Pøtgaard 1948-52

Pøtgaard var tilbage i tiden fæstegård under Tjele Gods. Gården blev frikøbt fra Tjele Gods den 21. september 1851 af Jens Mortensen.
Pøtgaard var i samme slægt fra før 1600-tallet til 1895, hvor Jens Mortensen sælger til Jørgen Chr. Jørgensen, som var i familie med Jens Mortensens kone.

Anton Pedersen som ejede gården fra 1919 til 1966 var den sidste som ”afdragede” på gælden til Tjele, og det var først i 1926 de sidste afgifter var betalt.
Anton Pedersen var en bonde med stolte traditioner, og han fortsatte hele sin tid til han solgte ejendommen i 1966 at udføre markarbejdet med sine jydske heste. Han var den sidste i Vammen der anvendte heste.


Tidslinie


Fæstebonde Peder Mortensen, – 1735

Peder Mortensen bliver født i 1671 og dør i 1735.
Peder Mortensen bliver 10/6 1702 gift med Anna Andersdatter, født i 1660 og død i 1740.
Børn:
Morten Pedersen, døbt 18/2 1703
Sidsel, dåbt 10/5 1705 
Maren, døbt 27/4 1709 og død 22/4 1710  1 år og 6 uger gammel.

Fæstebonde Morten Pedersen, 1735 – 1774

Morten Pedersen Pøtgård bliver født i 1703, som søn af Peder Mortensen og Anna Andersdatter. Morten dør i 1774.
Morten bliver gift med Bodil Lauridsdatter, født i 1713 og død i 1789.

Fæstebonde Peder Mortensen, 1774 – 1798

Peder Mortensen bliver født i 1739, som søn af Morten Pedersen Pøtgård og Bodil Lauridsdatter. Peder Mortensen dør i 1798.
Peder Mortensen bliver gift med Ane Sørensdatter, født i 1755 og død i 1836.

FT 1787: 
Peder Mortensen, husbond, 48år, gift 1gang, bonde og gaardboer
Anna Sørensdatter, hans kone, 33år, gift 1gang
Morten Pedersen, deres søn, 8år
Anna Pedersdatter, deres datter, 4år
Bodil Lauritsdatter, hans moder, 72år, enke i 1.ægteskab, almisselem

Fæstebonde Morten Pedersen, 1798 – 1834

Morten Pedersen (kaldet Pøtgård) bliver født i 1779 og dør i 1834.
Morten bliver gift med Maren Jensdatter Furbu, født i 1791 og død 1845.

FT 1801:  
Anna Sørensdatter, hans kone, 48år, enke i 1.ægteskab, gaardboer
Morten Pedersen, søn, 22år
Anna Pedersdatter, datter, 19år
Bodil Pedersdatter, 13år, datter
Poul Jakobsen, 20år, tjenestekarl
Anna Lauritsdatter, hans moder, 80år, enke, får aftægt

Fæstebonde Enke Maren Jensdatter Furbo, 1834 – 1835

FT1834:  
Morten Pedersen, 54år, gaardmand
Maren Jensdatter, 41år, kone
(Anders Mathiasen, 23år, søn ?)
Jens Mortensen, 13år, søn
Peter Christian Mortensen, 10år, søn
Maren Mortensdatter, 8år, datter
Ane Johanne Mortensen, 7år, datter
Anna Sørensdatter, 81år, mandens moder, får aftægt

Fæstebonde Peder Jacobsen, 1835 – 1837

 

Fæstebonde Maren Jensdatter Furbo, 1837 – 1851

FT 1840:    
Maren Jensdatter, 44år, enkekone, gårdmandsenke
Jens Mortensen, 19år, søn, ugift
Maren Mortensdatter, 14år, datter
Ane Johanne Mortensen, 13år, datter
Søren Sørensen, 30år, tjenestekarl, ugift
Søren Poulsen, 17år, tjenestekarl
Christen Mathiasen, 31år, fattiglem

FT 1845:    
Maren Jensdatter, 52år, enkekone, gårdmandsenke, fra Rødding
Jens Mortensen, 24år, søn, ugift, bestyrer
Peder Chr. Mortensen, 21år, søn, ugift
Maren Mortensdatter, 19år, datter
Ane Johanne Mortensen, 18år, datter
Anders Andersen, 13år, ugift, tyende, fra Rødding
Anders Mathiasen, 34år, ugift, almisselem

