Vejgaard 1946

Gården lå med stor sandsynlighed før udskiftningen midt i byen, placeret ved siden af Vestergård op mod kirkediget. 
Gården var sidst i 1700-tallet fæstegård under Sir Ibs Gods. Sir Ib var fæstebonde under Asmildkloster, og han ejede 4 gårde samt 5 huse i Vammen.
Jens Nielsen (kaldet Nyemand) køber gården fri i juni 1797, hvorefter den bliver flyttet ud af byen og placeret på Tinghøjvej 25.

Navnet Nymand stammer her fra Vejgård, og navnet har igennem rigtig mange år været meget kendt på egnen.
Allerede i folketællingen 1787 fremgår at Jens Nielsen, som er bonde og gårdboer på Vejgaard, bliver kaldt Jens Nyemand. Han er ikke døbt Nyemand men bliver kaldt det blandt egnens beboere.
Der går så et stykke tid, men i 1860erne da Hans Larsen og hans hustru Karen får tre børn, foreslår præsten at de alle bliver døbt Nymand.


Tidslinie


Fæstebonde Jens Nielsen (Nymand), – 1797

FT 1787:   
Jens Nielsen, husbond, 43år, gift 1.gang, bonde og gårdboer
Anna Jensdatter, kone, 32år, gift 1.gang
Niels Jensen, deres søn, 7år
Kirsten Jensdatter, deres datter, 11år
Anna Marie Jensdatter, deres datter, 4år

Selveje til Jens Nielsen (Nymand), 1797 – 

 FT 1801:   
Jens Nielsen, husbond, 53år, gift 1.gang, bonde og gårdboer
Anna Jensdatter, kone, 47år, gift 1.gang
Niels Jensen, deres søn, 16år
Jørgen Jensen, barn, 10år

Jørgen Jensen, – 1937

FT 1834:    
Jørgen Jensen, husbond, 43år, gift 1.gang, gårdmand, udflytter
Maren Sørensdatter, kone, 38år, gift 1.gang
Jens Jørgensen, barn, 20år
Peder Jørgensen, barn, 13år
Laurs Jørgensen, barn, 11år
Bodil Jørgensdatter, barn, 7år
Jens Jørgensen, barn, 6år
Ane jørgensdatter, barn, 2år

1837:    Jørgen Jensen, 47år dør den 24-11-1837, gårdmand søn af Jens Nielsen. Marie Sørensdatter er ejer af gården til hun indgår nyt ægteskab.

Maren Sørensdatter, 1837 – 1839

1839:    Collop 2-3-1839 Hans Larsen, 24år og tjenestekarl i Vammen (fra Torup Sogn ved Langaa) og gårdmandsenke I Vammen Maren Sørensdatter, 43år. Vidner Anders Sørensen fra Torup og Jørgen Pøtgaard fra Vammen.

Hans Larsen, 1839 – 1892

FT 1840:   
Hans Larsen, husbond, 25år, gift 1.gang, gårdmand
Maren Sørensdatter, kone, 44år, gift 2.gang
Søren Jørgensen, hendes barn, 14år
Bodil Jørgensdatter, hendes barn, 13år
Jens Jørgensen, hendes barn, 12år
Ane Jørgensdatter, hendes barn, 8år
Niels Jonasen, tjenestekarl, 23år, ugift

FT 1845:   
Hans Larsen, husbond, 30år, gift 1.gang, gårdmand, fra Torup Sogn
Maren Sørensdatter, kone, 50år, gift 2.gang, her fra sognet
Søren Jørgensen, hendes barn, 19år, her fra sognet
Bodil Jørgensdatter, hendes barn, 18år, her fra sognet
Jens Jørgensen, hendes barn, 17år, her fra sognet
Ane Jørgensdatter, hendes barn, 13år, her fra sognet

1863:    Efter Maren Sørensdatters død blev Hans Larsen, der da var enkemand og 52år, gift med Karen Halskov, 25år den 30-9-1863. De fik 3 børn og da de skulle navngives foreslog præsten, at de blev døbt Nymand.
Børnene:
Laurs Peter Nymand fik Vejgaard og var sognefoged i Vammen.
Hans Chr. Nymand blev gårdmand I Rødding og sognefoged der.
Laurs Chr. Nymand blev gårdmand I Rødding.

Hans Chr. Nymand blev som nævnt gaardmand og sognefoged i Rødding. Han var gift med Ane Jakobsen Degn, som var datter af Karen og Jakob Sørensen Degn i Vammen. En af Ane og Hans Nymands sønner var førstelærer ved Vammen skole fra 1923 – 1928. Han hed H.J.Nymand og han skænkede de 2 sølvvaser, som står på alteret i Vammen kirke.

