Vi har desværre ingen billeder af Trouelsgaard, men den var placeret på hjørnet af Nørregade og  Haugårdsvej lige overfor Vammen kro. Ovenfor på billedet, som er fra starten af 1900-tallet, ses et hvidt stakit til venstre og det var der Troelsgaard var placeret før 1905.

Trouelsgaard var i mange år fæstegaard under Tjele gods. Blev frikøbt i 1905, som den sidste af Tjeles gårde i Vammen.
Da Trouls´s gaard blev i frikøbt i 1905 blev den revet ned og flyttet op på den nuværende Tinghøjvej. Den gamle grund blev senere solgt til opførelse af Vammens mejeri.

Trouels Jensen (heraf navnet på gården) var gårdboer/bonde på fæstegarden i slutningen af 1700-tallet, og oldermand i forbindelse med udskiftningen.

Ane Jensen, datter fra Trouels´s gaard, bliver i 1888 gift med Mads Hvam´s søn: Jens Chr. Madsen (senere kaldet Hvam) fra Tinghøjgaard. Hvam slægten findes stadig her på egnen. Sammen opdyrkede Jens Chr. og Ane de arealerne ved Tingdalsgaard, som var er stor Hedeejendom. De opdyrkede så megen hede sammen med Jens Christians far, Mads Hvam og hustru, hvis navne står på en sten i Kongenshus Mindepark over hedeopdyrkere, sammen med Kirsten Marie og Jens Andersen, Lægdagergaard. Kun de to familier er med fra Vammen.

 


Tidslinie


Fæstebonde – Trouels Jensen

FT 1787:  
Trouels Jensen, husbond, 51år, gift 1.gang, bonde og gaardboer
Anna Lauritsdatter, hans kone, 48år, gift 1.gang
Jens Trouelsen, deres søn, 23år, ugift
Laurits Trouelsens, deres søn, 15år
Karen Trouelsdatter, deres datter, 9år 

Trouels Jensen var gårdboer/bonde på fæstegarden i slutningen af 1700-tallet, og oldermand i forbindelse med udskiftningen.

FT 1801:  
Trouels Jensen, husbond, 66år, gift 1.gang, bonde og gaardboer, sognefoged og lægdsmand
Anna Lauritsdatter, hans kone, 61år, gift 1.gang
Karen Trouelsdatter, deres datter, 24år, ugift
Laust Lauridsen, 29år, tjenestekarl
Søren Andersen, 16år, tjenestekarl
Troels Jensen, deres datters søn, 7år

Fæstebonde – Lars Christensen

FT 1834:   
Lars Christensen, 63år, gift, bonde og gaardboer
Karen Trouelsdatter, 59år, kone
Jens Christian Larsen, 23år, ugift, deres søn
Lars Larsen, 15år, deres søn
Peter Christian Rasmussen, 9år, dattersøn

FT 1840:  
Lars Christensen, 69år, gift, gaardboer
Karen Trouelsdatter, 64år, kone
Jens Christian Larsen, 29år, ugift, deres søn
Lars Larsen, 21år, ugift, deres søn
Peter Christian Rasmussen, 14år, tjenestedreng
Abelone Sørensdatter, 26år, tjenestepige

FT 1845:   
Lars Christensen, 75år, gift, gaardboer
Karen Trouelsdatter, 70år, kone
Jens Christian Larsen, 34år, ugift, deres søn
Lars Larsen, 26år, ugift, deres søn
Peter Christian Rasmussen, 19år, tjenestedreng
Christiane Jepsen, 26år, tjenestepige

Fæstebonde – Jens Christian Larsen

FT 1855:   
Jens Christian Larsen, 44år, gaardboer fra sognet
Dorthe Jensdatter, 35år, kone, fra sognet
Karen Jensdatter, 5år, deres datter
Christian Jensen, 2år, deres søn
Niels Jensen, 23år, tjenestekarl, fra Lindum
Mariane Jensen, 21år, tjenestepige, fra sognet
Mikkel Nielsen, 14år, tjenestedreng, fra sognet
Karen Troulsdatter, 80år, får aftægt