FT 1850:   
Maren Jensdatter, 56år, enkekone, gårdmandsenke, fra Rødding
Jens Mortensen, 29år, søn, ugift, bestyrer
Maren Mortensdatter, 24år, datter
Svens Andersen, 23år, ugift, tjener, fra Ørum
Anders Andersen, 18år, ugift, tjener, fra Rødding
Anders Mathiasen, 39år, ugift, inderste, almisselem, træskomager

Selveje til Jens Mortensen, 1851 – 1895

21/9 1851 Skøde på Pøtgård, matr. 6 i Vammen, fra Hans Helmut von Lüttichou kammerjunker, premierløjtnant i livgarden til fods, besidder af Stamhuset Tjele,
til Jens Mortensen, hvis moder, Peder Jacobsens enke, Maren Jensdatter har haft i fæste.
Hartkorn: 4-6-1-1 1/4
Købesum 4.000 rdl. og en årlig afgift på 1 tdr. toradet byg pr 1 tdr. hartkorn for bestandig blive indestående i gården (aflyst i 1919).

FT 1855:  
Jens Mortensen, 34år, gaardmand her fra sognet
Bodil Jørgensen, 28år, kone her fra sognet
Maren Jensdatter, 64år, enke fra Rødding (forsørges af Jens Mortensen)
Anders Andersen, 24år, hendes søn, tjenestekarl
Karen Christiane Andersen, 16år, tjenestepige
Morten Christian Svendsen, 5år, Jens Mortensens søstersøn
Anders Mathiasen, 44år, fattiglem
Frikøbt den 21. september 1856

FT 1860:    
Jens Mortensen, 39år, gaardmand her fra sognet
Bodil Jørgensen, 33år, kone her fra sognet
Maren Jensdatter, 69år, enke fra Rødding (forsørges af Jens Mortensen)
Catrine Clode, 5år, født I Viborg, deres plejedatter
Niels Andersen, 25år, ugift, født I Rødding, tjenestekarl
Johanne Jacobsen, 19år, ugift, født I Vammen, tjenestepige
Anders Mathiassen, 49år, almisselem 

FT1870:    
Jens Mortensen, 48år, gaardmand fra sognet
Bodil Jørgensen, 43år, kone, fra sognet
Catrine Poulsen, 13år, plejebarn, fra sognet
Søren Peter Jensen, 13år, Tjenestedreng, fra Vejrum
Jens Andersen, 21år, tjenestekarl, fra sognet
Anders Mathiassen, 58år, fattiglem, fra sognet

FT 1880:    
Jens Mortensen, 58år, gaardejer fra sognet
Bodil Jørgensen, 52år, kone, fra sognet
Anders Mathiassen, 68år, ugift, nyder ophold, fra sognet
Jacob Christensen, 32år, ugift, Vammen, tjenestefolk
Hanne Andersen, 22år, ugift, Tjele, tjenestefolk
Jørgen Christian Jørgensen, 13år, Vammen, tjenestefolk
Andersine Dorthe Christensen, 14år, Bigum, tjenestefolk

FT 1890:    
Jens Mortensen, 68år, gaardejer fra sognet
Bodil Jørgensen, 62år, kone, fra sognet
Hanne Jensen, 25år, ugift, Pederstrup, tjenestefolk
Jørgen Christian Jørgensen, 23år, Vammen, tjenestefolk
Kjeld Andersen, 16år, ugift, Vammen, tjenestefolk

Jørgen Christian Jørgensen, 1895 – 1913

Skøde af 29/5 1895 fra Jens Mogensen til Jørgen Christian Jørgensen (evt. familie med Bodil ?)

1908:    Vurdering, se bilag

Niels Smed Frederiksen, 1913 – 1914

Skøde af 11/12 1913 fra Jørgen Chr. Jørgensen (Pøtgaard) til Niels Smed Frederiksen ang. 6a og 11k.

Martin Mikkelsen, 1914 – 1919

1914:    Skøde af 20/4 fra Niels Smed Frederiksen til Martin Mikkelsen

Anton Pedersen, 1919 – 1966

1919:    Skøde af 1/2 1919 fra Martin Mikkelsen til Anton Pedersen ang. 6a og 11k

Anton og Alma Pedersen foran Pøtgaard

 

Anton Pedersen er født i Vammen den 4.-12.- 1889. Forældre: Gdr. Peder Chr. Pedersen, Vammen, Hustru Kirstine. Anton Pedersen er gift med Alma, f. Jakobsen i Vammen den 28.-8.- 1903. Forældre: Vognmand Laurits Jakobsen, Vammen, Hustru Kirsten Marie. Bedsteforældre: FF husmand Anders Jakobsen, Ørum. FM Jakobine. MF husmand Kistrup, Vammen. MM Stine. Der er 1 barn I ægteskabet: Tage født den 3.-10.-1919. Anton Pedersen købte Pøtgaarden I 1918 med et areal af 50 Tdr. land. Bygningerne er dels fra overtagelsen, men laden er bygget I 1949, og de øvrige bygninger restaureret og vedligeholdt. besætningen er på 16 køer + opdræt, ca. 40 kreaturer, 3 heste, 2 søer + opdræt, ca. 25 svin og ca. 150 høns foruden kyllinger. Pedersen har anskaffet nutidens maskiner og redskaber og indlagt lys og kraft. Pedersen er bogholder for Vammen Andelskasse.

