Vammen Præstegård, foto fra starten af 1900-tallet

Der findes en præsteliste over præster i Vammen fra slutningen af 1500-tallet, hvor den første præst vi kender med sikkerhed hedder Anders Poulsen.

Vammen Præstegård var indtil langt op i 1900-tallet den største gård i landsbyen, og det var ikke unormalt at der var tilknyttet 5 til 7 tjenestefolk.
I 1923 blev der udstykket 4 husmandsbrug fra Præstegården, som led i en storstilet udstykningsplan i Danmark.

Vi har kendskab til at avlsgården har været bortforpagtet siden 1845, hvor Christiane og Ole Nielsen fra Vinge blev præstegårdsforpagtere.
Den sidste forpagter på præstegården blev Anna og Jens Peter Jørgensen, som drev gården fra 1958 til 1988.

Af forpagtningskontrakten fra 1958 kan nævnes:

  • Præsten skal have ret over vognporten i staldens østre gavl.
  • Jagt- og fiskretten forbeholdes præsten.
  • Præsten skal ligeledes have plads til en hest i hestestalden.
  • Forpagteren forestår gårdens snekastningsarbejde.
  • Forpagteren leverer præsten 60.000 tørv pr år.
  • Forpagteren forestår kørsel for præsten.

TidslinieFT 1787:   
Ivar Just, Husbond, 58år, gift 1 gang, Sognepræst
Ingeborg Frederiks, hans kone, madmoder, 43 år, gift 1 gang
Johannes, deres søn, 15 år
Marie Luise, deres datter, 18 år
Dorthea Catrine, deres datter, 13 år
Ingeborg, deres datter, 11 år
Christina, deres datter, 6 år
Agnethe, deres datter, 8 år
Henriette, deres datter, 4 år
Inger Margrethe Jakobsdatter, 25 år, ugift, underviser præstens børn
Søren Sørensen, Avlskarl, ugift, 27 år
Christen Christensen, tjenestedreng, 14 år
Christian Andersen, tjenestedreng, 15 år, vogter gæs
Bertha Nielsdatter, tjenestepige, ugift, 37 år
Kirsten Sørensdatter, tjenestepige, 14 år

FT 1801:   
Rasmus Finderup, husbond, 69 år, gift 2.gang, sognepræst
Else Kirstine Baldersdatter, kone, 57 år, gift 1.gang,
Søren Troelsen, tjenestekarl, 31 år, ugift
Laust Andersen, tjenestekarl, 22 år, ugift
Søren Christensen, tjenestekarl, 16 år, ugift
Karen Nielsdatter, tjenestepige, 35 år, ugift
Ane Marie Johansdatter, tjenestepige, 15 år
Else Olesdatter, tjenestepige, 12 år
Anna Hedvig Christensdatter, husjomfru, 22 år

FT 1834:   
Johan Henrik Zartman, husbond, 34 år, gift, sognepræst
Marie Dorthea Poulsdatter, madmoder, 23 år, gift
Petra Henriette Zartman, hans søster, 31 år, ugift
Morten Larsen, tjenestekarl, 28 år, ugift
Hans Andersen, tjenestekarl, 23 år, ugift
Anders Nielsen, tjenestekarl, 23 år, ugift
Johanne Marie Helmer, tjenestepige, 30 år, ugift
Bodil Christensdatter, tjenestepige, 23 år, ugift

FT 1840:   
Johan Henrik Zartman, husbond, 40 år, gift, sognepræst
Marie Dorthea Poulsdatter, madmoder, 29 år, gift
Bodil Johanne Zartman, barn, 5 år
Henrik Christian Zartman, barn, 3 år
Hans Zartman, barn, 1 år
Christiane Ingeborg Holt, husjomfru, 29 år, ugift
Christiane Jensdatter, tjenestepige, 25 år, ugift
Kirsten Jensdatter, tjenestepige, 20 år, ugift
Abelone Jensdatter, tjenestepige, 17 år, ugift
Christen Jakobsen, tjenestekarl, 26 år, ugift
Jens Jensen Bak, tjenestekarl, 41 år, ugift
Peter Larsen, enkemand, 77 år, ugift

FT 1845:   
Jørgen Gad Olsen, husbond, 52 år, gift, sognepræst
Petra Kristiane Korndrup, hans kone, 44 år, gift
Maria Christiane Holt, tjenestepige, 20 år, ugift
Mogens Christian Jørgensen, tjenestekarl, 26 år, ugift

Ole Nielsen, 27 år, forpagter af præstegården (kommer fra Vinge Sogn)
Christiane Jørgensdatter, hans kone, 28 år (fra Tjele Sogn)
Johanne Olesdatter, deres barn, 2 år, (fra Vinge Sogn)
Mette Johannesdatter, 24 år, ugift, tjenestepige, (fra Lindum Sogn)
Peter Jørgensen, 24 år, ugift, tjenestekarl, (fra Nygaarden her i sognet)
Jens Nielsen, 19 år, ugift, tjenestekarl, (fra Rødding)
Chresten Jensen, 27 år, ugift, tjenestekarl, (fra Løvel)

