Kjærsminde 1946-48

Kjærsminde på matr. nr. 16, Hobrovej 40
Gårdens navn blev ændret fra Refsgaard til Kjærsminde af Søren Andersen Kærd, som ejede gården fra 1875 til 1920.

Udflytning fra bykernen 1815, hvor den tidligere var placeret tæt på mejerigrunden, antagelig der hvor Langsø Børnehus findes.
I 1817 blev gården frikøbt af Niels Christensen Spangsgård, som køber gården af Randrup Hovedgård for 700 Rigsdaler i sedler, som han låner hos broderen Peder Spangsgård fra Nr. Vinge.

Lidt om Niels Christensen Spangsgård:
Navnet Spangsgård forsvinder hurtigt, og han arvede sin svigerfars navn og blev ofte kun betegnet med navnet Niels Eriksen, i daglig tale ”Jeriksen”, eller endda i kraft af gårdens navn ”Refsgård” til daglig ”Rævsgård”, ja, det hed vel endda ofte ”Niels Ræv fra Rævsgård”, eller måske ”det er ham ræven derude fra gården”.
Niels Christensen tog sig nu ikke dette røde navn nært, men gjorde spøg hermed. ”Har I hønsene inde,” kunne han sige, når han stak hovedet ind hos en nabo, ”thi nu kommer den gamle ræv”.

Niels Christensen bliver gift 1. gang i 1813 med Kirsten Lauritsdatter og sammen får de 6 børn, men Kirsten dør 43 år gammel kort efter sidste fødsel i 1827.

Niels bliver gift 2. gang allerede i julen samme år med Kirsten Christiansdatter og sammen får de 2 børn, Hans i 1829 og Thomas i 1832. Thomas blev kun få måneder gammel. Men større sorg var i vente for Niels Christensen end sorgen over sønnens død. En dag i marts 1833 var Kirsten ved at bage. Under dette arbejde forløfter hun sig, og en fødsel i utide bliver fremkaldt. Der er langt til Viborg, vejene er dårlige, hestene og kusken gør alt hvad muligt var, men længe før en læge nåede frem, havde Kirsten forblødt sig og var død. Kirsten blev kun32 år gammel.

Niels bliver gift for 3. gang i juni 1833 med en 33 årig væver fra Vorde, Anna Catrine Laursdatter. Sammen får de 4 børn i perioden fra 1834 til 1841.

Man kan nok undres over disse så hurtigt på hinanden følgende ægteskaber, men man dømme derudfra, at den afdøde var glemt, men man må snarere anse, at baggrunden var både nøden og de økonomiske forhold, der tvang den efterlevende til at handle på denne måde.

En søn faldt i treårskrigen:
Niels Christensens søn af 1. ægteskab, Laurits deltog i treårskrigen i 1849, hvor han faldt i kampene ved Fredericia den 6. juli. Han ligger i kæmpegravene på Trinitatis kirkegård blandt de øvrige 500 faldne danske soldater, som mistede livet den nat. Hans navn findes på en af de mange sten, der omgiver graven, og der er indhugget ”L. Nielsen, Vammen”. Laurits blev 28 år.


Tidslinie


Hvor længe slægten har beboet Refsgaard vides ikke. I 1722 hed fæsteren Erik Nielsen og hustru Hylleborg, født i 1687. Hun døde i 1767, 80år gammel. De fik en søn, Niels Eriksen f. 1722. Niels Eriksens hustru Kirsten Olufsdatter f. 1730 og død 1782, 52år gammel. De fik en søn Laurits Nielsen I 1750. Han blev i 1783 gift med Maren Mortensdatter (Pøtgaard).

Fæstebonde Laurits Nielsen, 

FT 1787:   
Laurits Nielsen, husbond, 38år, gift 1.gang, bonde og gaardboer
Maren Mortensdatter, kone, 36år, gift 1.gang
Kirsten Lauritsdatter, barn, 3år
Maren Nielsdatter, hans søster, 29år, ugift, indsidder får almisse

 FT 1801:   
Laurits Nielsen, husbond, 51år, gift 1.gang, bonde og gaardboer
Maren Mortensdatter, kone, 50år, gift 1.gang
Kirsten Lauritsdatter, barn, 16år
Bodil Lauritsdatter, barn 14år

1803:    Niels Eriksen dør 80 år gammel.

