, hvis far boede i Damgården i Vammen by.
Da gården overtages, findes på gården: 2 heste, 9 kreaturer, 20 faar og 1 svin.

1862:    Der frasælges en hedeparcel (pris 300 Rbd.) ned mod Rødsø i det sydvestlige hjørne til Hans Sørensen Lund, denne parcel bliver tilbagekøbt I 1902.

1874:    Anders Jensen dør 2. maj 1874.

Uskiftet bo Ane Mikkelsdatter, 1874 – 1881

Ane Mikkelsdatter sad i uskiftet bo, og hendes ugifte morbror Chr. Jørgensen fra Formyre blev hendes bestyrer.

1875:    Anders Jensens svigersøn, Jacob Sørensen Degn, gift med den ældste datter Karen, får en parcel på 16 tdr. land i arv, og mens der bliver bygget et hjem til dem dør Anders Jensen. Stedet hedder nu “Vradsted dal”.

Jens Andersen (Smed), 1881 – 1926

21.november 1881 overtager sønnen, Jens Andersen (Smed) Lejdagergård (ca. 112 tdr.). Han er i oktober blevet gift med Kirsten Marie Sørensen fra Sønderholm i Vammen. 

Ane Mikkelsdatter vil ikke være aftægtskone, så hun tager plads hos en gårdmand i Hvornum, hvor hun dør 7. april 1905.

1895:    Der opstilles en vindmølle på gårdspladsen

1902:    Tilbagekøb af hedeparcel ned mod Rødsø (Nu er Lejdagergård på 128 tdr.).

1903:    Møllen flyttes op på taget.

1922:    Elektriciteten kommer til egnen.

Ægteparret fik 7 børn, 2 piger og 5 drenge:

Anine:  blev gift med Jens Kvorning, og er mor til Niels Arne Kvorning, som senere blev den første elektriker I Vammen.
Jensine: blev gift med Niels Kromann, tidligere sognerådsformand I Vammen, de fik 3 børn, heriblandt Jens Peter Kromann.
Karl: blev lærer og skrev senere en del om gårdens historie. Han har lavet en mindesten over gårdens ejere, med navne hugget ind og på bagsiden har han ridset runer. Stenen står nu I haven.
Søren:  havde en ejendom ved Tjele Langsø, den er nu lavet om til Vammen Camping.
Anthon: rejste til Canada.
Niels:
Anders:

1923:    Gården deles. Jens Andersen og Kirsten Marie Sørensen overleverede 64 tdr. land til deres søn Niels Andersen. Her blev “Hedegaarden” bygget.

Niels Andersen bliver gift 1 1924 med Anna Jørgensen fra Fyn.

Anders Andersen, 1926 – 

1926:    Anders Andersen overtager Lejdagergaard. Forældrene bor på gården til deres død. Jens Andersen dør i 1931 og hans hustru Kirsten Marie Sørensen dør I 1936.

1930:    Anders Andersen bliver gift med Olga Verner fra Formyre. De får 3 piger og 4 drenge.

1962:    Gården forpagtes af en søn og svigerdatter: Oline og Kristian V. Andersen.

Kristian V. Andersen, 1966 – 

1966:    Gården købes af Oline og Kristian Andersen, areal 63 tdr. land.

1969:    1. juli købes “Dortheas minde” Havgårdsvej 42.

1970:    1. juli sælges bygninger og 5 Ha. jord fra “Dortheas minde” til Evald Frederiksen.

1974:    1. januar købes jord fra “Pøtgård” fra Toften og ud til gården.

1984:    1. august brænder stuehuset ved lynnedslag I ledningsnettet.

1985:    15. marts flyttes ind i nyt stuehus.

1996:    Køb af jord fra naboejendom “Rødsøgård”, Norupvej 48.

2001:    2001, nu er det samlede areal på 58,2 ha.

 


Matrikler


Gammel matrikel:  IX
Ny matrikel:  12

Størrelse:
1791 – 3 Tdr. 7 Skp. 2 Fdk. 0 Album
1862 – 3 Tdr. 0 Skp. 1 Fdk. 1½ Album
1875 – 2 Tdr. 3 Skp. 1 Fdk. ¾ Album


Ejere


1681:  gården tilhører Viborg Domkirke
1722:  gården tilhører Asmildkloster

Fæstere:
1710-22   – Svenning Pedersøn

Ejere:
1800 – Niels Jensen Smed
1815 – Jens Nielsen
1839 – Karen Andersdatter
1853 – Anders Jensen
1874 – Ane Mikkelsdatter
1881 – Jens Andersen (Smed)
1926 – Anders Martin Andersen
1966 – Kristian V. Andersen
2004 – Jens Andersen