Damgaard 1948

Damgaarden var tilbage i tiden fæstegård sammen med 3 andre gårde i Vammen under Tjele Gods. Gården lå syd for gadekæret (Dammen) heraf navnet Damgaard. Fæsteren blev kaldt Dammand eller Dam.
I 18xx købes Damgaarden fri fra Tjele Gods af  gårdmand Mikkel Olsen.

Kroman, som stadig er et kendt navn i Vammen stammer fra denne gaard. I 1836 kommer Niels Pedersen (kaldt Kroman) til Vammen og bliver gift med Ane Dorthea Jørgensen fra Damgaarden. Niels var søn af kromanden i Ørum, og blev derfor kaldt Kroman.

I flere perioder (1836 – 1960) har ejerne af Damgaarden været sognefoged i Vammen. Niels Pedersen (Kroman) var sognefoged fra ca. 1840 og frem til 1855. Senere overtager Jens Peter (Kroman) Christensen hvervet indtil sin død i 1927. Niels Kroman, søn af Jens Peter Kroman, bliver den sidste sognefoged i Vammen i perioden frem til stillingen blev nedlagt i slutningen af 1960erne.


Tidslinie


 

Fæstebonde Ole Sørensen, 

FT 1787:    
Ole Sørensen, Husbond, 35år, ugift, Bonde og Gaardboer
Bodil Mikkelsdatter, hans moder, 61år, enke i første ægteskab, får aftægt
Bodil Sørensen, hans søster, 20år, ugift
Erik Pedersen, tjenestekarl, 48år

 FT 1801:   
Oluf Sørensen Dam, Husbond, 48år, gift, bonde og gaardboer
Maren Mikkelsdatter, kone, 38år, gift
Bodil Olufsdatter, barn, 10år
Anna Olufsdatter, barn, 12år
Søren Olufsen, barn, 8år
Maren Olufsdatter, barn, 5år
Anders Nielsen, tjenestekarl, 27år, ugift
Maren Mortensdatter, tjenestepige, 18år, ugift
Jens Nielsen, tjenestedreng, 13år

Oluf Sørensen dør, 74år gammel i 1826 og hans kone Maren Mikkelsdatter dør, 71år gammel i 1833.

Selveje til Mikkel Olsen Dam

FT 1834:    
Mikkel Olsen Dam, Husbond, 32år, gift, Gaardmand
Ane Dorthea Jørgensen, hans kone, 29år, gift (kommer fra Formyre)
Maren Mikkelsdatter, barn, 4år
Anders Jensen, tjenestekarl, 21år, ugift
Peder Andersen, tjenestekarl, 18år, ugift
Christen Christensen, tjenestekarl, 14år, ugift
Bodil Nielsdatter, tjenestepige, 26år, ugift

Mikkel Olsen Dam dør den 8-11-1835, 33år gammel. Hans enke Ane Dorthea Jørgensen sidder tilbage med 2 små piger, Maren 5år og Ane 1år.
Maren bliver gift igen den 26-3-1836 med Niels Pedersen, 27år søn af Peder Pedersen og Karen Marie Nielsen, Ørum kro (heraf navnet Kromann). Kroman, som stadig er et kendt navn i Vammen.

Niels Pedersen, 1836 – 1874

FT 1840:  
Niels Pedersen, husbond, 31år, gift 1.gang, gaardmand
Ane Dorthea Jørgensen, kone, 36år, gift 2.gang
Maren Mikkelsdatter, hendes barn, 10år
Ane Mikkelsdatter, hendes barn, 6år
Lars Nielsen, tjenestekarl, 20år
Peter Nielsen, tjenestekarl, 16år
Birthe Bertelsdatter, tjenestepige, 22år

FT 1845:  
Niels Pedersen, husbond, 36år, gift 1.gang, gaardmand, sognefoged, fra Ørum
Ane Dorthea Jørgensen, kone, 41år, gift 2.gang, fra Tjele sogn
Maren Mikkelsdatter, hendes barn, 15år, fra sognet
Ane Mikkelsdatter, hendes barn, 11år, fra sognet
Marie Nielsdatter, deres barn, 3år, fra sognet
Marie Christensdatter, tjenestepige, 28år, fra Thorup sogn
Anders Jensen, tjenestekarl, 32år, fra Thorup sogn
Peder Nielsen, tjenestekarl, 15år, her fra sognet

