Tidslinie


Fæstebonde Laurits Jensen, – 1797

FT 1787:    
Laurits Jensen, husbond, 29år, gift 1.gang, bonde og gaardboer
Kirsten Christensdatter, hans kone, 26år, gift 1.gang
Johanne Lauritsdatter, deres datter, 2år
Anna Jeppesdatter, hans svigermoder, 62år, enke i 1.ægteskab, faar almisse 

Selveje til Laurits Jensen, 1797 – 

1797 – Laurs Jensen får skøde på gården den 27. juni 1797.

FT 1801:   
Laurits Jensen Dahl, 43år, gift 1.gang, gaardboer
Kirsten Christensdatter, hans kone, 40år, gift 1.gang
Johanne Lauritsdatter, deres datter, 15år
Anne Lauritsdatter, deres datter, 13år
Søren Lauritsen, søn, 12år
Kristen Lauritsen, søn, 7år

Niels Mogensen, – 1837

1818:    Cop. 1818 Niels Mogensen, tjenestekarl fra Nørbæk, 27år og Anne Lauritsdatter, tjenestepige i Vammen, 30år. Vidner Christen Larsen og Jens Larsen begge fra Vammen.

 FT 1834:   
Niels Mogensen, 45år, gift I 1.ægteskab, gårdmand
Ane Lauritsdatter, 47år, gift I 1.ægteskab, kone
Mogens Nielsen, 16år, søn
Laurits Nielsen, 14år, søn
Søren Nielsen, 14år, søn
Christen Nielsen, 9år, søn
Ane Kirstine Nielsdatter, 7år, datter

1834: Ane Lauritsdatter dør 47år gammel

1835:    Niels Mogensen dør 46år gammel

1836:    Mogens Nielsen dør 18år gammel

Jacob Laursen, 1837 – 1881

1837:    Skøde til Jacob Laursen, 1837

FT 1840:   
Jakob Laursen Dahl, 34år, gårdmand
Birthe Marie Jørgensdatter, 46år, kone
Christen Nielsen, 15år, plejebarn
Ane Kirstine Nielsdatter, 13år, plejebarn

FT 1845:   
Jakob Laursen Dahl, 39år, gårdmand fra sognet
Birthe Marie Jørgensdatter, 50år, kone fra Ringkøbing Amt
Laurits Nielsen, 25år, plejebarn
Christen Nielsen, 20år, plejebarn
Bodil Nielsen, 20år, tjenestepige
Niels Andersen, 10år, tjenestedreng fra Rødding

FT 1855:   
Jakob Laursen Dahl, 49år, gårdmand fra sognet
Birthe Marie Jørgensdatter, 62år, kone fra Ringkøbing Amt
Christen Nielsen Dahl, 30år, plejebarn
Christiane Sørensdatter, 18år, ugift fra Hersom, tjenestepige
Mathias Pedersen, 17år fra sognet, tjenestekarl
Ole Christian Andersen, 14år fra Løgstrup, tjenestekarl

1856:    Birthe Marie Jørgensdatter dør 63år gammel.

Cop. 1856 Enkemand Jakob Laursen Dahl, 50år fra Vammen med pige Kirstine Pedersdatter, 32år fra Vammen.

FT 1860:  
Jakob Laursen Dahl, 54år, gårdmand fra sognet
Kirstine Pedersen, 36år, kone, fra Kvorning
Marie Jakobsen Dahl, 4år, barn
Ane Kirstine Jakobsen Dahl, 2år, barn
Peter Jensen, 63år, gift, insidder fra Tapdrup
Marie Jensen, 60år, gift, insidder fra Tjele

FT 1870:
Jacob Laursen Dal, 63år, gift, fra Vammen, Gaardejer
Justine Pedersen, 45år, hans kone, fra Kvorning
Marie Dal, 13år, deres datter
Anne Kirstine Dal, 11år, deres datter
Peder Jensen, 72år, gift, fra Tapdrup, mandens fader, aftægtsmand
Maren Justesen, 69år, fra Tjele, gift
Nicolaj Andersen, 26år, ugift, fra Ørum, tjenestekarl

FT 1880:
Jacob Laursen Dahl, 73år, gift, fra Vammen, Gaardejer
Justine Pedersen, 55år, hans kone, fra Ørum sogn
Anne Kirstine Dahl, 21år, ugift, deres datter
Maren Justdatter, 79år, fra Tjele, enke, husfaderens svigerdatter, der af ham forsørges
Jens Peter Jensen, 19år, ugift, Ørum sogn, tjenestekarl
Johanne Sørensen, 14år, ugift, her fra sognet, tjenestepige

Søren Christian Nielsen, 1881 – 

1881:    Skøde fra Jacob Laursen til Søren Christian Nielsen, som bliver gift med Marie Dahl (datter af Jacob Laursen og Justine Pedersen).

