Bundgaard 1948

Bundgaard var placeret på adressen Nørregade 14, før bygningerne blev revet ned i 2006. Arealet blev efterfølgende anvendt til byens rekreative område  “den grønne kile” .

Bundgaard var fæstegård under Fastruplund og blev solgt fra Fastruplund den 24. juni 1847. Første ejer var Peder Bundgaards enke Ane Andersdatter, som købte gaarden for 2.100 Rbd til fri ejendom. Jagten skulle dog stadig tilhøre Fastruplund.

Følgende beretning har jeg fået fra Selma Bundgaard, som var datter på gården i midten af 1900-tallet:
Anders (Bundgaard) Pedersen som havde gården i perioden 1862 til sin død den 18/9 1879, efterlader sig sin kone Ane Jensen, som føder en søn (Anders Pedersen) den 1. januar 1880, altså efter at Anders er død.
Efter Anders´død gifter Ane Jensen sig med karlen Mogens Sørensen, som alle hævder er barnets rigtige fader. Dog erklæres Anders officielt for faderen.


Tidslinie


 

Fæstebonde Amdi Jensen, 1664 

1664:    Fæster: Amdi Jensen (kilde: L. Offersen?)

 Fæstebonde Villads Amdisen og Christian Jensen, 1688

1688:    2 fæstere: Villads Amdisen og Christen Jensen (kilde: L. Offersen?)

Fæstebonde Christen Pedersen, 1787

FT 1787:   
Christen Pedersen, M, Husbonde, 50år, gift, 1.ægteskab, bonde og gaardbeboer
Maren Pedersdatter, K, hans kone, 48år, gift, 1.ægteskab
Sophie [Christensdatter], K, deres dotter, 9år, ugift
Elisabeth Nielsdatter, K, tienstepige, 17år, ugift, tienende

Fæstebonde Anders Pedersøn, 1791 -1812

FT 1791:    Fæster: Anders Pedersøn, trolovet den 11-1-1791 og gift den 18-2-1791 med Dorete Christensdatter af Hamershøy

FT 1801:   
Anders Pedersen, M, husbond, 52år, gift, 1.ægteskab, bonde og gårdbeboer
Dorete Christensdatter, K, hans kone, 40år, gift, 1.ægteskab
Karen Andersdatter, K, deres barn, 11år, ugift (blev senere gift med Jens Nielsen, Lægtagergård)
Peder Andersen, M, deres barn, 8år, ugift
Christen Andersen, M, deres barn, 6år, ugift (døbt den 11-11-1795 i Vammen – Fæster IiFastrup gift med Kirsten Marie Nielsen (hendes hjem) i 1827)
Peder Andersen, M, deres barn, 1år, ugift
Anders Andersen, M, tjenestekarl, 33år, ugift

1812:    Anders Pedersen (Bondegaard) dør og begraves den 7.juni.

Fæstebonde Dorete Christensdatter, 1812 – 1824

1814:    Fæster: Dorete Christensdatter

Fæstebonde Peder Andersen (Bondgaard), 1824 – 1841

1824:    Fæster: Peder Andersen (Bondgaard), født 15-2-1794 i Vammen, hjemmedøbt, død 10-10-1841 og begravet den 17-10-1841 i Vammen, gift med Ane Andersdatter fra Norupgaard I Vammen, som er født den 28-12-1792 og død I 1872

Fæstebrev Vammen By (Fastruplund):
Peder Andersen Bondgaard
6 Tdr. 0 Skp. 2 Fdk. 0 Album
giver 14 Rigsdaler i årlig Landgilde og årlig Landgilde Rug  +++++++
2½ Ploudage, 2 Gangdage, 4 Spanddages rejser til Hobro eller Viborg, samt graveog passe og hjemkøre 8 Læs Tørv.

FT 1834:   
Peder Andersen Bondegaard, M, gaardmand, 40år, gift
Ane Andersdatter, K, hans kone, 41år, gift
Dorthea Pedersdatter, K, deres barn, 10år, ugift
Karen Pedersdatter, K, deres barn, 8år, ugift
Maren Pedersdatter, K, deres barn, 6år, ugift
Anders Pedersen, M, deres barn, 5år, ugift
Peder Pedersen, M, deres barn, 2år, ugift
Peder Knudsen, M, tjenestekarl, 25år, ugift

FT 1840:  
Peder Andersen Bondegaard, M, gaardmand, 46år, gift
Ane Andersdatter, K, hans kone, 47år, gift
Dorthea Pedersdatter, K, deres barn, 16år, ugift
Karen Pedersdatter, K, deres barn, 14år, ugift
Maren Pedersdatter, K, deres barn, 13år, ugift
Anders Pedersen, M, deres barn, 10år, ugift
Peder Pedersen, M, deres barn, 8år, ugift