FT 1850:  
Niels Pedersen, husbond, 41år, gift 1.gang, gaardmand, sognefoged, fra Ørum
Ane Dorthea Jørgensen, kone, 45år, gift 2.gang, fra Tjele sogn
Maren Mikkelsen, hendes barn, 20år, fra sognet
Ane Mikkelsen, hendes barn, 16år, fra sognet
Marie Nielsen, deres barn, 8år, fra sognet
Anders Jensen, tjenestekarl, 37år, fra Thorup sogn
Jens Jensen, tjenestekarl, 20år, fra Tjele sogn

FT 1855:  
Niels Pedersen, husbond, 46år, gift, gaardmand, husfader
Ane Dorthea Jørgensen, gift, kone, 51år
Maren Mikkelsen, ugift, hendes barn, 25år
Marie Nielsen, deres barn, 13år, 
Morten Sørensen, 22år, tjenestetyende
Christen Christensen, 10år, tjenestetyende
Niels Pedersen, 21år, tjenestetyende
Sine Marie Madsen, 16år, tjenestetyende

FT 1860:  
Niels Pedersen Kromand, 51år, gift, fra Ørum, gaardmand, husfader
Ane Dorthea Jørgensen, gift, hans kone, 56år, fra Vinge
Marie Nielsen, deres barn, 18år, 
Hans Sørensen, 31år, Bjerregrav, tjenestekarl
Søren Christensen, 18år, Vorde, tjenestekarl
Christen Christensen, 15år, tjenestedreng
Christen Christensen, 11år, tjenestedreng

Ane Dorthea Jørgensen dør den 20-5-1860. Niels Pedersen Kromanns hustru, 55år.

Viede 1862 gaardmand og enkemand Niels Pedersen, 53år i Vammen og pigen Kirsten Pedersen, 27år, datter af Peder Andersen Bundgaard og Ane Andersdatter I Vammen. 
De får sammen sønnen Peder Kromann, som bliver gift med Tinne Nørgaard??

FT 1870:  
Niels Pedersen, 60år, gift,  gaardfæster, husfader
Kirsten Pedersen, 34år, gift, Vammen, hans hustru
Peder Nielsen, 6år, deres barn
Mikkel Nielsen, 28år, tyende
Michael Pedersen, 14år, tyende
Caroline Jensen, 21år, tyende

Da Niels Pedersen Kromann dør, bliver hans enke Kirsten Pedersen gift med Jens Peter Christensen, født i Hvornum sogn og søn af Kristen Pedersen og Ane Christensen. De får sammen en søn, Niels Kromann, som ugift bliver dræbt ved en løbskkørsel.

Kirsten Pedersen og Jens Peter Christensen, 1874 – 1917

Kirsten Pedersen overtager gaarden den 30 juli 1874.
Adkomst for Jens Peter (Kroman) Christensen, vielsesattest læst 10/11 1874 som adkomst paa matr. 4.

FT 1880:
Jens Peter Christensen, 39år, gift, Hvornum, husfader og gårdejer, sognefoged
Kirsten Pedersen, 44år, gift, Vammen, hans hustru
Niels Peter Christensen, 3år, deres barn
Peder Nielsen, 16år, hendes søn
Anders Andersen, 36år, tjenestekarl
Nielsine Laursen, 24år, tjenestepige
Jens Chr. Christensen, 14år, tjenestedreng
Martin Laursen, 12år, tjenestedreng

FT 1890:
Jens Peter Christensen, 41år, gift, gårdejer, sognefoged
Kirsten Pedersen, 54år, gift, hans hustru
Niels Peter Christensen, 13år, deres barn
Peder Nielsen, 26år, hendes søn
Ellen Marie Nielsen, 26år, Skørping, tjenestepige
Frederik Andreas Frederiksen, 18år, tjenestekarl
Christian Vilhelm Jensen Astrup, 15år, tjenestedreng

Efter Kirsten Pedersens død bliver Jens Peter Christensen gift med Ellen Marie Nielsen fra Fræer.  Sammen får de 3 børn:
Christian som rejser til USA
Niels som får en del af gården
Anton som får Damgården

FT 1901:
Jens Peter Christensen, 25/5 1848, Hvornum, gift, gårdejer, 
Ellen Marie Nielsen, 14/5 1863, Fræer, husmoder
Kirsten Pedersen, 15/12 1820, Hvornum, slægtning
Kristian Marius Nielsen, 18/10 1891, Frær, plejesøn
Niels Peter Kristensen, 13/6 1897, søn
Anthon K. Kristensen, 19/10 1898, søn
Johanne Kirstine Frederiksen, 12/3 1890, slægtning, Skørping
Jakobine Johanne Poulsen, 9/2 1885, tjenestepige
Gertrud Karoline Kristensen, 24/10 1880, tjenestepige
Jens Jensen, 9/8 1877, tjenestekarl

