Braadens gaard, foto fra ca. 1905

Gården hørte i slutningen af 1700-tallet under Sr. Ibs Gods. Den blev frikøbt af fæstebonde Anders Nielsen, som får skøde på gården den 3. april 1797.
Navnet på gården stammer fra Niels Braad Rasmussen, som boede på gården fra 1890 til 1930. Niels Braad var den sidste som drev gården før den blev solgt i 1931 til Niels Thorsgaard.

Avlsbygningerne bliver brudt ned, men stuehuset sælges til Grønvald Fynbo, som starter et gartneri. Senere sælges gartneriet til Søren Møller, som er uddannet barber. Søren laver en barber- og frisørsalon i gavlen ud mod gaden. Da han senere bliver gift med Bertha, overlader han frisørfaget til Aage Balle, som bor på den anden side af gaden, og han laver derefter salonen om til blomster- og grøntbutik, som de driver i en årrække.
I 201? bliver huset revet ned, og der bliver etableret legeplads på matriklen.


Tidslinie


Fæstebonde Anders Nielsen, – 1797

FT 1787:   
Anders Nielsen, husbond, 53år, gift 1gang, bonde og gaardboer
Anna Nielsdatter, hans kone, 45år, gift 1gang,
Jens, deres søn, 15år, ugift
Christen, deres søn, 13år, ugift
Laurits, deres søn, 7år
Kirsten Nielsdatter, mandens søster, 55år, enke efter 1.ægteskab, Indsidder faar Almisse
Niels Sørensen, 60år, enke efter 2.ægteskab, Indsidder faar Almisse

Selveje til Anders Nielsen, 1797 – 

1797 – Anders Nielsen får skøde på gården den 3. april 1797.

Niels Andersen, 

 FT 1801:   
Niels Andersen, 37år, gift 1 gang, bonde og gaardboer
Maren Christiansdatter, 28år, gift 1gang, hans kone
Lisbeth Nielsdatter, 3år, barn
Anna Nielsdatter, 1år, barn
Anders Nielsen, 67år, hans forældre får aftægt af gaarden
Anna Nielsdatter, 59år, hans forældre får aftægt

FT 1834:   
Niels Andersen, 71år, enkemand, gaardmand og sognefoged
Jens Chr. Nielsen, 32år, gift, hans søn
Anna Katrine Ginnerup, 24år, sønnens kone
Maren Jensdatter, 3år, deres barn
Mathilde Jensdatter, 1år, deres barn

FT 1840:   
Niels Andersen, 76år, enkemand, gaardmand og sognefoged
Jens Chr. Nielsen, 38år, gift, hans søn
Anna Katrine Ginnerup, 30år, sønnens kone
Maren Jensdatter, 9år, deres barn
Mathilde Jensdatter, 7år, deres barn
Nikoline Jensdatter, 5år, barn
Anders Jensen, 1år, barn

Jens Chr. Nielsen, 1843 – 1885

Skøde til Jens Christian Nielsen 17. feb. 1843.

FT 1845:   
Jens Chr. Nielsen, 42år, gift 1 gang, gaardmand, fra sognet
Anna Katrine Ginnerup, 35år, gift 1 gang, kone, fra Viborg sogn
Maren Jensdatter, 14år, barn
Mathilde Jensdatter, 12år, barn
Nikoline Jensdatter, 10år, barn
Anders Jensdatter,  7år, barn
Christine Jensdatter, 5år, barn
Birgitte Jensdatter, 1år, barn
Niels Andersen, 82år, enkemand, mandens far som får aftægt (Niels Andersen dør i 1848, 84 år gammel)

FT 1860:    
Jens Chr. Nielsen, 58år, gift 1 gang, gaardmand, fra sognet
Anna Katrine Ginnerup, 51år, gift 1 gang, kone, fra Viborg sogn
Maren Jensdatter, 28år, ugift barn
Christine Jensdatter, 20år, ugift barn
Jens Chr. Jensen, 13år, barn
Birgitte Jensdatter, 10år, barn

Christian Sørensen, 1885 – 1889

1884:    Viede I Lee sogn, Christian Sørensen af Nr. Thulstrup Lee 25år og Inger Marie Sørensdatter 32år af Lee sogn.
Christian Sørensen får skøde på matr. 8a den 24/6 1885.
Christian Sørensen dør i 1889, 29år gammel.