Fæstebonde Ane Andersdatter, 1841 – 

1841:    21. juli 1841 – skøde findes som bilag.
Fæster: Ane Andersdatter

FT 1845:   
Ane Andersdatter, K, enke fra sognet, 51år
Dorthea Pedersdatter, K, 21år, ugift
Karen Pedersdatter, K, 18år, ugift
Anders Pedersen, M, 15år, ugift
Peder Pedersen, M, 13år, ugift
Kirsten Pedersdatter, K, 10år, ugift
Laust Nielsen, M, 24år, tjenestekarl

Selveje til  Ane Andersdatter, 1847 – 1862

1847:    Ejer: Ane Andersdatter, 1.skøde 24-6-1847 (død 1872)

FT 1850:   
Niels Andersen, 55år, gift, husfader
Ane Andersdatter, 53år, gift

FT 1855:   
Ane Andersdatter, 63år, enke, gaardmand

FT 1860:  
Ane Andersdatter, 67år, enke, Gaardmand, husmoder
Anders Pedersen, 30år, ugift, hendes søn, Gaadbestyrer
Kirsten Pedersen, 25år, ugift, hendes datter, tjener hos Mortensen??

Anders Pedersen, 1862 – 1879

Skøde af 27. april 1862 til Anders Pedersen.

Ejer: Anders Pedersen (Bundgaard), født 12-2-1830, død 18-9-1879 og begravet 24-9-1879 i Vammen, gift med Marie Nielsen 1862 i Vammen kirke.
Marie Nielsen, datter af sognefoged Niels Pedersen og Ane Dorthe Jørgensdatter, er født 1-4-1842 og død 18-9-1872.

FT 1870:
Anders Pedersen, 39år, gift, husfader, gaardejer
Marie Nielsen, 27år, gift, hans hustru
Ane Pedersen, 7år, deres datter
Peder Pedersen, 3år, deres søn
Niels Pedersen, 1år, deres søn
Ane Andersen (Andersdatter), 77år, hans moder, aftægtskone

1874:    Ejer: Anders Pedersen, gaardmand og enkemand bliver gift med Ane Jensen af Vammen.

 Ane Jensen, 1879 – 1883

Ejer: Ane Jensen, født 17-12-1841 af husmand Jens Nielsen og Ane Marie Sørensdatter, Fastrup Mark.

Barn: Anders Pedersen, født 1-1-1880, hjemmedøbt I januar og fremstillet I kirken i august 1880. Forældre: Afdøde gaardmand Anders Pedersen og hustru Ane Jensen.

Ane Jensen bliver gift med Mogens Sørensen, 28år af Vammen I 1882. Der forelægger attest af 21-10-1882 fra skifteretten for at de fra samme intet har imod at hun indgaar nyt ægteskab.
Forlover gaardmand og sognefoged Jens Peter Christensen og forpagter Søren Mogensen begge af Vammen.

FT 1880:
Ane Jensen, 37år, enke, husmoder, gaardejer
Ane Pedersen, 17år, datter af Anders Pedersen og Marie Nielsen
Peder Pedersen, 13år, søn af Anders Pedersen og Marie Nielsen
Niels Pedersen, 11år, søn af Anders Pedersen og Marie Nielsen
Marie Pedersen, 4år, hendes datter
Anders Pedersen, under 1år, hendes søn

Ane Jensdatter og Mogens Sørensen, 1883 – 1887

Adkomst for enken Ane Jensdatter og Mogens Sørensen, 13/3 1883
Skift læst som adkomst for Ane Jensdatter og vielsesattest læst som adkomst for Mogens Sørensen.

Peder Pedersen, 1887 – 1927

Skøde 13/12 1887 fra Mogens Sørensen til Peder Pedersen ang. 3a og 51b.

Peder Pedersen, født i Vammen den 9-5-1866 og død 18/11 – 1934.
Gift med Jensine Kristiane Pedersen Bondgaard, født på ”Sønderholm” 18/2 – 1870 og død 29/11 – 1944.

Børn:
Marie Katrine Pedersen, født den 25-9-1892 (gift med Otto Germansen, Kærsminde)
Karen Severine Pedersen, født den 27. marts 1895 (gift med Anton Pedersen, Pøtgård, Antons første kone og mor til Tage)
Anders Pedersen, født den 3-11-1897 (overtager gården)
Anna Pedersen, født 28-11-1904 (bor hjemme og passer forældrene, bliver gift senere med ?)

Peder Bundgaard Pedersen,

Peder Bundgaard Pedersen

Jensine Kristiane Pedersen Bundgaard

Skøde af 13.dec. 1887, jf. bilag:
Hartkorn: 4 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdkr. 1½ Alb.
Ejendomsskyld: 30.000 kr. Brandsassurance for bygningene 19.500 kr.
Areal: 116 Tdr. Ld., deraf Ager 85, Eng og Mose 30, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives delt i en 9 Marksdrift: Rug efter Halvbrak, Havre, Roer, Byg, Havre og 3½ aars Græs, dels I en 8 Marksdrift: Rug, ½ Havre ½ Kartofler, Havre og 5aars Græs; den sidste Drift er dog nærmest uden fast Sædskifte. Jordens Bonitet er Sandmuldet.
Der holdes 16 Køer, 30 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 1 Tyr af sortbroget Race, 5 Heste, 3 Plage og Føl samt 11 Faar. Sidste Aar solgtes ca. 35 Fedesvin.