Laurs Peter Nymand, 1892 – 1938

1892    Adkomst: Skøde af 28/9 1892 fra Hans Laursen til Laurs Peter Nymand ang. 9a, 29d, 30b Vammen samt 1c Sønderup.

Laurs Peter Nymand der fik Vejgaarden var først gift med Mette Lund Andersen fra Fristrup, som døde i barselsseng 23år gammel.
Han blev derefter gift med Kirstine Thorup, datter af Søren Jensen Thorup og Dorthea Christensen fra Jægergaarden I Rødding. De fik 5 børn, hvoraf de 3 døde som små.
Børnene:
Hans Nymand havde et svagt helbred og var derfor invalidepensionist.
Søren Nymand blev købmand i Bigum.

Vejgaard, foto fra starten af 1900-tallet

1908:    Vurdering, se bilag

1913:    Skøde læst 25/2 1913 til Laurs Peter Nymand paa matr. 8k.

23. juni 1913 – Viborg Stifts Folkeblad.
“En Fork i Laaret.
Gaardejer P. Nymanns Karl, Jens Chr. Hansen i Vammen faldt i Formiddags af en Arbejdsvogn og jog en Fork op i den tykkeste Del af Venstre Laar. Et Held var det, at Forken ikke ramte en Blodaare, og at den ikke trængte ind i Underlivet; i sidste tilfælde havde det betydet den sikre død. Nu kunde Læge Hedelund-Lange, som blev tilkaldt, konstatere at der ikke, hvis intet forudset indtrådte, vilde blive Fare på Færde, og Karlen har det efter Omstændighederne ret godt.”

1931:    “Nyvang” udstykkes fra Vejgaarden med et areal på 15 tdr. land og oprettes af Richard Pedersen samme år.
I 1946 købes Nyvang af Ejnar Nielsen.

Søren Meldgaard Thorup, 1938 – 1977

1938:   Skøde læst 12/10 1938 til Søren Meldgaard Thorup paa 9a, 8k, 30b, 3f og 29d.

Peter Nymand sælger gården på 70 tdr. land til Søren Meldgaard Thorup født 24-4-1910 i Thorup.
Meldgaard Thorup blev gift med Thyra Ingeborg Nielsen, født 3-1-1918 i Silkeborg. De fik 3 børn: Jens, Ingrid og Kamma.

1955     Bygningerne er delvis fra overtagelsen, men Meldgaard Thorup har bygget ny svinestald og forbedret og vedligeholdt de øvrige. Besætningen er nu på 18 køer + opdræt, 6 heste, 10 søer + opdræt og ca. 100 høns.

Jens Meldgaard Thorup, 1977 – 

1977:    Skøde til Jens Meldgaard Thorup paa halvparten af 9a, 8k, 36b, 3f og 29d. 

1983:    Søren Meldgaard Thorup dør 72år gammel og Jens Meldgaard Thorup overtager gaarden, som han har nu, og han driver den med en stor malkekvægbesætning.
27/7 1983 Skifteretsattest som adkomst for Thyra Ingeborg Thorup på Søren Thorups halvpart af 9a, 8k, 30b, 3f og 29d.
22/7 1983 Skøde til Jens Meldgaard Thorup på halvparten af 9a, 8k, 30b, 3f, 29d.

1992     Skøde til Jens Meldgaard Thorup på del af 10a (6h) og 10aa.

2003:    Køb af jord fra Peter Boilesen, 12 tdr. land

 


Matrikler


Gammel matrikel:  XII
Ny matrikel:  9

Størrelse:
1791 – 3 Tdr. 5 Skp. 1 Fdk. 25/9 Album
1890 –  2 Tdr 2 Skp 1 Fdk 1 Alb


Ejere


1791 – Gården tilhører Sir Ibs Gods. Sir Ib (Ib Pedersen i Rindsholm) var tidligere fæstebonde under Asmildkloster. Han ejede 4 gårde samt 5 huse i Vammen. Ved udflytningen blev gården flyttet ud på Tinghøjvej.

Ib Pedersen dør i 1795. Hans Pedersen, Sønder Mølle, er bror til Ib Pedersen i Rindsholm. Hans Pedersen optræder som formynder i skiftet efter Ib Pedersen.

Fæstere:
1787 – Jens Nyemand (hed oprindelig Jens Nielsen)

Ejere:
1797 – Jens Nielsen (Nyemand) gården købes fri i juni 1797.
1834 – Jørgen Jensen
1837 – Marie Sørensdatter
1839 – Hans Larsen