Fæstebonde Niels Christensen, – 1817

1813:    Kirsten Lauritsdatter bliver gift med Niels Christensen Spangsgård fra Asmild Sogn (navnet Spangsgård stammer fra en gård på Stousgård mark).

1815:    Gården bliver flyttet ud til Fastrup skel.

Selveje til Niels Christensen, 1817 – 

1817:    Niels Christensen køber gården af Randrup Hovedgaard for 700 Rigsdaler I sedler, som han låner hos broderen Peder Spangsgård, Nr. Vinge.

Niels Christensen og Kirsten Lauritsdatters børn:
Christen Nielsen født 1814
Anna Marie Nielsdatter født 1816
Jakob Nielsen født 1818
Laurits Nielsen født 1821
Peder Nielsen født 1823
Hans Christian Nielsen født 1826, bliver døbt samme dag men dør kort efter

1827:    Kirsten Lauritsdatter dør, 43år gammel.

Af skiftet fremgår følgende besætning: 2 heste, 3 køer, 2 ungkreaturer, 2 stude, 2 får og 8 lam. Hele boets værdi var 515 Rigsdaler sølv. Obligationen på 700 Rigsdaler er ikke indløst, værdien er 622 Rigsdaler, så Niels Christensen skylder mere end han ejer.

Det lykkedes for Niels Christensen at få en forældreløs pige, Kirsten Christensdatter som husbestyrerinde, født 1801 i Kistrup.

De blev gift I julen 1827, og hun blev en god stedmoder for hans børn. De fik 2 børn: Hans Chr. Nielsen i 1829 og Thomas Nielsen i 1832. Thomas blev kun få måneder gammel. I forbindelse med en fødsel døde Kirsten Christensdatter I 1833, 32 år gammel.

Niels bliver gift 2. gang allerede i julen samme år med Kirsten Christiansdatter og sammen får de 2 børn, Hans i 1829 og Thomas i 1832. Thomas blev kun få måneder gammel. Men større sorg var i vente for Niels Christensen end sorgen over sønnens død. En dag i marts 1833 var Kirsten ved at bage. Under dette arbejde forløfter hun sig, og en fødsel i utide bliver fremkaldt. Der er langt til Viborg, vejene er dårlige, hestene og kusken gør alt hvad muligt var, men længe før en læge nåede frem, havde Kirsten forblødt sig og var død. Kirsten blev kun32 år gammel.

Niels bliver gift for 3. gang i juni 1833 med en 33 årig væver fra Vorde, Anna Catrine Laursdatter. Sammen får de 4 børn i perioden fra 1834 til 1841.

Man kan nok undres over disse så hurtigt på hinanden følgende ægteskaber, men man dømme derudfra, at den afdøde var glemt, men man må snarere anse, at baggrunden var både nøden og de økonomiske forhold, der tvang den efterlevende til at handle på denne måde.

 

FT 1834:   
Niels Christensen, 50år, gift 3.gang, gaardmand
Ane Catrine Laursdatter, 35år, gift 1.gang, kone
Ane Marie Nielsdatter, 18år, barn af 1.ægteskab
Jakob Nielsen, 16år, barn af 1.ægteskab
Lars Nielsen, 13år, barn af 1.ægteskab
Peder Nielsen, 10år, barn af 1.ægteskab
Hans Chr. Nielsen, 6år, barn af 2.ægteskab

Niels Christensen og Anna Catrine Laursdatter fik 4 børn:
Niels Nielsen født 1834
Kirsten Nielsen født 1836
Niels Christian Nielsen født 1839
Anders Nielsen født 1841

FT 1845:   
Niels Christensen, 63år, gift 3.gang, gaardmand fra Asmild sogn
Ane Catrine Laursdatter, 43år, gift 1.gang, kone fra Vorde sogn
Ane Marie Nielsdatter, 28år, barn af 1.ægteskab
Jakob Nielsen, 26år, barn af 1.ægteskab
Niels Nielsen, 11år, deres barn
Kirsten Nielsen, 9år, deres barn
Niels Christian Nielsen, 6år, deres barn
Anders Nielsen, 4år, deres barn

1849:    6.juli faldt Laurs Nielsen som soldat I slaget ved Fredericia. Han ligger begravet I kæmpegraven sammen med 500 andre soldater på Trinitatis kirkegård.Hans navn er indhugget I en af de mange sten, der omgiver graven. L. Nielsen Vammen står der.

