Uglegaard 1948

Uglegaarden matr. 14, er placeret på adressen Løndalen 5.

Allerede i forbindelse med udskiftningen i 1790erne udstykkes Rishøjgaard, matr. nr. 15a. fra ejendommen.Fra 14a er der udstykket Løndalen i 1989 og Bøgedalen i 2004. 

Stuehuset er bygget i 1848 der er bygget til 1956 og 1977.Nuværende udhuse er fra 1927 med omforandringer i 1966 og 1996.

Ejendommen frikøbes fra Randrup Gods  af Jens Jensen den 20. juni 1796. 


Tidslinie


Fæstebonde Jakob Sørensen 

1787:    Folketælling:
Jakob Sørensen, husbond, 36år, gift 1.gang
Ingeborg Sørensdatter, hans kone, 25år, gift 1.gang
Jesper Christensen, tjenestekarl, 41år, ugift
Kirsten Sørensdatter, hans søster, 21år, ugift

Fæstebonde Jens Jensen – 1797

1796: Jens Jensen frikøber Uglegård fra Randrup Gods den 20. juni 1796

1797:    Matrikel nr. 15, Rishøjgaard udstykkes fra ejendommen, og samtidig sælger Jens Jensen Uglegård til Christen Larsen, og flytter selv ind på Rishøjgård.

Fæstebonde Christen Larsen, 1797 – 1828

 1801:    Folketælling:
Christen Larsen, 39år, gift 1.gang, bonde og gaardboer
Kirsten Pedersdatter, 30år, gift 1.gang, kone
Peter Christensen, 5år, barn
Laurs Christensen, 3år, barn

Laurs Christensen, 1828 – 1888

1828:    Skøde til Laurs Christensen 4 oktober 1828

1834:    Folketælling:
Laurs Christensen, 36år, ugift, gaardmand
Christen Larsen, 73år, gift 1.gang, aftægtsmand
Kirsten Pedersdatter, 64år, gift 1.gang, hans kone
Christen Christensen, 15år, tjenestedreng

1840:    Folketælling:
Laurs Christensen, 42år, gift, gaardmand
Sidsel Christensdatter, 35år, gift , hans kone
Kirsten Pedersdatter, 70år, enke får aftægt
Lars Jørgensen, 17år, tjenestekarl

1845:    Folketælling:
Laurs Christensen, 47år, gift, gaardmand, fra sognet
Sidsel Christensdatter, 40år, gift , hans kone, fra Løvel
Christen Larsen, 2år, barn, fra sognet
Niels Nielsen, 16år, tjenestekarl, fra sognet
Birthe Andersen, 11år, tjenestepige, fra Fiskbæk

1850:    Folketælling:
Laurs Christensen, 52år, gift 2.gang, gaardmand, fra sognet
Ane Kirstine Jensdatter, 32år, gift, hans kone, fra Rødding
Niels Jensen, 26år, tjenestekarl, fra Rødding
Christen Andersen, 11år, tjenestedreng, fra Rødding
Lars Larsen, 32år, gift, Inderste, fra sognet
Else christensen, 33år, gift, hans kone, fra sognet
Ane Kirstine Larsen, 3år, barn
Christian Larsen, 1år, barn

1870:    Folketælling:
Laurs Christensen, 71år, gift 2.gang, gaardmand, fra sognet
Ane Kirstine Jensdatter, 53år, gift, hans kone, fra Rødding
Ane Kirstine Larsen, 9år, barn
Peter Jensen, 24år, tjenestekarl, fra sognet
Lars Chr. Jensen, 11år, tjenestedreng, fra sognet

Ane Kirstine Jensen, 1888 – 1890

1888:    10/7 testamente til Laurs Christensens enke Ane Kirstine Jensdatter

Skøde af 26/6 1888 på nr 26 fra Ane Kirstine Jensdatter til Christen Christensen Kloe

 

Niels Jensen, 1890 – 1901

1890:    Skøde dateret 25/6 1990 fra Ane Kirstine Jensdatter til Niels Jensen. 

1894:    Pantebrev fra Niels Jensen til kreditforeningen. 

1895:    Der frasælges matrikel 14e

1896:    Ejendomsvurdering.

1900:    Ejendomsvurdering.

Ane Degn Jensen, 1901 – 1904

1901:    Ane Degn Jensen overtager ejendommen.

1903:    Tilladelse til besiddelse i uskiftet bo 14/7 1903 som adkomst for Niels Jensens enke, Ane Severin Christensen Degn

Peter Jakobsen, 1904 – 1934

1904:    Peter Jakobsen overtager ejendommen.

1908:    Vurdering, se bilag 

1915:    Pantebrev fra Peter Jakobsen til kreditforeningen.

Laurits Jensen, 1934 – 1956

1934:    Laurits Jensen overtager ejendommen.

Jørgen Spanggaard Jensen, 1956 – 

1956:    Jørgen Spanggaard overtager ejendommen.

1989:    Frasalg af 1,5 ha til Tjele kommune, Løndalen

1998:    Frasalg af engen 8 ha til Kent og Leo Jensen

2005:    Frasalg af 2,8 ha til Tjele kommune, Bøgedalen

2008:    Jørgen Spanggaard udstykker en parcel og bygger nyt hus på Bøgedalen 15, hvortil der hører et areal på 5,7 ha, som er tilplantet med løvtræer.

 


Matrikler


Gammel matrikel:  V
Ny matrikel:  14

Størrelse:
1791 – 4 Tdr. 3 Skp. 3 Fdk. 0 Album
1831 – 2 Tdr. 0 Skp. 0 Fdk. 0 Album


Ejere


1791 – Gården tilhører Randrup Gods

Fæstere:
1787 – Jacob Sørensen
1801 – Christen Larsen

Ejere:
1828 – Christen Larsen
1834 – Laurs Christensen