FT 1850:   
Ole Nielsen, 32 år, forpagter af præstegården (fra Vinge Sogn)
Christiane Jørgensdatter, hans kone, 33 år (fra Tjele Sogn)
Johanne Olesdatter, deres barn, 7 år, (fra Vinge Sogn)
Niels Olsen, deres barn, 5 år (her i sognet)
Jens Jensen, 39 år, tjenestekarl, (fra Løvel)
Kirsten Marie Jensdatter, 28 år, tjenestepige, (fra Tjele)
Jens Andersen, 16 år, tjenestekarl, (her i sognet)
Jens Chr. Christensen, 16 år, tjenestekarl, (fra Bigum)
Else Christensdatter, 10 år, tjenestepige, (fra Bigum)

Ole Nielsen var søn af Gårdmand Niels Vognsen, Vinge og hustru Johanne Mathiasdatter. Christiane Jørgensdatter var datter af smed Jørgen Pedersen og hustru Anna Pedersdatter, Formyre.

De har sikkert kun haft forpagtningen i én periode, for ifølge Vammen Kirkebog af 4-6-1854 fremgår at Mogens Sørensen blev døbt denne dag og forældrene var Søren Mogensen og hustru Dorte Marie Laursdatter, forpagtere af Vammen Præstegård. Fadderne var blandt andet gårdmand Jens Pedersens hustru Maren Mortensen I Hallendrup, Rue Sogn og Rasmus Christensen, Voldum samt forpagter Ole Nielsen, Tjele Mølle.

1887:    Forpagtningen overtages af Henrik Nielsen, som er født I Finderup 28.februar 1863 og gift med Inger marie Nielsen, født sammesteds 26.februar 1862.

Hartkorn: 6 Tdr 4 Skpr. 3 Fdkr. 11/4 Alb.
Ejendomsskyld: 34.000 kr.

Areal: 110 Tdr. Land., deraf Ager 75, Eng og Mose 30, Veje og lignende 3, have og Gaardsplads 2. Agermarken drives i et 8 marksdrift: Rug efter halvbrak, havre, roer, byg, havre og 2½ aars græs. Jordens bonitet er god sandmuld.

Der holdes 20 køer, 30 stk. ungkvæg og kalve og 1 tyr af jysk sortbroget race, 7 heste, 3 plage og føl samt 13 får. Sidste aar solgtes ca. 50 fedesvin.

“Vammen Præstegaard ligger meget smukt inde i Byen umiddelbart N. for den højtliggende Kirke. Bygningerne er væsentligst grundmurede. Til Drift af de faste Maskiner og til Oppumpning af Gaardens Vandforsyning er opstillet en Vindmotor.
I Vammen boede 1626 Adelsmanden Niels Brun.” (ref. )

1909:    30.oktober 1909 – vurderingsprotokol udskrift, jf. bilag

1923:   1.maj 1923 udstykkes følgende husmandsparceller fra Præstegården:
Parcel nr.2: Oprettelse af husmandsbrug på ca. 3,9 ha. – Niels Kristian Nielsen, Vammen Mølle.
Parcel nr.3: Oprettelse af husmandsbrug på ca. 12 ha. – Rasmus Rasmussen, Marslevgaard.
Parcel nr.4: Oprettelse af husmandsbrug på ca. 14,8 ha. – Peder Rasmus Sørensen, Rise.
Parcel nr.5: Oprettelse af husmandsbrug på ca. 17 ha. – Anton Martin Berthel, Vingegaard.

1958:    Forpagtningskontrakt 1.marts 1958 – 28.februar 1965: Jens Peter Jørgensen, jf. bilag

1972:    Forpagtningskontrakt 1.marts 1972 – 28.februar 1974: Jens Peter Jørgensen, jf. bilag

  •  

Matrikler


Gammel matrikel:  XIV
Ny matrikel:  1

Størrelse:
1791 – 8 Tdr. 4 Skp. 1 Fdk. 1 Album
1800-tallet – 6 Tdr. 4 Skp. 3Fdk. 1 1/4 Album
1989 – 22 ha 7.987 m2

Udstykninger:
27/10 1914: Udstykning til Vammen forsamlingshus
11/4 1928: matr 1z 48 m2

Vammen Præstegård var den største gård i landsbyen tilbage i 1800-tallet.


Ejere / forpagterePræster: jf. præsteliste
1834 –
1840 –

Forpagtere:
1845 – Christiane og Ole Nielsen fra Vinge
1854 – Dorte Marie og Søren Mogensen fra Rue-Voldum
1887 – Inger Marie og Henrik Nielsen fra Finderup
1915 – Kirstine og Marius Nielsen fra Vammen
1924 – Cathrine og Peter Axelsen
1942 – Frida og Arthur Mogensen fra Vorning (Frida er fra Vammen)
1950 – Søren Chr. Gammelby fra Fastrup
1958-88 – Anna og Jens Jørgensen fra Lolland (Anna er fra Bigum)