Inger Marie Sørensdatter, 1889 – 1890

Marie Sørensdatter, får tilladelse til at beholde gården i uskiftet bo, den 24/12 1889.
Derefter har Inger Marie Sørensdatter gården til 1890, da hun bliver gift med Niels Braad Rasmussen fra Aldrup, Hjemmed sogn, 31år gammel. Inger Marie Sørensdatter er da 38år.

Niels Braad Rasmussen, 1890 – 1910

I 1892 får de sønnen Christian Braad Rasmussen, som køber en gård i Sjørring, og her kommer Inger Marie og Niels på aftægt, da de sælger gården i Vammen. Her dør Inger Marie i 1935, 83år gammel og senere Niels i 1938, 76år gammel.

1908:    Vurdering, se bilag

Søren Nielsen Sørensen, 1910 – 1913

Skøde af 25/1 1910 fra Niels Braad Rasmussen til Søren Nielsen Sørensen angående 8a, med andel i 51a-f , 5m

Niels Peter Nielsen, 1913 – 1928

Niels Otto Andersen, 1928 – 1929

Niels Thorsgaard Jacobsen, 1929 – 1935

I 1929 køber Niels Thorsgaard (ejede og boede I dyrlægegården) matr.nr. 8a. Skøde på ejendommen bliver lyst 17/8 1929.
Avlsbygningerne bliver nedbrudt, men stuehuset, som er fra 1878, sælges til Søren Møller, som starter et gartneri.

 

Søren Møller, 1935 – 1990

Søren Viktor Struck Møller får skøde på ejendommen den 27/3 1935.

Søren Møller er uddannet barber og han laver en barbersalon i gavlen ud mod gaden. Han var da ungkarl. Da han senere bliver gift med Bertha (husholder ved Søren Smed / campingpladsen) overlader han frisørfaget til Aage Balle, og han laver salonen om til blomster- og grøntbutik, som Bertha passer gennem en årrække. Men da det kniber med helbreddet lukker de forretningen, som var en af de små butikker, der var en del af i Vammen.

Stuehuset til Braadens gaard omdannet til gartneri – 1948

Bertha dør I 1980, 73år gammel og Søren Møller dør I 1990, 86år gammel.

Den 13/11 1991 foreligger der en skifteretsattest som adkomst for Betty Struck Axelssen og Ritta Andersen. 

Knud Rasmussen, 1991 – 

Knud Rasmussen får skøde på huset den 13/11 1991. Huset anvendes fremover , som udlejningsejendom.

 

1909:    Udstykning matr. 8p –Niels Braad Rasmussen bygger ejendommen til sin søn, Chr. Braad. 
Laurits Chr. Jensen køber ejendommen i 1924
Johanne Jensen overtager ejendommen i 1965 (hun dør I 1986)
Ejendommen sælges til Tjele kommune i 1987, bliver børnehave
Ejendommen overtages af Fynbohus, og der bygges nye boliger til institutionen. 201?   Ejendommen sælges til Boligselskabet Sct. Jørgen som nedriver de gamle bygninger for at opføre nye boliger til Fynbohus.

 


Matrikler


Gammel matrikel:  XI
Ny matrikel:  8

Størrelse:
1791 – 3 Tdr. 5 Skp. 1 Fdk. 25/9 Album
1831 – 3 Tdr. 1 Skp. 0 Fdk. 211/18 Album


Ejere


1791 – Gården tilhører Sr. Ibs Gods, men bliver købt fri til selveje i 1797.

Fæstere:
1787 – Anders Nielsen

Ejere:
1797 – Anders Nielsen får skøde på gården den 3. april 1797.
1801 – Niels Andersen
1831 – Niels Andersen, sognefoged
1910 – Søren Nielsen Sørensen
1913 – Niels Peter Nielsen
1928 – Niels Otto Andersen