1926     Anton Pedersen betaler de sidste “afgifter” til Tjele

1927     Skøde læst 29/11 til Anton Pedersen paa 2k Norup

Anton Pedersen som ejede gården fra 1919 til 1966 var den sidste som ”afdragede” på gælden til Tjele, og det var først i 1926 de sidste afgifter var betalt.

Anton Pedersen var en bonde med stolte traditioner, og han fortsatte hele sin tid til han solgte ejendommen i 1966 at udføre markarbejdet med sine jydske heste. Han var den sidste i Vammen der anvendte heste.

Pøtgaard 1962

 

Jørgen Spanggaard Jensen, 1966 – 1971

1966:    Skøde fra Anton Pedersen til Jørgen Spanggaard Jensen

Jørgen Ohnemus, 1971 – 1974

1971:    Skøde af 20/7 fra Jørgen Spanggaard Jensen til Jørgen Ohnemus

1974:    20/6 Skifteretten som adkomst for Lydia Irene Ohnemus paa 6a og 2k Norup

Egon Jørgensen, 1974 – 1986

1975:    Skøde af 22/1 til Egon Jørgensen paa 6a

Susanne og Hans Monsson, 1986 – 1989

1987:    Skøde af 15/9 til Susanne og Hans Monsson i lige sameje på 6a

Bent Johansen, 1989

1989:    Skøde af 2/8 til Bent Johansen på 6a

Keld Siegfredsen, 1989 – 2021

1989:    Skøde af 3/11 til Keld Siegfredsen på 6a

 


Matrikler


Gammel matrikel:  III
Ny matrikel:  6

Størrelse:
1664 – hartkorn: 7½ Tdr. 3 Skp. 0 Fdk. 2 2/5 Album
1688 – hartkorn: 8 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 1 Album
1688 – nyt hartkorn: 5 Tdr. 3 Skp. 1 Fdk. 2 Album
1791 – ved udskiftningen: 6 Tdr. 0 Skp. 1 Fdk. 25/8 Album
1845 – 4 Tdr. 6 Skp. 3 Fdk. 11/3 Album
1851 – 4 Tdr. 6 Skp. 1 Fdk. 11/4 Album
1913 – 1 Tdr. 5 Skp. 3 Fdk. 1/4 Album  + matr. no. 11 k på 0 Skp. 1 Fdk. 2 1/4 Album 
1919 – 1 Tdr. 5 Skp. 0 Fdk. 2½ Album.
1966 – 1 Tdr. 5 Skp. 0 Fdk. 2 1/2 Album
1974 – 4185 m²   


Ejere


Gården var fæstegaard under Tjele Gods i perioden 1568 til 1851. 

Fæstere:
      ? – 1698: Jens Andersen
      ? – 1735: Peder Mortensen gift med Anna Andersdatter
1735 – 1774: Morten Pedersen Pøtgaard gift med Bodil Lauridsdatter
1774 – 1798: Peder Mortensen gift med Ane Sørensdatter Worm
1798 – 1834: Morten Pedersen Pøtgård gift med: 1. Maren Catrine Andersdatter 2. Maren Jensdatter Furbo
1834 – 1835: Morten Pedersens enke, Maren Jensdatter Furbo
1835 – 1837: Peder Jacobsen gift med Maren Jensdatter Furbo
1837 – 1851: Peder Jacobsens enke, Maren Jensdatter Furbo
1851 – selveje til Morten Pedersen og Maren Jensdatter Furbos søn, Jens Mortensen

Ejere:
1851 – Jens Mortensen, læst 1856
1895 – Jørgen Chr. Jørgensen
1913 – Niels Smed Frederiksen
1914 – Martin Mikkelsen
1919 – Anton Pedersen
1966 – Jørgen Spanggaard Jensen
1971 – Ohnemus
1974 – Egon Jørgensen
1986 – Hans Månsson
1989 – Keld Siegfredsen