FT 1906:
Jens Peter Christensen, 25/5 1844, husfader, gårdejer, 
Ellen Marie Nielsen, 14/5 1863, husmoder
Kristian Marius Nielsen, 8/10 1891, barn
Niels Peter Kristensen, 13/6 1897, barn
Anthon K. Kristensen, 13/11 1898, barn
Johanne Kirstine Frederiksen, 12/8 1890, tjenestepige
Karen Kirstine Jensen, 1/9 1888, tjenestepige
Kristian Martin Kristoffer Haugaard, 22/1 1865, tjenestekarl

FT 1916:
Ellen Marie Nielsen, 14/5 1863, enke, husmoder, landbruger
Kristian Kristiansen 7/5 1871, ugift, tjenestetyende, gårdbestyrer
Petrine Mouritsen, 16/10 1887, ugift, tjenestetyende
Kirstine Frederikke Pedersen, 6/1 1899, ugift, tjenestetyende
Anthon K. Kristensen, 13/11 1898, hendes søn
Kristian Lange, 2/12 1898, ugift, tjenestetyende
Viggo Marius Pedersen, 7/5 1903, ugift, tjenestetyende

Ellen Marie Christensen, 1917 – 1927

Skifteretstilladelse, læst 10/7 1917, Adkomst for Ellen Marie Christensen paa 4a, 4c, 4b og andel i 51a.

1920     Damgården deles:
                50 tdr. – matr. 4a, Damgården, Anthon Kroman
                50 tdr. – matr.  , Niels Kroman

FT 1921:
Ellen Marie Nielsen, 14/5 1863, enke, husmoder, landbruger
Niels Peter Christensen, 13/7 1897, Vammen, gårdbestyrer
Jensine Krestine Jensine Nyman, 5/6 1901, Vammen tjenestepige
Klare Evaline Andersen, 6/1 1902, Ålestrup, tjenestepige
Jacob Nedergård Jacobsen, 14/3 1901, Hejring, tyende
Niels Lange, 19/3 1906, Bigum, tyende
Carl Chr. Christensen, 23/12 1906, Vammen, tyende

FT 1925:
Ellen Marie Nielsen, 14/5 1863, enke, landbruger
Anthon Kristian Kristensen, 13/11 1898, gift, husfader, landbrug, hendes søn
Anna Magrete Kristensen, 26/4 1903, gift, Rødding, husmoder
Agnes Marie Vestergaard, 21/5 1907, tjenestepige
Laurits Thorsager, 3/12 1913, tjenestedreng
Svens Aage Jensen, 9/2 1914, tjenestedreng

Anton Kroman Kristensen, 1927 -1959

Skøde læst den 29/8 1927 til Anton Kroman Kristensen på 4a, 4b og andel i 51a.

I flere perioder (1836 – 1960) har ejerne af Damgaarden været sognefoged i Vammen. Niels Pedersen (Kroman) var det fra ca. 1840 og frem til 1855. Senere overtager Jens Peter (Kroman) Christensen hvervet indtil sin død i 1927.
Niels Kroman, søn af Jens Peter Kroman, bliver den sidste sognefoged i Vammen i perioden fra 19xx frem til stillingen blev nedlagt i 1960

Damgaard 1959

.

 Herluf J. Skriver, 1959 – 1964

Skøde læst den 29/10 1959 til H.J. Skriver paa 4a og 4b.

Dyrlæge Herluf Skriver køber gården. Familien Bengt forpagter og driver gården

Preben Erik Bengt, 1964 – 1997

Skøde læst den 13/7 1964 til Preben Erik Bengt paa 4a, m.fl. 

1969    Skøde til samme paa 32d (ind under 4a)

 

Niels Bengt, 1997 – 

 

 


Matrikler


Gammel matrikel:  II
Ny matrikel:  4

Størrelse:
1791 – 6 Tdr. 0 Skp. 1 Fdk. 25/8 Album
1874 – 5 Tdr. 7 Skp. 0 Fdk. ¾ Album


Ejere


Damgaarden var fæstegård sammen med 3 andre gårde i Vammen under Tjele Gods. Gården lå syd for gadekæret (Dammen) heraf navnet Damgaard. Fæsteren blev kaldt Dammand eller Dam.

Fæstere:
1787 – Ole Sørensen
1801 – Oluf Sørensen Dam

Ejere:
1834 – Mikkel Olsen Dam
1836 – Niels Pedersen
1874 – Jens Peter Christensen
1917 – Ellen Marie Christensen
1927 – Anton Kroman Kristensen
1959 – H.J. Skriver
1964 – Preben Erik Bengt
1997 – Niels Bengt