FT 1870:   
Jens Christian Larsen, 58år, gaardboer
Dorte Jensen, 47år, kone
Karen Jensen, 19år, datter
Christian Jensen, 16år, søn
Laurits Jensen, 10år, søn
Ane Jensen, 6år, datter (familie bor stadigvæk I Vammen?)
Hans Christensen, 33år, tjenestekarl
Knud Christian Schaksen, 26år, tjenestekarl
Erik Jensen, 9år, tjenestedreng

Ane Jensen blev gift med Jens Chr. Madsen (senere kaldet Hvam) fra Tinghøjgaard i 1888. Hvam slægten findes stadig her i Vammen. Sammen opdyrkede Jens Chr. og Ane de arealerne ved Tingdalsgaard, som var er stor Hedeejendom. De opdyrkede så megen hede sammen med Jens Christians far, Mads Hvam og hustru, hvis navne står på en sten i Kongenshus Mindepark over hedeopdyrkere, sammen med Kirsten Marie og Jens Andersen, Lægdagergaard. Kun de to familier er med fra Vammen.

Fra avisartiklen: “Hedebonden og hans Kone I Huset ved Tinghøjene”:
“Pigen fra Trouels´ Gaard i Vammen kendte Heden I Forvejen. Ejendommen var Fæstegaard fra Tjele og paa et Par Hundrede Tønder Land med store Hedestrækninger. Fæsteafgiften var lille, men Udbyttet var heller ikke saa stort, som det vilde være i Nutiden. ”

FT 1880:
Dorthea Jensen, 58år, enke, husmoder, fæster
Christiane Jensen, 26år, ugift, hendes datter
Laust Jensen, 20år, ugift, hendes søn
Jens Peter Pedersen, 19år, tjenestefolk
Peder Pedersen, 21år, tjenestefolk
Christen Christensen, 10år, tjenestefolk
Christen Pedersen, 13år, tjenestefolk

FT 1890:
Laust Jensen, 30år, gift, husfader, gårdfæster
Christiane Espersen, 33år, gift, fra Bigum, husmoder
Dorthea Petrine Jensen, 1år, deres barn
Dorthea Jensen, 68år, enke, aftægtskone
Ane Gjertrud Carlsen, 17år, tjenestepige
Niels Andersen, 20år, tjenestekarl
Ole Chr. Andersen, 15år, tjenestedreng

FT 1901:
Laust Jensen, 11/2 1859, gift, husfader, gårdfæster
Christiane Espersen, 21/1 1857, gift, husmoder
Dorthea Jensen, 12/4 1888, datter
Jens Chr. Jensen, 26/12 1890, søn
Emilie Jensen, 22/8 1898, datter
Kirstine Kristensen, 16/6 1885, ugift, tjenestepige
Andrea Andersen, 21/8 1885, ugift, fra Vammen, tjenestepige
Dorthea Jensen, 10/1 1822, enke, aftægtskone, gift fra 1847-1872, fået 4 børn
Jakob Laursen, 1/10 1873, tjenestekarl
Jens Nielsen, 31/10 1884, tjenestekarl
Anthon Pedersen, 15/12 1889, fra Vammen, tjenestedreng

 

Selveje til Kristen Kristensen, 1905 -1916

Overgang til selveje – skøde af 2/1 1905 fra Stamhuset Tjele til Kristen Kristensen på mart. 5a.
Matr. 5a var en af Vammens store gårde og den sidste, som gik over til selveje.
Da Trouls´s gaard blev i frikøbt i 1905 blev den revet ned og flyttet op på den nuværende adresse Tinghøjvej 9.
Den gamle grund blev senere solgt til opførelse af Vammens mejeri.