 1850:    Niels Chr. Nielsen, barn af 3.ægteskab dør 11 år gammel.

FT 1850:
Niels Christensen, 68år, gift 3.gang, gaardmand fra Asmild sogn
Ane Catrine Laursdatter, 50år, gift 1.gang, kone fra Vorde sogn
Niels Nielsen, 16år, deres barn
Kirsten Nielsen, 14år, deres barn
Anders Nielsen, 9år, deres barn
Jens Chr. Jensen, 17år, tjenestekarl

1858:    Niels Christensen dør 76år gammel.

Niels Nielsen, 1858 – 1874

Samme år bliver Niels Christensen og Anna Catrine Laursdatters søn Niels Nielsen gift med Maren Pedersen Bundgaard fra Vammen. Maren førte mange penge med sig og Niels Nielsen var en driftig ung mand. Han lod de gamle huse rive ned og bygger en ny gård og blandt andet et aftægtshus til sin moder, som dør i 1873, 73år gammel.

Niels Nielsen var en tid sognerådsformand, men han fik en kraftig lungebetændelse og døde i 1874, 40år gammel.

Maren Pedersen, 1874 – 1891

1875     Vielsesattest l. 15/6 1875 og 5/12 1876 som Adkomst for Søren Andersen ang. matr. 16a og andel i matr. 51 a-f.

Efter Niels Nielsens død giftede Maren Bondgård sig igen med sin tjenestekarl Søren Andersen Kjær. Hun var nu 47år og han 24år. Maren Bondgård døde 1891, 63år gammel.

Søren Andersen Kjær, 1891 – 1823

Søren A. Kjær giftede sig derefter med Kirsten Marie Preisler fra Sjørring (det var dem, der gav gården navnet Kjærsminde).

1919     Skøde af 14/6 l. 24/6 1919 for Søren Andersen, A. Nielse og Sv. Borge ang. 16a.

 Otto Germansen, 1923 – 1962

Søren A. Kjær og Kirsten marie solgte gården i 1923 til Otto Germansen fra Vammen. Pris 89.000 kr. Otto Germansen var gift med Marie Bundgård, og de fik 3 børn: Rigmor, Signe og Hilda.
Skøde l. 6/6 1923 til Otto Germansen på 16a m. andel i matr. 51a-f.

Marie Germansen dør I 1959, 67år gammel.

Hilda blev gift med Kristen Hagsten og de var forstanderpar på Staby Ungdomsskole.

Kresten Hagsten, 1962 – 1996

1962     Skøde l. 17/5 1962 til Kresten Hagsten på 16a

I 1962 sælger Otto Germansen Kjærsminde til Hilda og Kristen Hagsten.

Otto Germansen flyttede til Vammen og dør I 1973, 80år gammel.

Hilda og Kristen Hagsten driver gården med bestyrer indtil 1978, da de stoppede på Ungdomsskolen. De bygger nu et nyt stuehus til Kjærsminde.

Henning Meldgaard, 1996 – 

I 1996 sælger de Kjærsminde til Henning Meldgård. Herefter flytter Hilda og Kristen til Viborg, hvor Kristen Hagsten dør i 2006, 93 år gammel.

Thomas Meldgård driver gården nu i 2007.


 

Matrikler


Gammel matrikel:  VI
Ny matrikel:  16

Placering, jf. kort  ( lå inde I byen, der hvor forsamlngshuset ligger, lå antagelig sammen med Sønderholm og Vejgård. De tre gårde lå tæt sammen og blev derfor ved udskiftningen flyttet ud)

Størrelse:
1791 – 4 Tdr. 3 Skp. 3 Fdk. 0 Album
1831 – 3 Tdr. 7 Skp. 0 Fdk. 1/4 Album
1850 – 3 Tdr. 3 Skp. 0 Fdk. 21/4 Album


Ejere


1791 – Gården tilhører Randrup Gods

 Fæstere:
1791 – Lars Nielsen

Ejere:
Niels Christensen