FT 1890:
Søren Christian Nielsen, 39år, fra Bigum, gift, husfader, gårdejer
Marie Dahl, 33år, fra Vammen, gift, husmoder
Jacob Dahl Nielsen, 5år, deres barn
Jens Christian Jensen, 17år, Nørbæk, tjenestetyende
Justine Pedersen, 66år, enke, aftægtsenke

FT 1901:
Søren Christian Nielsen, f. 27/5 1850, Bigum, gift, husfader, gårdmand
Marie Dahl, f. 26/1 1857, Vammen, gift, husmoder
Jacob Dahl Nielsen, f. 22/2 1884, Vammen, søn
Kirsten Marie Jensen, f. 19/4 1885, Hersom, ugift, tjenestetyende

FT 1906:
Søren Christian Nielsen Dahl, f. 27/5 1850, Bigum, gift, husfader, gårdejer
Marie Dahl, f. 26/1 1857, gift, husmoder
Jacob Dahl, f. 22/2 1884,  søn
Kirsten Marie Jensen, f. 19/4 1885, ugift, tjenestetyende
Karl Jensen, f.24/12 1894, ugift, tjenestetyende

1908:    Vurdering, se bilag

FT 1911:
Søren Christian Nielsen Dahl, f. 27/5 1850, Bigum, gift, husfader, landbrug
Marie Dahl, f. 26/1 1857, gift, husmoder
Kirsten Marie Jensen, f. 19/4 1885, ugift, tjenestetyende
Anton Andersen, f.20/6 1890, ugift, tjenestetyende
Hans Albretsen, f.24/10 1897, Lindum, tyende
Mario O. Andersen, f. 9/11 1893, Hammershøj, tyende

Marie Jakobsen Dahl, 191x – 1929

FT 1916:
Marie Dahl, f. 26/1 1857, enke, husmoder
Jacob Dahl, f. 22/2 1884,  søn, ugift, bestyrer
Anders Halskov, f. 11/4 1898, ugift, tjenestekarl
Jens Christian Stougaard, f. 14/2 1901, ugift, tjenestetyende
Kristine Berthine Mikkelsen, f. 24/1 1900, ugift, tjenestepige

FT 1921:
Marie Dahl, f. 26/1 1857, enke, husmoder
Jacob Dahl, f. 22/2 1884,  søn, ugift, bestyrer
Jokum Nielsen, f. 20/4 1903, ugift, tjenestekarl
Kristine Back, f. 18/9 1904, ugift, tjenestepige

FT 1925:
Marie Dahl, f. 26/1 1857, enke, husbestyrerinde
Jacob Dahl, f. 22/2 1884,  søn, ugift, landmand
Ellen Nørskov, f. 24/3 1911, Hersom, ugift, tjenestepige

Niels Sørensen, 1929 – 1962

1929:    Marie sælger gården til Niels Sørensen

1959:    Frasælger 12 tdr. land til Knud Bjørn, fra hønseriet Troldhule

Jacob Sørensen, 1962 – 2001

1962:    Gården sælges til Margit og Jakob Sørensen

Knud Erik Sørensen, 2001 – 

2001?:  Knud Erik Sørensen overtager gården

 


Matrikler


Gammel matrikel:  X
Ny matrikel:  13

Størrelse:
1791 – 3 Tdr. 5 Skp. 1 Fdk. 25/9 Album
1831 – 2 Tdr. 0 Skp. 0 Fdk. 0 Album


Ejere


1791 – Gården tilhører Sr. Ibs Gods, men bliver købt fri til selveje i 1797. 

Fæstere:
1787 – Laurits Jensen 

Ejere:
1797 – Laurs Jensen får skøde på gården den 27. juni 1797.
1831 – Niels Mogensen