FT 1906:
Kristen Kristensen, 21/6 1865, gift, husfader, gårdejer
Ane Marie Kristensen, 11/3 1861, gift, husmoder
Inger Marie Kristensen, 22/12 1888, datter
Anthon Marius Kristensen, 6/4 1892, søn
Sofus Marinus Kristensen, 23/4 1895, søn
Karl Julius Kristensen, 26/4 1897, søn
Hans Adolf Kristensen, 22/7 1899, søn
Justine Kristensen, 8/10 1900, datter
Vilhelmine Kristensen, 16/6 1902, datter
Kristine Kristensen, 26/6 1904, datter
Kristjan Marius Nielsen, 9/3 1887, tjenestetyende

FT 1911:
Kristen Kristensen, 21/6 1865, gift, husfader, gårdejer
Ane Marie Kristensen, 11/3 1861, gift, husmoder
Karl Julius Kristensen, 26/4 1897, søn
Justine Kristensen, 8/10 1900, datter
Vilhelmine Kristensen, 16/6 1902, datter
Kristine Kristensen, 26/6 1904, datter
Edvard D. Kristensen, 7/12 1907, søn

FT 1916:
Kristen Kristensen, 21/6 1865, gift, husfader, gårdejer
Ane Marie Kristensen, 11/3 1861, gift, husmoder
Vilhelmine Kristensen, 16/6 1902, datter
Kristine Kristensen, 26/6 1904, datter
Edvard Dusinus Kristensen, 7/12 1907, søn
Jens Peter Jensen, 11/3 1861, ugift, tjenestetyende

1907:    Går fallit i 1907. ???
1908:    Vurdering, se bilag

 

Carl Thomsen, 1916 – 1926

Skøde af 23/3 1916 fra Kristen Kristensen til Carl Thomsen.

FT 1925:
Karl Thomsen, 31/8 1868, Låsby Sogn, gift, husfader, landbrug
Dorte Thomsen, 11/4 1874, Rødding, gift, husmoder
Thyra Thomsen, 23/3 1905, Gedsted, deres barn
Sigur Thorup Thomsen, 4/8 1910, Lovns, deres barn
Karla Dorte Thomsen, 7/9 1913, Lovns, deres barn

Anders Madsen, 1926 – 1936

Skøde af 23/6 1926 til Anders Madsen.

FT 1930:
Anders Madsen, 9/9 1872, Sdr. Rind, husfader, landbrug
Jensine Ane Kirstine Madsen, 14/6 1876, Hersom, husmoder
Anne Kirstine Madsen, 30/4 1905, Thostrup, barn
Ejnar Madsen, 21/9 1913, Hvornum, barn
Svend Tranbæk, 28/11 1910, Viborg, karl
Allis Nielsen, 15/1 1914, Mandstrup, pige

Jens og Mariane Simonsen, 1936 – 1992

Skøde af 30/4 1936 til Jens Simonsen Jensen.

FT 1940:
Jens Simonsen, 11/8 1897, Hersom, gårdejer
Mariane Rigmor Simonsen, 27/12 1915, Klotrup, malkning og markarbejde
Henning Simonsen, 4/2 1938, Vammen, barn
Birgit Simonsen, 14/3 1940, Vammen, barn
Frode Kristian Overgaard Sørensen, 25/8 1918, Rødding, landarbejder

Jens Simonsen dør i 1983 og hans enke Mariane Simonsen bliver boende på gården til 1992, da hun dør.

Skifteretsattest af 23/4 1992 som Adkomst for Jørgen Simonsen, Birgit Pedersen og Henning  Simonsen Jensen.

Henrik Jensen, 1992 – 

Skøde af 29/5 1992 til Henrik Jensen, som er uddannet blikkenslager.

 


Matrikler


Gammel matrikel nr. I

Ny matrikel nr. 5

Størrelse:
1791 – 6 Tdr. 0 Skp. 1 Fdk. 25/8 Album
1831 – 1 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk. 2 Album


Ejere


1787 – Gården tilhører Tjele Gods

Fæstere:
1787 – Trouels Jensen
1831 – Lars Christensen
1855 – Jens Christian Larsen

Ejere:
1905 – Kristen Kristensen
1916 – Carl Thomsen
1926 – Anders Madsen
1936 – Jens Simonsen
1983 – Mariane Simonsen
1992 – Henrik Jensen