Bundgaard, foto taget før 1904 hvor det nye stuehus blev bygget

“Bondgaard ligger midt I Vammen (skreves 1214 “Wathum” og 1418 “Wammendal”) med herlig Udsigt mod Ø. og SØ. til det typiske, jyske Landskab ved Tjele Langsø. I sin Tid var Gaarden Fæste under Fastruplund, men Peder Bondgaards Enke købte den 1847 for 2.100 Rbd. til fri Ejendom; Jagten tilhører dog stadig Fastruplund. Fra Peder Bondgaard gik Gaarden I Arv til hans Søn, Anders Bondgaard, og fra ham igen til hans søn, den nuværende Ejer. _ Bygningerne er meget smukke og anselige. Vindmotor er opstillet.” (ref. ? )

1905:    Peder Pedersen og familie får officielt tildelt navnet Bondgaard, jf. bilag

Bundgaard, foto taget efter 1904

 

Anders Bundgaard, 1927 – 1964

Anders Pedersen Bondgaard overtager ejendommen den 1. november 1927.
Skøde læst 1/12 1927 til Anders Bundgaard paa 3a og 51b.

Anders Bundgaard med heste og ajletønde

 

Anders bliver gift med Minna Bondgaard, som er datter af slagter A. Andersen og hustru Ane Andersen, Løgstrup.

Anders Pedersen Bondgaard, født 3-11-1897, død 1978
Minna Bondgaard, født 29-6-1895, død 1977

Børn:
Erling, født 18-4-1927
Selma, født 24-3-1931

Minna og Anders Bundgård, Guldbryllup den 5/11 1976

 

 

 

Peder Jørgensen, 1964 – 1995

Skøde læst 18/2 1964 til Peder Jørgensen paa 3a og 51b.

14/3 1995, Jorden sælges fra til Jens Madsen, Tinghøjvej, Vammen, matr. 3a er nu på 1ha 9800 m2.

Åse Ditlefsen, 1995 –  2005        

Åse Thorup Ditlevsen og mand køber gården.
8/5 1995 Skøde til Åse Ditlefsen paa 3a.

Tjele Kommune 2005

2005:   Tjele kommune køber ejendommen.

2006:   Ejendommen brydes ned med henblik på udstykning af grunde til boliger.

 

 

Nedenstående er fortalt af Selma Bundgaard den 11/4 – 2006.

 Før 1883:  Anders Bundgaard og hans kone får 3 børn:
– Niels Bundgaard
– P. Bundgaard
– datter Dorthea, som kommer til Lejdagergaard, da konens søster flytter ind

Anders´ kone dør, og konens søster bliver husbestyrerinde hos Anders, og de bliver senere gift.
Anders Bundgaard dør ca. 1883, hvorefter karlen Mogens Sørensen gifter sig med Anders´ anden kone.
Konen føder et barn imens hun er I fængsel (Mogens Sørensen er faderen, men Anders Bundgaard gøres uofficielt til far).
Barnet der fødes I fængslet er Anders Bundgaard, som er far til Anna Kromand gift med Anton Kromand.
Da hun kommer ud af fængslet bygges Jacobine Degns hus til hende.

Peder Bundgaard (bliver gift med Jensine Sørensen fra Sønderholm) køber “Bondgaarden” I 1888 fra Mogens Sørensen.

 


Matrikler


Gammel matrikel:  XV
Ny matrikel:  3

Størrelse:
1791 – 6 Tdr. 0 Skp. 2 Fdk. 0 Album
1841 – 6 Tdr. 0 Skp. 2 Fdk. 0 Album
1888 – 5 Tdr. 0 Skp. 1 Fdk. 0 Album


Ejere


Bundgaard har hørt under Fastruplund.

Fæstere:
1664 – Amdi Jensen
1688 – Villads Amdisen og Christen Jensen
1787 – Christen Pedersen
1791 – Anders Pedersøn
1814 – Dorete Christensdatter
1824 – Peder Andersen Bondgaard
1841 – Ane Andersdatter

Ejere:
1847 – Ane Andersdatter
1862 – Anders Pedersen
1879 – Ane Jensen
1882 – Mogens Sørensen

1888 – Peder Pedersen
1927 – Anders Pedersen Bondgaard
1964 – Peder Jørgensen
1995 – Åse Thorup Ditlevsen og mand
2005 – Tjele kommune køber gården, og bryder den ned i 2006.